موپوز
43 members
10 photos
درگاه پرداخت الکترونیکی همراه
( دستگاه پوز همراه )

برای اتصال با مدیر کانال با لینک ذیل تماس بگیرید
@MoPosAdmin
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel created
<<موپوز >> دستگاه پوز سیار بر روی گوشی
در کمتر از چند دقیقه می تونی یک دستگاه پوز همراه داشته باشی
نحوه ثبت نام در موپوز👇👇👇👇
راهنماي كار با موپوز
بهره برداري شبكه اي
ارسال صورتحساب به مشتري
مزيت موپوز نسبت به كارت به كارت
لذت بدون محدوديت با موپوز
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 30 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 19 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 10 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.