کاشی اُرچین میبد
1.66K subscribers
265 photos
1 file
Download Telegram
to view and join the conversation
‏عکس از کاشی ارچین
‏عکس از کاشی ارچین
‏عکس از کاشی ارچین
‏عکس از کاشی ارچین
‏عکس از کاشی ارچین
‏عکس از کاشی ارچین
‏عکس از کاشی ارچین
‏عکس از کاشی ارچین
‏عکس از کاشی ارچین
‏عکس از کاشی ارچین
‏عکس از کاشی ارچین
‏عکس از کاشی ارچین
‏عکس از کاشی ارچین
‏عکس از کاشی ارچین
Forwarded from ارچین
مجوز افزایش مجدد انجمن سرامیک
با سلام خدمت نمایندگان محترم
به استحضار می رساند از مورخه ۱۴۰۰/۵/۱۱ کلیه سایزها اعم از داخلی و صادرات افزیش قیمت می یابد لذا جهت بارگیری با حسابداری فروش هماهنگ گردد.
با سلام خدمت نمایندگان محترم
به استحضار می رساند از شهریور ماه ۱۴۰۰ کلیه سایزها اعم از داخلی و صادرات افزیش قیمت می یابد لذا جهت بارگیری با حسابداری فروش هماهنگ گردد.