حقوق پرس
7.89K members
4.32K photos
527 videos
282 files
8.23K links
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی

🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری

✍️ارتباط با مدیر کانال(انتقاد، پیشنهاد، تبادل و تبلیغات ...):👇
@ilawpress
Download Telegram
to view and join the conversation
دستگیری 2 ‌کارمند اداره کل بنیاد مسکن قزوین ‌

🔹دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان #قزوین از دستگیری دو نفر از کارمندان اداره کل بنیاد مسکن استان قزوین به اتهام #اختلاس و #تصرف #غیرقانونی در اموال دولتی خبر داد/ايسنا #خبر
لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress
اقدام زوج مبنی بر قفل کردن درب منزل مشترک و عدم اجازه تردد به زوجه مصداق بازداشت غیرقانونی است.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/21
🔹شماره رای نهایی: 9309970222200648

📝رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.ص. فرزند م. با وکالت آقای الف.ص.، دایر بر مخفی نمودن مرحومه س.ذ. قبل از فوتش موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 24/09/1392 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ تهران و شکایت اولیای‌دم مرحومه به ‏نام‏های م.ذ.، متولد ۱۳۰9 و خانم م.ذ.، متولد ۱۳۲۰ (پدر و مادر متوفیه)؛ دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به تحقیقات محلی انجام شده و اظهارات گواه بزه ‏انتسابی به متهم را محرز دانسته به ‏استناد ماده ۶۲۱ از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل پنج سال حبس صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادره نسبت ‏به متهم پرونده غیابی بوده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی به وی قابل واخواهی و رسیدگی در این شعبه و پس ‏از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۵۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری

📝راى اصلاحى
در خصوص دادنامه شماره 970211600991مورخ 08/11/92 نظر به این‌که در سطرهای 7 و 8 اشتباه در اعلام رأی به صورت غیابی صورت گرفته است و مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح ذیل اصلاح می‌گردد و با عنایت به این‌که وکیل متهم آقای ح.ص. به نام الف.ص. در جلسه رسیدگی مورخه 05/11/92 با نیم ساعت تأخیر حضور یافته و اظهارات وی اخذ گردیده، لذا رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است. سایر موارد ذکر شده در متن رأی به قوت خود باقی است. رأی صادره در فرجه بیست روزه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده و ارائه رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیحی ممنوع می‌باشد.
رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.م. به وکالت از آقای ح.ص. نسبت به دادنامه شماره 600991 مورخ 08/11/92 صادره از شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام مخفی نمودن مرحومه س.ذ. قبل از فوتش به استناد ماده 622 از قانون مجازات اسلامی به 5 سال حبس تعزیری محکوم گردیده که مورد اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه خانم س.م. قرار گرفته و متعاقب آن وکیل تجدیدنظرخوانده در پاسخ آن لایحه تقدیمی که مضبوط در پرونده می‌باشد؛ با توجه به محتویات پرونده که حکایت از فوت مرحومه ذ. به علت مصرف قرص‌های برنج داشته و خانواده وی ادعا نموده‌اند که قبل از فوت همسر وی یعنی تجدیدنظرخواه مرحومه را در منزل با #قفل نمودن آن از خارج شدن وی از منزل جلوگیری می‌کرده است و علت فوت نیز قفل نمودن درب منزل بر روی متوفی بوده که بر اثر مصرف قرص برنج محکوم گردیده، با توجه به گواهی علت فوت بعد از انتقال به علت مصرف قرص برنج مسمومیت بوده یعنی این‌که متوفی بعد از مصرف قرص توسط محکوم‌علیه به اورژانس منتقل گردیده و در اورژانس فوت نموده است. فلذا دادگاه با توجه به شهادت شاهد خانم م.م. در صفحه 25 پرونده که اظهار داشته: چون درب بر روی خانم س.ذ. قفل بوده از پشت درب با او صحبت کرده و اقرار متهم به این‌که درب را به روی متوفی قفل می‌کرده، فلذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با تغییر عنوان از مخفی نمودن و اعمال ماده 621 از قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح عنوان اتهامی از مخفی نمودن به بازداشت غیرقانونی و انطباق موضوعی با ماده 583 از قانون مجازات اسلامی با توجه به اقرار صریح تجدیدنظرخواه که درب را بر روی متوفی قفل می‌کرده است با احراز بزه #بازداشت #غیرقانونی و با رعایت ماده 583 از قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره با اصلاح و تغییر عنوان تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد.
رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حیات‌مقدم ـ مرادی #دادنامه
لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
مردم رستوران‌های دریافت‌کننده حق سرویس را معرفی کنند
https://telegram.me/lawpress
رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس تهران :

دریافت #حق #سرویس در #رستوران ها و #سلف #سرویس ها #غیرقانونی است و مردم می توانند در صورت مشاهده، واحد متخلف را برای برخورد به اتحادیه معرفی کنند.

