آموزشگاه رنگدانه
622 subscribers
4.76K photos
42 videos
3 files
42 links
داراى مجوز رسمى از فنى حرفه اى
يوسف آباد- فتحى شقاقى- نرسيده به وليعصر- پلاك ٥- طبقه ٢- واحد ٦
تلفن:٨٨٥٥٩٧٤٨-٠٩٣٨٩١٢٨٣٤٣
Download Telegram
to view and join the conversation
👱🏻‍♀️ #عروسک_روسی_و_لولو👱🏻‍♀️
📅شنبه ها از 5 تیر
🕒از ساعت 15 تا 18
📍4جلسه 3 ساعته
📌شهریه 500 تومان
ثبت نام از طریق👇🏻
☎️ ۰۲۱-۸۸۵۵۹۷۴۸
🌐 @rangdanehartt
🌐 @rangdaneh_Art
آموزش #حیوانات_کچه

📅 چهارشنبه ها از 9 خرداد
از ساعت 10-13
🔅۴جلسه۳ساعته
⭕️شهریه کلاس 600 تومان

☎️ ۰۲۱-۸۸۵۵۹۷۴۸
🌐 @rangdanehartt
🌐 @rangdaneh_Art
آموزش نقاشی #سیاه_قلم
📅پنجشنبه ها از 3 تیر
از ساعت 13:30 تا 16:30
🔅12 جلسه 3 ساعته
⭕️هزینه کلاس 1440 تومان(اقساط)

☎️ ۰۲۱-۸۸۵۵۹۷۴۸
🌐 @rangdanehartt
🌐 @rangdaneh_art
آموزش #کاشی_شکسته
📅پنجشنبه ها از 3 خرداد
از ساعت 14:30- 16:30
🔅10جلسه 2 ساعته
⭕️هزینه کلاس 1100 تومن

☎️ ۰۲۱-۸۸۵۵۹۷۴۸
🌐 @rangdanehartt
🌐 @rangdaneh_art
#تریکو_بافی
📅شنبه ها از 12 تیر
ساعت 13:30 تا 16:30
👈4جلسه 3 ساعته
👈🏻شهریه 480 تومان

☎️ 021-88559748
🌐@rangdanehartt
🌐@rangdaneh_art
💍دوره #جواهردوزی
📅دوشنبه 7 تیر
🕑ساعت 16 تا 19
3 جلسه 3 ساعته
شهریه :490 تومان +160 وسایل
ثبت نام 👇🏻
☎️ ۰۲۱-۸۸۵۵۹۷۴۸
🌐 @rangdanehartt
🌐 @rangdaneh_Art
آموزش #پاپیه_ماشه
📆پنجشنبه 3 تیر
ساعت 10-13
4 جلسه 3 ساعته
هزینه:650 تومان
📞ثبت نام از طریق

☎️ ۰۲۱-۸۸۵۵۹۷۴۸
🌐 @rangdanehartt
🌐@rangdaneh_Art
دوره #بافت_انگشتی
📅دوشنبه ها از 14 تیر
ساعت 13:30 تا 16:30
👈3جلسه 3 ساعته
👈🏻شهریه 400 تومان

☎️ 021-88559748
🌐@rangdanehartt
🌐@rangdaneh_art
🌟 دوره #مکرومه_بافی_مقدماتی
📅شنبه ها از 12 تیر
🕙ساعت 15 تا 18
8جلسه3ساعته
هزینه:800 تومان

📞ثبت نام از طریق

☎️ ۰۲۱-۸۸۵۵۹۷۴۸
🌐 @rangdanehartt
🌐@rangdaneh_Art
#کیف_بافی
📅سه شنبه ها از 25 خرداد
ساعت 10 تا 13
👈8جلسه 3 ساعته
👈🏻شهریه 800 تومان

☎️ 021-88559748
🌐@rangdanehartt
🌐@rangdaneh_art
آموزش #پاپیه_ماشه
📆پنجشنبه 3 تیر
ساعت 10-13
4 جلسه 3 ساعته
هزینه:650 تومان
📞ثبت نام از طریق

☎️ ۰۲۱-۸۸۵۵۹۷۴۸
🌐 @rangdanehartt
🌐@rangdaneh_Art
💍کارگاه یک روزه #رزین_زیورآلات
📅یکشنبه 6 jdv
🕑ساعت 10-13
آموزش آویز،گوشواره،انگشتر
شهریه با وسایل:280 تومان
ثبت نام 👇🏻
☎️ ۰۲۱-۸۸۵۵۹۷۴۸
🌐 @rangdanehartt
🌐 @rangdaneh_Art
آموزش ساخت #استیند_گلس

📅چهارشنبه ها از 9 تیر
ساعت 14 تا 16
🔅6 جلسه2 ساعته
⭕️هزینه کلاس 1500 تومان

۰۲۱-۸۸۵۵۹۷۴۸
🌐 @rangdanehartt
🌐 @rangdaneh_art
آموزش #عروسک_کچه

📅 چهارشنبه ها از 9 تیر
از ساعت 10-13
🔅۴جلسه۳ساعته
⭕️شهریه کلاس 600 تومان

☎️ ۰۲۱-۸۸۵۵۹۷۴۸
🌐 @rangdanehartt
🌐 @rangdaneh_Art
#تریکو_بافی
📅دوشنبه ها از 14 تیر
ساعت 10 تا 13
👈4جلسه 3 ساعته
👈🏻شهریه 480 تومان

☎️ 021-88559748
🌐@rangdanehartt
🌐@rangdaneh_art
🌟 دوره #پتینه_اجسام
📅دوشنبه ها از 7 تیر
🕙ساعت 10 تا 12
10جلسه2 ساعته
هزینه:1300 تومان

📞ثبت نام از طریق

☎️ ۰۲۱-۸۸۵۵۹۷۴۸
🌐 @rangdanehartt
🌐@rangdaneh_Ar
آموزش #پاپیه_ماشه
📆پنجشنبه 3 تیر
ساعت 10-13
4 جلسه 3 ساعته
هزینه:650 تومان
📞ثبت نام از طریق

☎️ ۰۲۱-۸۸۵۵۹۷۴۸
🌐 @rangdanehartt
🌐@rangdaneh_Art
👱🏻‍♀️ #عروسک_روسی_و_لولو👱🏻‍♀️
📅شنبه ها از 12 تیر
🕒از ساعت 15 تا 18
📍4جلسه 3 ساعته
📌شهریه 500 تومان
ثبت نام از طریق👇🏻
☎️ ۰۲۱-۸۸۵۵۹۷۴۸
🌐 @rangdanehartt
🌐 @rangdaneh_Art
آموزش #عروسک_حیوانات_کچه

📅دوشنبه ها از 14 تیر
از ساعت 10-14
🔅1جلسه4ساعته
⭕️شهریه کلاس 300 تومان با وسایل

☎️ ۰۲۱-۸۸۵۵۹۷۴۸
🌐 @rangdanehartt
🌐 @rangdaneh_Art
دوره مقدماتی #مکرومه_بافی
📅شنبه ها از 12 تیر
ساعت 15 تا 18
👈8جلسه 3 ساعته
👈🏻شهریه 800 تومان

☎️ 021-88559748
🌐@rangdanehartt
🌐@rangdaneh_art