חדשות דיני נזיקין🚦🚦
183 subscribers
40 photos
1 file
561 links
כל החדשות, פסקי דין, דיונים, החלטות, חדשות רפואה ומשפט בישראל
Download Telegram
Channel name was changed to «חדשות דיני נזיקין🚦🚦»