مردم در صورت مشاهده چنین تخلفی، می توانند به صورت مکتوب به شماره 66950099 نمابر ارسال کنند یا موضوع را از طریق شماره تلفن های 66408489 و 66494312، 66404991 به اطلاع اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس برسانند.
لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
فهرست ٧٠ مورد از مهمترين تخلفات انتظامى قضات
@Lawpress

١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه

١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست

٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات


لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
فهرست ٧٠ مورد از مهمترين تخلفات انتظامى قضات
@Lawpress

١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه

١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست

٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات


لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
چکیده:
اقدام زوج مبنی بر قفل کردن درب منزل مشترک و عدم اجازه تردد به زوجه مصداق بازداشت غیرقانونی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/21
🔹شماره رای نهایی: 9309970222200648

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ص. فرزند م. با وکالت آقای الف.ص.، دایر بر #مخفی_نمودن مرحومه س.ذ. قبل از فوتش موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 24/09/1392 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ تهران و شکایت اولیای‌دم مرحومه به ‏نام‏های م.ذ.، متولد ۱۳۰9 و خانم م.ذ.، متولد ۱۳۲۰ (پدر و مادر متوفیه)؛ دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به تحقیقات محلی انجام شده و اظهارات گواه بزه ‏انتسابی به متهم را محرز دانسته به ‏استناد ماده ۶۲۱ از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل پنج سال حبس صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادره نسبت ‏به متهم پرونده غیابی بوده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی به وی قابل واخواهی و رسیدگی در این شعبه و پس ‏از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه ۱۱۵۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری

⚫️راى اصلاحى

در خصوص دادنامه شماره 970211600991مورخ 08/11/92 نظر به این‌که در سطرهای 7 و 8 اشتباه در اعلام رأی به صورت غیابی صورت گرفته است و مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح ذیل اصلاح می‌گردد و با عنایت به این‌که وکیل متهم آقای ح.ص. به نام الف.ص. در جلسه رسیدگی مورخه 05/11/92 با نیم ساعت تأخیر حضور یافته و اظهارات وی اخذ گردیده، لذا رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است. سایر موارد ذکر شده در متن رأی به قوت خود باقی است. رأی صادره در فرجه بیست روزه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده و ارائه رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیحی ممنوع می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.م. به وکالت از آقای ح.ص. نسبت به دادنامه شماره 600991 مورخ 08/11/92 صادره از شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام مخفی نمودن مرحومه س.ذ. قبل از فوتش به استناد ماده 622 از قانون مجازات اسلامی به 5 سال حبس تعزیری محکوم گردیده که مورد اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه خانم س.م. قرار گرفته و متعاقب آن وکیل تجدیدنظرخوانده در پاسخ آن لایحه تقدیمی که مضبوط در پرونده می‌باشد؛ با توجه به محتویات پرونده که حکایت از فوت مرحومه ذ. به علت مصرف قرص‌های برنج داشته و خانواده وی ادعا نموده‌اند که قبل از فوت همسر وی یعنی تجدیدنظرخواه مرحومه را در منزل با #قفل_نمودن آن از خارج شدن وی از منزل جلوگیری می‌کرده است و علت فوت نیز قفل نمودن درب منزل بر روی متوفی بوده که بر اثر مصرف قرص برنج محکوم گردیده، با توجه به گواهی علت فوت بعد از انتقال به علت مصرف قرص برنج مسمومیت بوده یعنی این‌که متوفی بعد از مصرف قرص توسط محکوم‌علیه به اورژانس منتقل گردیده و در اورژانس فوت نموده است. فلذا دادگاه با توجه به شهادت شاهد خانم م.م. در صفحه 25 پرونده که اظهار داشته: چون درب بر روی خانم س.ذ. قفل بوده از پشت درب با او صحبت کرده و اقرار متهم به این‌که درب را به روی متوفی قفل می‌کرده، فلذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با تغییر عنوان از مخفی نمودن و اعمال ماده 621 از قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح عنوان اتهامی از مخفی نمودن به #بازداشت_غیرقانونی و انطباق موضوعی با ماده 583 از قانون مجازات اسلامی با توجه به اقرار صریح تجدیدنظرخواه که درب را بر روی متوفی قفل می‌کرده است با احراز بزه #بازداشت #غیرقانونی و با رعایت ماده 583 از قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره با اصلاح و تغییر عنوان تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حیات‌مقدم ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفریعضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
اقدام زوج مبنی بر قفل کردن درب منزل مشترک و عدم اجازه تردد به زوجه مصداق بازداشت غیرقانونی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/21
🔹شماره رای نهایی: 9309970222200648

