حقوق پرس
7.9K members
4.32K photos
526 videos
281 files
8.21K links
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی

🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری

✍️ارتباط با مدیر کانال(انتقاد، پیشنهاد، تبادل و تبلیغات ...):👇
@ilawpress
Download Telegram
to view and join the conversation
#نظريه_مشورتي
«مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»
https://telegram.me/lawpress
سؤال: در مواردی که وکیل محکوم‌علیه به دادگاه مراجعه و با #مطالعه #پرونده از مفاد رأی مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز مهلت #واخواهی دانست؟

📝نظریه شماره ۳۶۵۵/۷ مورخ ۷/۶/۱۳۸۴
با توجه به اینکه وفق ماده ۳۰۶ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابتدای مهلت واخواهی تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، مراجعه وکیل محکوم علیه و مطالعه پرونده اگر چه نتیجه آن اطلاع محکوم علیه از صدور حکم غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانسته و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود. مضافاً به اینکه، صرف مطالعه پرونده توسط وکیل خوانده موجب احراز ابلاغ واقعی به موکل نمی‌باشد و دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در امر دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض استعلام مهلت واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که دادنامه یا اجرائیه به شخص محکوم علیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان قانون مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.
لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Forwarded from حقوق پرس
#نظريه_مشورتي
«مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»
https://telegram.me/lawpress
سؤال: در مواردی که وکیل محکوم‌علیه به دادگاه مراجعه و با #مطالعه #پرونده از مفاد رأی مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز مهلت #واخواهی دانست؟

📝نظریه شماره ۳۶۵۵/۷ مورخ ۷/۶/۱۳۸۴
با توجه به اینکه وفق ماده ۳۰۶ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابتدای مهلت واخواهی تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، مراجعه وکیل محکوم علیه و مطالعه پرونده اگر چه نتیجه آن اطلاع محکوم علیه از صدور حکم غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانسته و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود. مضافاً به اینکه، صرف مطالعه پرونده توسط وکیل خوانده موجب احراز ابلاغ واقعی به موکل نمی‌باشد و دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در امر دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض استعلام مهلت واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که دادنامه یا اجرائیه به شخص محکوم علیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان قانون مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.
لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
از هر ٢٠ پرونده، ۱ پرونده وکیل دارد
@Lawpress

محمدرضا کامیار، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، گفت:

🔹با بررسی ۱۵ میلیون #پرونده مفتوح در دادگاه‌ها و همین میزان پرونده مفتوح در مراجع شبه قضایی، ملاحظه می‌شود که حدود یک‌میلیون از این پرونده‌ها در دادگستری و نصف ان در مراجع شبه قضایی دارای وکیل بوده و با #حضور_وکیل رسیدگی می‌شود. این آمار به معنی وکیل داشتن ١/٥ میلیون پرونده معادل پنج درصد کل پرونده‌های جاری است.ضریب نفوذ وکالت در دعاوی قضایی کمتر از یک‌بیستم است یعنی از هر ٢٠ پرونده یکی از آن‌ها #وکیل دارد.

🔹درحالی‌که کشور ما ازنظر تعداد وکیل در حد استاندارهای دنیاست اما ازنظر اشتغال و رجوع به وکیل فاصله زیاد و شکاف عمیقی با دنیاداریم. البته علت این امر کمبود دعوا و اختلاف حقوقی نیست بلکه علت ان فقدان اعتقاد و فقدان فرهنگ مراجعه به وکیل است.

🔹شاید همان دلایلی که سالیان قبل باعث شده بود مردم خوددرمانی را بجای رجوع به پزشک انتخاب کنند، در عدم مراجعه به وکیل هم صادق باشد. سیاست تبلیغاتی رسانه‌های رسمی و مقامات قضایی نیز بعضاً ایجاد بدبینی نسبت به جامعه وکالت است و برخی محافل هم تلاش در ترویج تصور بی‌نیازی به وکیل دارند.

🔹شاید ساده انگاشتن امر دفاع قانونی و تصور اینکه خود از عهده این کاربرمی آیند بی‌تأثیر نباشد . فرهنگ مردم و باور عامیانه ایرانی هم با این ضرب‌المثل غیر مرتبط اما ظاهراً مربوط که " آدم زنده وکیل وصی نمی‌خواهد" بر این شیوه و رفتار صحه گذاشته و آن را درست می‌داند.

