20 subscribers
2 files
ماباتو پلتفرمی برای کسب درآمد ارزش آفرینان از طریق طرفدارانشان است.

شما می توانید برای ارتباط با بخش پشتیبانی به آیدی زیر پیام بدهید
@mabatosupport
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel created
Channel photo updated
ماباتو پلتفرمی برای کسب درآمد ارزش آفرینان از طریق طرفدارانشان است.

شما می توانید برای ارتباط با بخش پشتیبانی به آیدی زیر پیام بدهید
@mabato_ir
نظر ارزش آفرین های پترئون.pdf
660.4 KB
❇️ لطفا این pdf را مشاهده کنید

این فایل نظر ارزش آفرینان خارجی است که از پلتفرمی مشابه با ماباتو استفاده می کنند.
😎 👍🏼
پادکسترهای پترئون.pdf
3.3 MB
❇️ لطفا این pdf را مشاهده کنید

این فایل چند نمونه از صفحات ارزش آفرینان پترئون در حوزه تولید پادکست است. 🎙

پترئون نمونه خارجی ماباتو می باشد.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 30 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 8 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.