رسا برد
50 subscribers
27 photos
3 files
1 link
شرکت رسا برد تولید کننده انواع سنسورهای صنعتی
Download Telegram
to view and join the conversation
لیست نمایندگی های شرکت رسابرد تولید کننده انواع سنسور های صنعتی
https://rasaboard.co
021_88954800
تهران _ فروشگاه برق و صنعت بین الملل ( با مدیریت اقای مسیح)

021_33945221
اصفهان _ فروشگاه صنایع برق کوهی ( با مدیریت آقای کوهی)

031_32286224
شیراز _ فروشگاه کنترل صنعت ( با مدیریت آقای اخوت)

071_32326644
مشهد _ فروشگاه کنترل 24 (با مدیریت آقای استادی)

051_37292424
قم _ شرکت نیرو صنعت (با مدیریت آقای آذر پیوند)
.

اردبیل _ فروشگاه تکنیکال صنعت (با مدیریت آقای ملکی)

045_33617661
کرمان _ فروشگاه کاوا (با مدیریت آقای عرب آبادی)

034_32531970