🔹دلایل این رفتار اجتماعی هر چه باشد اما تردیدی نیست که این‌یک رفتار غلط و مشکل‌ساز برای کشور است. اعتقاددارم باید دسترسی مردم به وکیل حتماً توسعه پیدا کند ولی این توسعه باید از طریق راضی کردن مردم در امر رجوع به وکیل باشد نه از راه افزودن تعداد وکیل. اگر قبل از این‌که بازار تقاضا توسعه پیدا کند بدون رعایت تناسب بین عرضه و تقاضا وکیل جذب شود عرصه دفاع از حقوق مردم و تحقق عدالت به خطر می افتد./ایلنا


لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
فهرست ٧٠ مورد از مهمترين تخلفات انتظامى قضات
@Lawpress

١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه

١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست

٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات


لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
نكاتي چند در تنظيمِ لوايح تجديد نظر خواهي.
@Lawpress

امروزه به دليل تراكمِ پرونده ها ، و خستگيِ ناگزيرِ قضات در هنگام مطالعه ي انبوهِ اوراق، وكلا ميبايست از شيوه هايِ نوين و مبتكرانه در #تنظيمِ_لوايحِ خود استفاده نمايند.
در اينجا ميخواهيم يكي از شيوه هايِ #مبتكرانه در تنظيمِ لوايح تجديد نظرخواهي را مورد بررسي قرار دهيم.

دوستان و همكاران گرامي؛
فرض را بر اين بگزاريم كه در حالِ تداركِ #لايحه ي #اعتراض به راي ميباشيم.
به خوبي ميدانيم كه ممكن است يك #پرونده به قدري حجيم باشد كه با كارتن حمل و نقل شود، بنابر اين در تنظيمِ لوايح مراتبِ زير را مدّ نظر قرار دهيم :

١- حتماً و قطعاً و پيش از ورود به اصلِ دفاعيات، در قالبِ مقدمه، خلاصه ي موضوعِ پرونده و مسيري كه منجر به صدورِ دادنامه ي معترضٌ عنه شده را در چند سطر بنويسيد.
با اين كارِ شما ، عمده ي زحمتِ قضات در آشنا شدن با پرونده كَم خواهد شد، و موجب ميشود كه ايشان، شاداب تر پرونده را مورد بررسي قرار دهند.

٢- ممكن است موجباتِ تجديدِنظر خواهيِ شما يك و يا چند بند از بندهايِ پنجگانه ي ماده ي ٣٤٨ قانون آيين دادرسيِ مدني باشد، لذا توصيه ميشود پس از تقرير مقدمه، خطاب به قضاتِ تجديد نظر بيان نماييد كه مواردِ اعتراضِ خود را بدواً و فهرست وار مرقوم مينماييد و در ادامه هريك از آن ها را تشريح خواهيد كرد، تا چنانچه نياز به توضيحِ بيشتري باشد، به متنِ لايحه مراجعه نمايند.

ذيلاً نمونه ي اين فهرست ابتدايي را ارائه ميدهيم :
قضاتِ محترم؛
مواردِ اعتراضيه و ايراداتِ راي صادره به شرحِ زير است :
الف) عدمِ توجه قاضيِ محترمِ دادگاه به سندِ صلحنامه ي ابرازي كه موجبِ برائتِ ذمه ي موكل است ، مستنداً به بند ج از ماده ي ٣٤٨ قانون آيين دادرسي مدني ( توضيح در صفحه ي ١ الي ٣ لايحه )
ب) عدمِ اعتبارِ سندِ تقديميِ تجديد نظر خوانده ، به دليلِ اثباتِ جعليتِ آن و نتيجتاً عدم اعتبارِ دادنامه به واسطه ي استناد به آن، مستنداً به بند الف ماده ي ٣٤٨ قانون آيين دادرسي مدني ( توضيح در صفحه ي ٣ الي ٥ لايحه)
و....
شايد سوال شود فايده ي اينگونه نوشتن در چيست؟ در پاسخ بايد گفت ، حداقل فايده ي آن اين است كه قاضيِ تجديد نظر در اولين صفحه ي لايحه ي شما به منويات و ايراداتِ مورد نظرِ شما آگاه خواهد شد، و نيازي نيست تا انتهايِ لايحه ي شما را بخواند تا بداند حرفِ شما چيست. و اين خود يك جهشي در تفهيمِ مطلب است.

