آموزش مهارتهای زندگی
140 subscribers
103 photos
27 videos
4 files
147 links
هر آنچیزی که امید ایجاد نکند، ارزش فکر کردن ندارد!
Download Telegram
to view and join the conversation
همدلانه با همسر حرف زدن، خانه را برایتان تبدیل به بهشت می کند!

کتاب خوانهای عزیز، خواندن مقاله زیر، تحول بزرگی در روابط شما ایجاد خواهد کرد
👇👇👇👇
https://goo.gl/e74zMY
☝️☝️☝️☝️

🌺هوادار تلاشتون هستم!
مقیم اسلام
🆔 @Lifeskillsdotir
فقط بگیم متاسفم!
باهاش گریه کنیم!
در آغوش بگیرمش و هیچ نگوییم!

واقعا با همسر داغدار چگونه باید برخورد کرد؟!

🌺هوادار تلاشتون هستیم!
مقیم اسلام
🆔 @Lifeskillsdotir
https://youtu.be/Sx30vdwStZg
اگر حوصله مطالعه کردن پیدا کردید، مقاله زیر درباره رفتار صحیح با همسر داغدار، مطالب بیشتری را آموزش می دهد!
👇👇👇👇
https://goo.gl/nVg2kx
☝️☝️☝️☝️

🌺هوادار تلاشتون هستیم!
مقیم اسلام
🆔 @Lifeskillsdotir
با سلام و احترام
🌺در طول زندگی همواره کسانی هستند که مانع شما می شوند، با این افراد چگونه باید برخورد کنید؟🌺

👇👇👇👇
https://youtu.be/gHROCxURFGk
☝️☝️☝️☝️

🌺هوادار تلاشتون هستیم!
مقیم اسلام
🆔 @Lifeskillsdotir
با سلام و احترام!
یقین بدانید که موفقیت افراد بی دلیل به دست نمی آید، یکی از عوامل موفقیت، والدین هستند.
اگر کودک موفق می خواهید، پیشنهاد می کنم ویدیوی زیر را ببینید.
👇👇👇👇
https://youtu.be/E6VudxuObPY
☝️☝️☝️☝️

🌺هوادار تلاشتون هستیم!
مقیم اسلام
🆔 @Lifeskillsdotir
با سلام و احترام!
با احساسات کودکان چگونه برخورد کنیم؟
1- بی تفاوت باشیم ...
2- نادیده بگیریم ...
3- به هر احساسی توجه کنیم ...

اگر کودکمان تربیت احساسی نشود، در آینده می تواند زندگی موفقی داشته باشد؟
پیشنهاد می کنم ویدیوی زیر را ببینید.
👇👇👇👇
https://youtu.be/dQN6CUNoNVM
☝️☝️☝️☝️

🌺هوادار تلاشتون هستیم!
مقیم اسلام
🆔 @Lifeskillsdotir
برای ساختن زندگی خوب برای خودتان و دیگران، گام مثبتی بردارید!

👇👇👇👇
https://youtu.be/9VZI-wsT8tc
☝️☝️☝️☝️

🌺هوادار تلاشتون هستیم!
مقیم اسلام
🆔 @Lifeskillsdotir
دوچرخه و توسعه
محسن رنانی
به خاطر سلامتی خودتان و فرزندانتان، یک اتومبیل کمتر!

🌺هوادار تلاشتون هستیم!
مقیم اسلام
🆔 @Lifeskillsdotir
به خاطر سلامتی خودتان و فرزندانتان، یک اتومبیل کمتر!

🌺هوادار تلاشتون هستیم!
مقیم اسلام
🆔 @Lifeskillsdotir
به خاطر سلامتی خودتان و فرزندانتان، یک اتومبیل کمتر!

🌺هوادار تلاشتون هستیم!
مقیم اسلام
🆔 @Lifeskillsdotir
با سلام و احترام
🌹نحوه تربیت والدین روی پرورش اعتماد به نفس فرزندانشان مهم است! در فیلم زیر به این نکات توجه کرده ایم!

👇👇👇👇
https://youtu.be/Ckc7dPwQkgA
☝️☝️☝️☝️
در صورتی که این ویدیو را مناسب می دانید، لطفا آنرا اطلاع رسانی کنید!
🌺هوادار تلاشتون هستیم!
مقیم اسلام
🆔 @Lifeskillsdotir
آیا عصبانیتمان دست خودمان است؟
برای دیدن این ویدیو باید فیلتر شکن خود را روشن کنید!
👇👇👇👇
https://youtu.be/gE8ydy7KYn4
☝️☝️☝️☝️
در صورتی که این ویدیو را مناسب می دانید، لطفا آنرا اطلاع رسانی کنید!
🌺هوادار تلاشتون هستیم!
مقیم اسلام
🆔 @Lifeskillsdotir
امسال هم منتظر قدوم مبارک شما در نمایشگاه بین المللی کتاب هستیم!
شبستان راهرو ی۱۹غرفه شماره ۲۳