کانال رسمیِ استاد سیاوش علیخانی🇮🇷
1.4K members
75 photos
64 videos
21 links
استاد سیاوش علیخانی
نماینده رسمی اتحادیه و انجمن سنتی ماساژ تایلند در ایران.
تلفن سراسری👇
+9821476226
مشاوره وات ساپ
+989120125651
وب سایت:
www.siavashalikhani.ir
ثبت نام وشرایط
https://t.me/siavashalikhani_massage
Download Telegram
to view and join the conversation