٣- حتماً و قطعاً مواردِ اعتراضيه را از مهمترينِ آن فهرست كرده و تنظيم نماييد.

٤- همكارانِ گرامي؛
فراموش نكنيد كه هنگامِ مطالعه ي لايحه ي اعتراضيه ي شما ، شما در دادگاه حضور نداريد. لذا توصيه ميشود نوشته ي خود را به نحوي تنظيم نماييد كه قضات در هنگامِ مطالعه ي آن ، چنين احساس كنند كه شما در مقابلشان در حالِ سخن گفتن ميباشيد، تا تأثيرِ نوشتارتان بيشتر شود.
براي اين كار چند روش پيشنهاد ميشود:
نخست آنكه هر از چند گاهي قضات را با عباراتِ " قضاتِ محترم"، "عالي جنابان"، "عالي مقامان"، "قضاتِ شريف" و امثالهم موردِ خطاب قرار داده، و مطلبِ خود را در ذيلِ آن بنگاريد.
به طور مثال:
عاليجنابان؛
شما خود به خوبي واقف هستيد كه......
اينگونه نوشتن، حضورِ كلام شما را پُر رنگ خواهد نمود
روش ديگر برايِ نيل به هدفِ تأثير گذاريِ كلام آن است كه، هر از چندي، موضوعي كه به آن تأكيد داريد را ، در قالبِ سوال مطرح نماييد.
نمونه:
عالي مقامان؛
مگر نه اين است كه اقرار سيّد الادلّه است؟ مگر نه اين است كه هيچ دليلي نميتواند اقرارِ صحيح را بلااثر كند؟ پس چگونه است كه قاضيِ محترمِ بدوي به اين بديهي ترين و مهمترين عنصرِ دادرسي توجهي ننموده است؟....
فايده ي اينگونه نوشتن اين است كه ذهنِ قضات را در پاسخ دادن به سوالتان، با خود هم سو مينماييد.
همكاوانِ گرامي؛
در عصرِ ارتباطات، سرعت و ابتكار، دو عامل تعيين كننده در موفقيت افراد هستند.
بياييم اين دو عنصر را در حرفه ي خود معمول داشته، و يكديگر را در تجارب خو سهيم نماييم.
🔹محمدتقى غفارى فردويى
گروه هنر دفاع
#وكيل_و_وكالت_هنرمندانانه

لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
چکیده:
«مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»
@Lawpress_Arayeghazayi

👈سؤال: در مواردی که #وکیل محکوم‌علیه به دادگاه مراجعه و با #مطالعه_پرونده از مفاد رأی #مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ #ابلاغ_واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز مهلت #واخواهی دانست؟

❇️نظریه شماره ۳۶۵۵/۷
مورخ ۷/۶/۱۳۸۴

@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به اینکه وفق ماده ۳۰۶ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابتدای مهلت واخواهی تاریخ #ابلاغ_واقعی به محکوم علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به #شخص_مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، #مراجعه وکیل محکوم علیه و #مطالعه #پرونده اگر چه نتیجه آن #اطلاع محکوم علیه از صدور حکم غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانسته و آن را #مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود. مضافاً به اینکه، صرف مطالعه پرونده توسط وکیل خوانده موجب احراز ابلاغ واقعی به موکل نمی‌باشد و دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در امر دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض استعلام مهلت واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که دادنامه یا اجرائیه به شخص محکوم علیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان قانون مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.
#نظریه_مشورتیلینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
فهرست ٧٠ مورد از مهمترين تخلفات انتظامى قضات
@Lawpress

١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه

١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست

٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات


لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
نكاتي چند در تنظيمِ لوايح تجديد نظر خواهي.
@Lawpress

امروزه به دليل تراكمِ پرونده ها ، و خستگيِ ناگزيرِ قضات در هنگام مطالعه ي انبوهِ اوراق، وكلا ميبايست از شيوه هايِ نوين و مبتكرانه در #تنظيمِ_لوايحِ خود استفاده نمايند.
در اينجا ميخواهيم يكي از شيوه هايِ #مبتكرانه در تنظيمِ لوايح تجديد نظرخواهي را مورد بررسي قرار دهيم.

