جراحی دیسک با تکنیک لیزری PLDH
774 subscribers
635 photos
849 videos
1 file
23 links
ساده ترین ، موثرترین و کم عارضه ترین روش جراحی بیرون زدگی دیسک
Download Telegram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
خانم سحر قماشی بلافاصله در پایان عمل دیسک اکسترود l5S1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
آقای اصغر بنکدار دیسک l3l4 چهر ماه بعد از آن
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
احسان نصر آزادانی دیسک lسه ماه بعد از عمل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
آقای شهرام زارع دیسک فورامینال L4L5 چپ بلافاصله در پایان عمل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
رضا کورکی نژاد از رفسنجان بلافاصله در پایان عمل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
سید حسین ابراهیمی بلافاصله در پایان عمل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
آقای یاریان از قم بلافاصله در پایان عمل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
خانم زیبا مرادی ۸ ماه بعد از عمل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
آقای امیر فرشچیان سی و پنج روز بعد از عمل
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
خانم زهرا فتحی یک ماه بعد از عمل
آقای علی رجبی
دیسک اکسترود L4L5 فورامینال چپ بلافاصله در پايان عمل