MGR News
123 subscribers
91 photos
10 videos
4 files
62 links
MotoGymkhanaRiga news
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from MGR News (murddraals)
Draugi, esam saņēmuši Spilves administrācijas sūdzības par atkritumiem un cilvēku mijedarbībām ar centrālo ēku. Iespējams šie apgalvojumi ir pārspīlēti un nemaz neattiecas uz mums, taču mēs nevaram tos ignorēt.
😢

Tāpēc lūdzam visus, iespēju robežās, neatstāt savus atkritumus laukumā, neatspiesties, nesēdēt un nestaigāt tuvu pie centrālās ēkas logiem.

Iespējams, atkritumi un rīcība par kuru gāja runa, nav saistīta ar mums, taču sakarā ar to, ka motociklisti izmanto laukumu gandrīz visu nedēļu - pretenzijas ir tieši pret mums. Ceram uz jūsu saprtani un veselo saprātu.

-------------------------------------------------------------
Ребята, поступили жалобы от администрации Спилвы, касательно мусора и взаимодействий с центральным зданием. Возможно, претензии не совсем по адресу и преувеличены, однако мы не можем их игнорировать.
😢

Большая просьба, по возможности, не оставлять за собой мусор на площадке, не прислоняться, не сидеть и не ходить рядом с окнами центрального здания.

Возможно, мусор и действия были не от нас, но из-за того что мотоциклисты на площадке находятся практически всю неделю
все претензии будут именно к нам. Надеемся на ваше понимание и здравый смысл.
17. augustā MGR komanda kopā ar entuziastiem no Daugavpils organizē atklāto motodžimhanas treniņu "Blāzma" kartodromā. Oficiālu brīfingu plānojam sākt plkst. 17:00, taču tie, kas grib palīdzēt ar trases un figūru uzstādīšanu laipni aicināti pievienoties jau no 16:00.
Aicinām apmeklēt treniņu visus, kam interese mototematika un kas grib attīstīt savas motobraukšanas prasmes.

Dalība ir bez maksas. Visiem dalībniekiem vēlams pilns aizsargekipējums.

Sestdien tiekamies Daugavpilī!
----------------------------------------------------------------
17 августа команда МGR вместе с энтузиастами мото движения в Даугавпилсе, проведут открытую тренировку по мотоджимхане, на картодроме "Blāzma". Официальный брифинг планируем начать в 17:00, но те, кто хотят помочь с расстановкой трассы и фигур, смело могут приезжать к 16:00.
Приглашаем всех, кого интересует мото-тематика и кто хочет улучшить навыки вождения мотоцикла.

Участие - бесплатное. Всем участникам очень желательно иметь полный комплект мотозащиты.