دوستان و همكاران گرامي؛
فرض را بر اين بگزاريم كه در حالِ تداركِ #لايحه ي #اعتراض به راي ميباشيم.
به خوبي ميدانيم كه ممكن است يك #پرونده به قدري حجيم باشد كه با كارتن حمل و نقل شود، بنابر اين در تنظيمِ لوايح مراتبِ زير را مدّ نظر قرار دهيم :

١- حتماً و قطعاً و پيش از ورود به اصلِ دفاعيات، در قالبِ مقدمه، خلاصه ي موضوعِ پرونده و مسيري كه منجر به صدورِ دادنامه ي معترضٌ عنه شده را در چند سطر بنويسيد.
با اين كارِ شما ، عمده ي زحمتِ قضات در آشنا شدن با پرونده كَم خواهد شد، و موجب ميشود كه ايشان، شاداب تر پرونده را مورد بررسي قرار دهند.

٢- ممكن است موجباتِ تجديدِنظر خواهيِ شما يك و يا چند بند از بندهايِ پنجگانه ي ماده ي ٣٤٨ قانون آيين دادرسيِ مدني باشد، لذا توصيه ميشود پس از تقرير مقدمه، خطاب به قضاتِ تجديد نظر بيان نماييد كه مواردِ اعتراضِ خود را بدواً و فهرست وار مرقوم مينماييد و در ادامه هريك از آن ها را تشريح خواهيد كرد، تا چنانچه نياز به توضيحِ بيشتري باشد، به متنِ لايحه مراجعه نمايند.

ذيلاً نمونه ي اين فهرست ابتدايي را ارائه ميدهيم :
قضاتِ محترم؛
مواردِ اعتراضيه و ايراداتِ راي صادره به شرحِ زير است :
الف) عدمِ توجه قاضيِ محترمِ دادگاه به سندِ صلحنامه ي ابرازي كه موجبِ برائتِ ذمه ي موكل است ، مستنداً به بند ج از ماده ي ٣٤٨ قانون آيين دادرسي مدني ( توضيح در صفحه ي ١ الي ٣ لايحه )
ب) عدمِ اعتبارِ سندِ تقديميِ تجديد نظر خوانده ، به دليلِ اثباتِ جعليتِ آن و نتيجتاً عدم اعتبارِ دادنامه به واسطه ي استناد به آن، مستنداً به بند الف ماده ي ٣٤٨ قانون آيين دادرسي مدني ( توضيح در صفحه ي ٣ الي ٥ لايحه)
و....
شايد سوال شود فايده ي اينگونه نوشتن در چيست؟ در پاسخ بايد گفت ، حداقل فايده ي آن اين است كه قاضيِ تجديد نظر در اولين صفحه ي لايحه ي شما به منويات و ايراداتِ مورد نظرِ شما آگاه خواهد شد، و نيازي نيست تا انتهايِ لايحه ي شما را بخواند تا بداند حرفِ شما چيست. و اين خود يك جهشي در تفهيمِ مطلب است.

٣- حتماً و قطعاً مواردِ اعتراضيه را از مهمترينِ آن فهرست كرده و تنظيم نماييد.

