پارافین حسینی
3 members
2 photos
پارافین حسینی، تولید کننده فرآورده های نفتی مثل پارافین جامد، فوتس اویل، اسلک وکس و ...
Download Telegram
to view and join the conversation
کارخانه پارافین حسینی
تولید انواع پارافین و فرآورده های نفتی
پارافین جامد

09122647283
رضا حسینی

#Paraffin
#پارافین
#پارافین_جامد
#پارافین_حسینی