До встречи в субботу в Даугавпилсе!
Sveiciens kolēģiem - motociklistiem!
Rītdien, 20.08.2019, turpināsim izkopt savas motocikla vadīšanas iemaņas. Tiks izlikta iesildīšanās trase, atsevišķi elementi ātrākai iegriešanai līkumos, kā arī Gymkhana GP čempionāta piektā posma ieskaites figūra.
Laukumu sāksim gatavot no 18:00, dalībnieku sapulce ar īsu instruktāžu provizoriski 19:10.
Lūdzu, atceraties, ka laukumā katrs dalībnieks pats nosaka savu prasmju līmeni un ir atbildīgs par savu dzīvību, veselību, īpašumu un savām darbībām uz laukuma. Neaizmirstam par pilnvērtīgu ekipējumu – iespējams lietus.
Uz drīzu tikšanos!
- - -
Приветствуем коллег - мотоциклистов!
Завтра, 20.08.2019, продолжим оттачивать свои навыки управления мотоциклом. Будет выставлена небольшая разогревочная трасса, отдельные элементы для более быстрого входа в повороты, а так же фигура пятого этапа чемпионата Gymkhana GP.
Площадку начнём готовить с 18:00, краткий брифинг участников ориентировочно в 19:10.
Пожалуйста, помните, что на площадке каждый участник сам определяет уровень своих навыков и несет ответственность за свою жизнь, здоровье, имущество и действия. Также не забываем про полноценную экипировку - возможен дождь.
До скорой встречи!
Sveiki! Mēs pasūtīsim Džersijus, ja kāds vēlas pievienoties pasūtījumam .. rakstiet personīgi @Evlampij
---------------------------------------------------
Всем привет, собираемся делать заказ Джерси, если кто-то хочет присоединится к заказу.. пишите в личку @Evlampij
Sveiciens kolēģiem - motociklistiem!
Šodien, 22.08.2019, turpināsim izkopt savas motocikla vadīšanas iemaņas. Tiks izlikta iesildīšanās trase, atsevišķi elementi ātrākai iegriešanai līkumos, kā arī Gymkhana GP čempionāta piektā posma ieskaites figūra.
Laukumu sāksim gatavot no 18:00, dalībnieku sapulce ar īsu instruktāžu provizoriski 19:10.
Lūdzu, atceraties, ka laukumā katrs dalībnieks pats nosaka savu prasmju līmeni un ir atbildīgs par savu dzīvību, veselību, īpašumu un savām darbībām uz laukuma. Neaizmirstam par pilnvērtīgu ekipējumu – iespējams lietus.
Uz drīzu tikšanos!
- - -
Приветствуем коллег - мотоциклистов!
Сегодня, 22.08.2019, продолжим оттачивать свои навыки управления мотоциклом. Будет выставлена небольшая разогревочная трасса, отдельные элементы для более быстрого входа в повороты, а так же фигура пятого этапа чемпионата Gymkhana GP.
Площадку начнём готовить с 18:00, краткий брифинг участников ориентировочно в 19:10.
Пожалуйста, помните, что на площадке каждый участник сам определяет уровень своих навыков и несет ответственность за свою жизнь, здоровье, имущество и действия. Также не забываем про полноценную экипировку - возможен дождь.
До скорой встречи!
Forwarded from MGR News (murddraals)
Sveiciens kolēģiem - motociklistiem!
Rītdien, 27.08.2019, turpināsim izkopt savas motocikla vadīšanas iemaņas. Tiks izlikta iesildīšanās trase, tāpat sāksim iepazīt kaimiņu Мото Джимхана Киев - Moto Gymkhana Kiev (https://www.facebook.com/motogymkhanakiev/) izveidoto tiešsaistes čempionāta trešā un pēdējā posma figūru "Bended Line". Dalībnieku braucienos uzrādītos laikus reģistrēsim vēlākai publicēšanai.
Laukumu sāksim gatavot no 18:00, dalībnieku sapulce ar īsu instruktāžu provizoriski 19:10.
Lūdzu, atceraties, ka laukumā katrs dalībnieks pats nosaka savu prasmju līmeni un ir atbildīgs par savu dzīvību, veselību, īpašumu un savām darbībām uz laukuma. Neaizmirstam par pilnvērtīgu ekipējumu – iespējams lietus.
Uz drīzu tikšanos!
- - -
Приветствуем коллег - мотоциклистов!
Завтра, 27.08.2019, продолжим работать над развитием своих навыков управления мотоциклом. Будет выставлена разогревочная трасса, а так же начнём катать нашими соседями Мото Джимхана Киев - Moto Gymkhana Kiev (https://www.facebook.com/motogymkhanakiev/ ) созданную зачетную фигуру "Bended Line" третьего этапа онлайн-чемпионата. Заезды и результаты участников будут зарегистрированы для последующей публикации.
Площадку начнём готовить с 18:00, краткий брифинг участников ориентировочно в 19:10.
Пожалуйста, помните, что на площадке каждый участник сам определяет уровень своих навыков и несет ответственность за свою жизнь, здоровье, имущество и действия. Также не забываем про полноценную экипировку - возможен дождь.
До скорой встречи!
Sveiciens kolēģiem - motociklistiem!