٤- همكارانِ گرامي؛
فراموش نكنيد كه هنگامِ مطالعه ي لايحه ي اعتراضيه ي شما ، شما در دادگاه حضور نداريد. لذا توصيه ميشود نوشته ي خود را به نحوي تنظيم نماييد كه قضات در هنگامِ مطالعه ي آن ، چنين احساس كنند كه شما در مقابلشان در حالِ سخن گفتن ميباشيد، تا تأثيرِ نوشتارتان بيشتر شود.
براي اين كار چند روش پيشنهاد ميشود:
نخست آنكه هر از چند گاهي قضات را با عباراتِ " قضاتِ محترم"، "عالي جنابان"، "عالي مقامان"، "قضاتِ شريف" و امثالهم موردِ خطاب قرار داده، و مطلبِ خود را در ذيلِ آن بنگاريد.
به طور مثال:
عاليجنابان؛
شما خود به خوبي واقف هستيد كه......
اينگونه نوشتن، حضورِ كلام شما را پُر رنگ خواهد نمود
روش ديگر برايِ نيل به هدفِ تأثير گذاريِ كلام آن است كه، هر از چندي، موضوعي كه به آن تأكيد داريد را ، در قالبِ سوال مطرح نماييد.
نمونه:
عالي مقامان؛
مگر نه اين است كه اقرار سيّد الادلّه است؟ مگر نه اين است كه هيچ دليلي نميتواند اقرارِ صحيح را بلااثر كند؟ پس چگونه است كه قاضيِ محترمِ بدوي به اين بديهي ترين و مهمترين عنصرِ دادرسي توجهي ننموده است؟....
فايده ي اينگونه نوشتن اين است كه ذهنِ قضات را در پاسخ دادن به سوالتان، با خود هم سو مينماييد.
همكاوانِ گرامي؛
در عصرِ ارتباطات، سرعت و ابتكار، دو عامل تعيين كننده در موفقيت افراد هستند.
بياييم اين دو عنصر را در حرفه ي خود معمول داشته، و يكديگر را در تجارب خو سهيم نماييم.
🔹محمدتقى غفارى فردويى
گروه هنر دفاع
#وكيل_و_وكالت_هنرمندانانه

لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
چکیده:
«مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»
@Lawpress_Arayeghazayi

👈سؤال: در مواردی که #وکیل محکوم‌علیه به دادگاه مراجعه و با #مطالعه_پرونده از مفاد رأی #مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ #ابلاغ_واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز مهلت #واخواهی دانست؟

❇️نظریه شماره ۳۶۵۵/۷
مورخ ۷/۶/۱۳۸۴

@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به اینکه وفق ماده ۳۰۶ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابتدای مهلت واخواهی تاریخ #ابلاغ_واقعی به محکوم علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به #شخص_مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، #مراجعه وکیل محکوم علیه و #مطالعه #پرونده اگر چه نتیجه آن #اطلاع محکوم علیه از صدور حکم غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانسته و آن را #مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود. مضافاً به اینکه، صرف مطالعه پرونده توسط وکیل خوانده موجب احراز ابلاغ واقعی به موکل نمی‌باشد و دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در امر دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض استعلام مهلت واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که دادنامه یا اجرائیه به شخص محکوم علیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان قانون مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.
#نظریه_مشورتیلینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
نكاتي چند در تنظيمِ لوايح تجديد نظر خواهي.
@Lawpress

امروزه به دليل تراكمِ پرونده ها ، و خستگيِ ناگزيرِ قضات در هنگام مطالعه ي انبوهِ اوراق، وكلا ميبايست از شيوه هايِ نوين و مبتكرانه در #تنظيمِ_لوايحِ خود استفاده نمايند.
در اينجا ميخواهيم يكي از شيوه هايِ #مبتكرانه در تنظيمِ لوايح تجديد نظرخواهي را مورد بررسي قرار دهيم.

دوستان و همكاران گرامي؛
فرض را بر اين بگزاريم كه در حالِ تداركِ #لايحه ي #اعتراض به راي ميباشيم.
به خوبي ميدانيم كه ممكن است يك #پرونده به قدري حجيم باشد كه با كارتن حمل و نقل شود، بنابر اين در تنظيمِ لوايح مراتبِ زير را مدّ نظر قرار دهيم :

١- حتماً و قطعاً و پيش از ورود به اصلِ دفاعيات، در قالبِ مقدمه، خلاصه ي موضوعِ پرونده و مسيري كه منجر به صدورِ دادنامه ي معترضٌ عنه شده را در چند سطر بنويسيد.
با اين كارِ شما ، عمده ي زحمتِ قضات در آشنا شدن با پرونده كَم خواهد شد، و موجب ميشود كه ايشان، شاداب تر پرونده را مورد بررسي قرار دهند.

