ProTalent استعداد حرفه ای
88 subscribers
27 photos
2 videos
18 files
3 links
https://ProTalent.ir

مرکز رشد استعداد حرفه ای؛ مرکز تخصصی مهارت آفرینی، با همکاری نهادهای علمی داخلی و بین المللی

#گروه_مالی
#گروه_مدیریت
#گروه_گردشگری
#گروه_مهندسی


لینک ارتباط با مرکز آموزش:
👇👇👇👇👇👇
@Ad_ProTalent
Download Telegram
دومین سمینار حسابرسی حرفه ای؛ این سمینار جهت معرفی دوره های حسابرسی حرفه ای مرکز رشد استعداد حرفه ای (ProTalent)که با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و سازمان بین المللی دانشگاهیان مورخ ۹۸/۲/۱۴ ساعت ۱۰_۱۳ در تالار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.

#مرکز_رشد_استعداد_حرفه_ای #استعداد_حرفه_ای
#حسابرسی_حرفه_ای
#حسابرسی #حسابرسی_داخلی #حسابرسی_مالی #حسابرسی_مالیاتی #حسابرسی_عملیاتی
با توجه به استقبال بسیار زیاد دانشجویان رشته های مالی دانشگاه علامه طباطبایی، مرکز رشد استعداد حرفه ای (ProTalent) با همکاری واحد مهارت افزایی دانشگاه و انجمن علمی حسابداری اقدام به برگزاری دوره های حسابرسی حرفه ای نموده است.
#مرکز_رشد_استعداد_حرفه_ای #استعداد_حرفه_ای
#حسابرسی_حرفه_ای
#حسابرسی #حسابرسی_داخلی #حسابرسی_مالی #حسابرسی_مالیاتی #حسابرسی_عملیاتی
دومین سمینار حسابرسی حرفه ای؛ این سمینار جهت معرفی دوره های حسابرسی حرفه ای مرکز رشد استعداد حرفه ای (ProTalent)که با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و سازمان بین المللی دانشگاهیان مورخ ۹۸/۲/۱۴ ساعت ۱۰_۱۳ در تالار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.

#مرکز_رشد_استعداد_حرفه_ای #استعداد_حرفه_ای
#حسابرسی_حرفه_ای
#حسابرسی #حسابرسی_داخلی #حسابرسی_مالی #حسابرسی_مالیاتی #حسابرسی_عملیاتی
"چرخه عملیات حسابرسی داخلی در دو حوزه مالی و عملیاتی"
اجرای حسابرسی داخلی در حوزه مالی با شناخت 5 چرخه عملیات (درآمدهاو دریافت ها، هزینه ها و پرداخت ها، حقوق و دستمزد، دارایی های ثابت، موجودی کالا) چرخه تامین مالی و چرخه گزارشگری مالی و بودجه که دربرگیرنده فرآیندهای تهیه گزارشات مالی است، اجرا خواهد شد.در این عملیات ریسک های مالی شامل ریسک های ادعاهای مدیریت(وجود و تحقق، مالکیت، ارزشیابی، کامل بودن، افشا) مورد نظر قرار گرفته و در مرحله اول دستورالعمل حسابداری که شامل فرآیندهای ثبت حساب ها و دستورالعمل ها و آیین نامه های مورد استفاده واحد مالی است، مطالعه می گردد.
.🔹️🔹️🔹️
#حسابرسی_حرفه_ای
#حسابرسی #حسابرسی_داخلی #حسابرسی_مالی #حسابرسی_مالیاتی #حسابرسی_عملیاتی #استعداد_حرفه_ای #مرکز_رشد_استعداد_حرفه_ای
#protalent_ir #proaudit_ir
حسابرسی داخلی، وظیفه ارزیابی مستقلی است که توسط مدیریت واحدهای اقتصادی برای بررسی سیستم کنترل داخلی ایجاد می شود و کفایت سیستم کنترل داخلی را از لحاظ درست و مناسب، اقتصادی، اثر بخش و کارآمد بودن استفاده از منابع، آزمون، ارزیابی و گزارش می کند.
حسابررسی داخلی، جایگاهی والا در سیستم کنترل داخلی دارد و مدیریت واحدهای اقتصادی را در انجام دادن مسئولیت ها و وظایف خود، از طریق تقویت کنترلها، یاری می کند.
گرچه حسابرسی داخلی به منظور کمک به مدیریت واحدهای اقتصادی به وجود می آید، اما می تواند اطمینانهای دیگری را چون اطمینان دادن به مراجع قانونی و سایر مقامات ذینفع نیز فراهم کند.
شالوده حسابرسی داخلی، بر شناخت مدیریت سازمانی مبتنی است. مدیریت، سه نوع مسئولیت عمده و اساسی را به عهده دارد: برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت فعالیتها در راستای هدف ها و سیاست های کلی سازمان.
🔹️🔹️🔹️
#حسابرسی_حرفه_ای
#حسابرسی #حسابرسی_داخلی #حسابرسی_مالی #حسابرسی_مالیاتی #حسابرسی_عملیاتی #استعداد_حرفه_ای #مرکز_رشد_استعداد_حرفه_ای
#protalent_ir #proaudit_ir