Šodien, 29.08.2019, turpināsim izkopt savas motocikla vadīšanas iemaņas. Tiks izlikta iesildīšanās trase, atsevišķi elementi ātrākai iegriešanai līkumos, kā arī Gymkhana GP čempionāta sestā posma ieskaites figūra.
Laukumu sāksim gatavot no 18:00, dalībnieku sapulce ar īsu instruktāžu provizoriski 18:50.
Lūdzu, atceraties, ka laukumā katrs dalībnieks pats nosaka savu prasmju līmeni un ir atbildīgs par savu dzīvību, veselību, īpašumu un savām darbībām uz laukuma. Neaizmirstam par pilnvērtīgu ekipējumu – iespējams lietus.
Uz drīzu tikšanos!
- - -
Приветствуем коллег - мотоциклистов!
Сегодня, 29.08.2019, продолжим оттачивать свои навыки управления мотоциклом. Будет выставлена небольшая разогревочная трасса, отдельные элементы для более быстрого входа в повороты, а так же фигура шестого этапа чемпионата Gymkhana GP.
Площадку начнём готовить с 18:00, краткий брифинг участников ориентировочно в 18:50.
Пожалуйста, помните, что на площадке каждый участник сам определяет уровень своих навыков и несет ответственность за свою жизнь, здоровье, имущество и действия. Также не забываем про полноценную экипировку - возможен дождь.
До скорой встречи!
Sveiciens kolēģiem - motociklistiem!
Rītdien, 03.09.2019, turpināsim izkopt savas motocikla vadīšanas iemaņas. Tiks izlikta iesildīšanās trase, atsevišķi elementi ātrākai iegriešanai līkumos, kā arī Gymkhana GP čempionāta sestā posma ieskaites figūra.
Laukumu sāksim gatavot no 18:00, dalībnieku sapulce ar īsu instruktāžu provizoriski 18:50.
Lūdzu, atceraties, ka laukumā katrs dalībnieks pats nosaka savu prasmju līmeni un ir atbildīgs par savu dzīvību, veselību, īpašumu un savām darbībām uz laukuma. Neaizmirstam par pilnvērtīgu ekipējumu – iespējams lietus.
Uz drīzu tikšanos!
- - -
Приветствуем коллег - мотоциклистов!
Завтра,, 03.09.2019, продолжим оттачивать свои навыки управления мотоциклом. Будет выставлена небольшая разогревочная трасса, отдельные элементы для более быстрого входа в повороты, а так же фигура шестого этапа чемпионата Gymkhana GP.
Площадку начнём готовить с 18:00, краткий брифинг участников ориентировочно в 18:50.
Пожалуйста, помните, что на площадке каждый участник сам определяет уровень своих навыков и несет ответственность за свою жизнь, здоровье, имущество и действия. Также не забываем про полноценную экипировку - возможен дождь.
До скорой встречи!
Sveiciens visiem!
Rītdienas (05.09.2019) treniņā turpināsim izkopt savas motocikla vadīšanas prasmes. Tiks izlikta iesildīšanās trase, atsevišķi elementi ātrākai iegriešanai līkumos, kā arī "Eraser" figūra.
Laukumu sāksim gatavot no plkst. 18:00. Dalībnieku sapulce ar īsu instruktāžu provizoriski sāksim 19:00.
Lūdzu atceraties, ka laukumā katrs dalībnieks pats nosaka savu prasmju līmeni un ir atbildīgs par savu dzīvību, veselību, īpašumu un savām darbībām uz laukuma.
Uz drīzu tikšanos!
-----------------------------------------------
Приветствуем всех!
На завтрашней (05.09.2019) тренировке продолжим оттачивать свои навыки управления мотоциклом. Будет выставлена небольшая разогревочная трасса, отдельные элементы для более быстрого входа в повороты, а так же фигура "Eraser".
Площадку начнём готовить с 18:00, краткий брифинг участников начнём ориентировочно в 19:00.
Пожалуйста, помните, что на площадке каждый участник сам определяет уровень своих навыков и несет ответственность за свою жизнь, здоровье, имущество и действия.
До скорой встречи!
Sveiciens visiem!
Šodienas (10.09.2019) treniņā turpināsim izkopt savas motocikla vadīšanas prasmes. Tiks izlikta iesildīšanās trase, atsevišķi elementi ātrākai iegriešanai līkumos, kā arī figūra "Дуга".
Laukumu sāksim gatavot no plkst. 18:00. Dalībnieku sapulce ar īsu instruktāžu provizoriski sāksim 19:00.
Lūdzu atceraties, ka laukumā katrs dalībnieks pats nosaka savu prasmju līmeni un ir atbildīgs par savu dzīvību, veselību, īpašumu un savām darbībām uz laukuma.
Uz drīzu tikšanos!
-----------------------------------------------
Приветствуем всех!
На сегодняшней (10.09.2019) тренировке продолжим оттачивать свои навыки управления мотоциклом. Будет выставлена небольшая разогревочная трасса, отдельные элементы для более быстрого входа в повороты, а так же фигура "Дуга".
Площадку начнём готовить с 18:00, краткий брифинг участников начнём ориентировочно в 19:00.
Пожалуйста, помните, что на площадке каждый участник сам определяет уровень своих навыков и несет ответственность за свою жизнь, здоровье, имущество и действия.
До скорой встречи!