٢- ممكن است موجباتِ تجديدِنظر خواهيِ شما يك و يا چند بند از بندهايِ پنجگانه ي ماده ي ٣٤٨ قانون آيين دادرسيِ مدني باشد، لذا توصيه ميشود پس از تقرير مقدمه، خطاب به قضاتِ تجديد نظر بيان نماييد كه مواردِ اعتراضِ خود را بدواً و فهرست وار مرقوم مينماييد و در ادامه هريك از آن ها را تشريح خواهيد كرد، تا چنانچه نياز به توضيحِ بيشتري باشد، به متنِ لايحه مراجعه نمايند.

ذيلاً نمونه ي اين فهرست ابتدايي را ارائه ميدهيم :
قضاتِ محترم؛
مواردِ اعتراضيه و ايراداتِ راي صادره به شرحِ زير است :
الف) عدمِ توجه قاضيِ محترمِ دادگاه به سندِ صلحنامه ي ابرازي كه موجبِ برائتِ ذمه ي موكل است ، مستنداً به بند ج از ماده ي ٣٤٨ قانون آيين دادرسي مدني ( توضيح در صفحه ي ١ الي ٣ لايحه )
ب) عدمِ اعتبارِ سندِ تقديميِ تجديد نظر خوانده ، به دليلِ اثباتِ جعليتِ آن و نتيجتاً عدم اعتبارِ دادنامه به واسطه ي استناد به آن، مستنداً به بند الف ماده ي ٣٤٨ قانون آيين دادرسي مدني ( توضيح در صفحه ي ٣ الي ٥ لايحه)
و....
شايد سوال شود فايده ي اينگونه نوشتن در چيست؟ در پاسخ بايد گفت ، حداقل فايده ي آن اين است كه قاضيِ تجديد نظر در اولين صفحه ي لايحه ي شما به منويات و ايراداتِ مورد نظرِ شما آگاه خواهد شد، و نيازي نيست تا انتهايِ لايحه ي شما را بخواند تا بداند حرفِ شما چيست. و اين خود يك جهشي در تفهيمِ مطلب است.

٣- حتماً و قطعاً مواردِ اعتراضيه را از مهمترينِ آن فهرست كرده و تنظيم نماييد.

٤- همكارانِ گرامي؛
فراموش نكنيد كه هنگامِ مطالعه ي لايحه ي اعتراضيه ي شما ، شما در دادگاه حضور نداريد. لذا توصيه ميشود نوشته ي خود را به نحوي تنظيم نماييد كه قضات در هنگامِ مطالعه ي آن ، چنين احساس كنند كه شما در مقابلشان در حالِ سخن گفتن ميباشيد، تا تأثيرِ نوشتارتان بيشتر شود.
براي اين كار چند روش پيشنهاد ميشود:
نخست آنكه هر از چند گاهي قضات را با عباراتِ " قضاتِ محترم"، "عالي جنابان"، "عالي مقامان"، "قضاتِ شريف" و امثالهم موردِ خطاب قرار داده، و مطلبِ خود را در ذيلِ آن بنگاريد.
به طور مثال:
عاليجنابان؛
شما خود به خوبي واقف هستيد كه......
اينگونه نوشتن، حضورِ كلام شما را پُر رنگ خواهد نمود
روش ديگر برايِ نيل به هدفِ تأثير گذاريِ كلام آن است كه، هر از چندي، موضوعي كه به آن تأكيد داريد را ، در قالبِ سوال مطرح نماييد.
نمونه:
عالي مقامان؛
مگر نه اين است كه اقرار سيّد الادلّه است؟ مگر نه اين است كه هيچ دليلي نميتواند اقرارِ صحيح را بلااثر كند؟ پس چگونه است كه قاضيِ محترمِ بدوي به اين بديهي ترين و مهمترين عنصرِ دادرسي توجهي ننموده است؟....
فايده ي اينگونه نوشتن اين است كه ذهنِ قضات را در پاسخ دادن به سوالتان، با خود هم سو مينماييد.
همكاوانِ گرامي؛
در عصرِ ارتباطات، سرعت و ابتكار، دو عامل تعيين كننده در موفقيت افراد هستند.
بياييم اين دو عنصر را در حرفه ي خود معمول داشته، و يكديگر را در تجارب خو سهيم نماييم.
🔹محمدتقى غفارى فردويى
گروه هنر دفاع
#وكيل_و_وكالت_هنرمندانانه

لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress