رســتــوران_الــــــــف
158 members
507 photos
42 videos
2 files
2 links
مديريت رستوران الف:
@morteza_mosavian00
مديريت داخلي رستوران:
@saeidmosavian
آدرس:صومعه سرا،جاده بين الملل،چهار راه خاكيان

ظرفيت٢٠٠ نفر،داراي كافه خانوادگي مجزا،داراي ميز سالاد بار و سلف سرويس رايگان
Download Telegram
to view and join the conversation
هوای سرد زمستانی امروز 15\11\96

رستوران الف

@resturan_alef🌸🌸🌸🌸
من ایمان دارم................

@resturan_alef🌸🌸🌸🌸
شیشلیگ شاندیز

@resturan_alef🌸🌸🌸🌸
رستوران 🌺 الف 🌺


@resturan_alef🌸🌸🌸🌸
رستوران 🌺 الف 🌺


@resturan_alef🌸🌸🌸🌸
تا دقایقی دیگر میریم برای قرعه کشی هفته چهاردهم
🙏
برنده قرعه کشی هفته چهاردهم رستوران الف

رستوران الف منتظر پذیرایی از شما و خانواده محترمتان میباشد

@resturan_alef🌸🌸🌸🌸
میز پنج نفره شماره ۱۱ برای برنده قرعه کشی هفته چهاردهم رزرو شد🌹

امید واریم دعوت رستوران الف را بپذیرید
حضور شما افتخار ماست🌹

@resturan_alef🌸🌸🌸🌸
برنده قرعه کشی هفته هشتم

مخاطب‌..... دنیای من

ارزوی موفقیت برای شما عزیزان


@resturan_alef🌸🌸🌸🌸
شیک نوتلا

کافه الف😍

@resturan_alef🌸🌸🌸🌸
برنده قرعه کشی هفته چهاردهم رستوران الف

اقا محمد عزیر🌹

رستوران الف منتظر پذیرایی از شما و خانواده محترمتان میباشد

@resturan_alef🌸🌸🌸🌸
میز پنج نفره شماره ۱۱ برای برنده قرعه کشی هفته چهاردهم رزرو شد🌹

امید واریم دعوت رستوران الف را بپذیرید
حضور شما افتخار ماست🌹

@resturan_alef🌸🌸🌸🌸
رستوران 🌺 الف 🌺


@resturan_alef🌸🌸🌸🌸
تا دقایقی دیگر میریم برای قرعه کشی هفته پانزدهم
🙏
برنده قرعه کشی هفته پانزدهم رستوران الف

جناب اقای مجید افتاده

رستوران الف منتظر پذیرایی از شما و خانواده محترمتان میباشد

@resturan_alef🌸🌸🌸🌸
میز پنج نفره شماره ۷ برای برنده قرعه کشی هفته پانزدهم رزرو شد🌹

امید واریم دعوت رستوران الف را بپذیرید
حضور شما افتخار ماست🌹

@resturan_alef🌸🌸🌸🌸
🌹دوستان عزیز چنان چه اگه پیشنهاد یا انتقاد داشتین به ایدی زیر👇مراجعه فرمایید🌹

@Morteza_mosavian00
رستوران 🌺 الف 🌺


@resturan_alef🌸🌸🌸🌸
برنده قرعه کشی هفته شانزدهم رستوران الف

سرکار خانم نصرین زاده

رستوران الف منتظر پذیرایی از شما و خانواده محترمتان میباشد

@resturan_alef🌸🌸🌸🌸