نور امید
15 members
572 photos
1 video
1 file
1 link
@noor_e_omid

میزبان پیامهای زیبایتان هستم
@javad_javadi_57
Download Telegram
to view and join the conversation
🌸🌸🌸
آنچه هستی
آنچنان فریاد میزند

که آنچه میگویی
به گوش نمیرسد.
🌸🌸🌸
گذشت
رمز پیروزی در زندگیست.
🌸🌸🌸
اکثر انسان‌ها
فقط با گفتن کلمه‌ "نمی‌توانم"
خود را ناتوان می‌کنند.

@noor_e_omid
We don't meet people by chance. They are meant to cross our path for a reason.

ما هرگز با كسى اتفاقى آشنا نميشيم
دليلى بوده كه مسيرشان با ما تلاقى كرده.

@noor_e_omid
🌸🌸🌸
هر سخن جایی
و
هر نکته مکانی دارد.

@noor_e_omid
🌸🌸🌸
در دنیا
جای کافی برای همه هست

سعی کن
جای خودت را پیدا کنی.

@noor_e_omid
🌸🌸🌸
‏لحظه ها
پرندگان مهاجرند

هرگز به آشیانه باز نمیگردند.

@noor_e_omid
🌸🌸🌸
تجربیاتِ انسانِ شکست خورده

ارزنده تر است از
موفقیت هایِ انسانِ بی تجربه

@noor_e_omid
🌸🌸🌸
در آرامش ریشه بگیرید.

@noor_e_omid
🌸🌸🌸
به خاطر “هیچکس”
دست از “ارزشهایت” نکش

وقتی آن فرد از تو دست بکشد

تو می مانی و
یک “منِ” بی ارزش!

@noor_e_omid
🌸🌸🌸
پيروزی آن نيست
هرگز زمين نخورے

این است
بعد از هر زمين خوردنے
برخيــــزے.

@noor_e_omid
🌸🌸🌸
Love doesn't need to be perfect
Love is to be true.

عشق نیازی ندارد
کامل و بی عیب و نقص باشد

فقط باید واقعی باشد

@noor_e_omid
🌸🌸🌸
درها برای کسانی گشوده میشوند

که جسارت در زدن داشته باشند

@noor_e_omid
🌸🌸🌸
اگر امروز را خوب زندگی کنی

تمام دیروزهایت میشود
"خاطره ای خوش"

@noor_e_omid
🌸🌸🌸
تمامِ حرفِ مجنون
یک کلام است

نَفَس بی یادِ لیلی هم
حرام است

@noor_e_omid
🌸🌸🌸
هیچ مدرسه ای
بالاتر از تجربه نیست

با شهریه ای
به گرانیِ "عمر"

@noor_e_omid