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ص. فرزند م. با وکالت آقای الف.ص.، دایر بر #مخفی_نمودن مرحومه س.ذ. قبل از فوتش موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 24/09/1392 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ تهران و شکایت اولیای‌دم مرحومه به ‏نام‏های م.ذ.، متولد ۱۳۰9 و خانم م.ذ.، متولد ۱۳۲۰ (پدر و مادر متوفیه)؛ دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به تحقیقات محلی انجام شده و اظهارات گواه بزه ‏انتسابی به متهم را محرز دانسته به ‏استناد ماده ۶۲۱ از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل پنج سال حبس صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادره نسبت ‏به متهم پرونده غیابی بوده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی به وی قابل واخواهی و رسیدگی در این شعبه و پس ‏از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه ۱۱۵۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری

⚫️راى اصلاحى

در خصوص دادنامه شماره 970211600991مورخ 08/11/92 نظر به این‌که در سطرهای 7 و 8 اشتباه در اعلام رأی به صورت غیابی صورت گرفته است و مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح ذیل اصلاح می‌گردد و با عنایت به این‌که وکیل متهم آقای ح.ص. به نام الف.ص. در جلسه رسیدگی مورخه 05/11/92 با نیم ساعت تأخیر حضور یافته و اظهارات وی اخذ گردیده، لذا رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است. سایر موارد ذکر شده در متن رأی به قوت خود باقی است. رأی صادره در فرجه بیست روزه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده و ارائه رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیحی ممنوع می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.م. به وکالت از آقای ح.ص. نسبت به دادنامه شماره 600991 مورخ 08/11/92 صادره از شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام مخفی نمودن مرحومه س.ذ. قبل از فوتش به استناد ماده 622 از قانون مجازات اسلامی به 5 سال حبس تعزیری محکوم گردیده که مورد اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه خانم س.م. قرار گرفته و متعاقب آن وکیل تجدیدنظرخوانده در پاسخ آن لایحه تقدیمی که مضبوط در پرونده می‌باشد؛ با توجه به محتویات پرونده که حکایت از فوت مرحومه ذ. به علت مصرف قرص‌های برنج داشته و خانواده وی ادعا نموده‌اند که قبل از فوت همسر وی یعنی تجدیدنظرخواه مرحومه را در منزل با #قفل_نمودن آن از خارج شدن وی از منزل جلوگیری می‌کرده است و علت فوت نیز قفل نمودن درب منزل بر روی متوفی بوده که بر اثر مصرف قرص برنج محکوم گردیده، با توجه به گواهی علت فوت بعد از انتقال به علت مصرف قرص برنج مسمومیت بوده یعنی این‌که متوفی بعد از مصرف قرص توسط محکوم‌علیه به اورژانس منتقل گردیده و در اورژانس فوت نموده است. فلذا دادگاه با توجه به شهادت شاهد خانم م.م. در صفحه 25 پرونده که اظهار داشته: چون درب بر روی خانم س.ذ. قفل بوده از پشت درب با او صحبت کرده و اقرار متهم به این‌که درب را به روی متوفی قفل می‌کرده، فلذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با تغییر عنوان از مخفی نمودن و اعمال ماده 621 از قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح عنوان اتهامی از مخفی نمودن به #بازداشت_غیرقانونی و انطباق موضوعی با ماده 583 از قانون مجازات اسلامی با توجه به اقرار صریح تجدیدنظرخواه که درب را بر روی متوفی قفل می‌کرده است با احراز بزه #بازداشت #غیرقانونی و با رعایت ماده 583 از قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره با اصلاح و تغییر عنوان تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حیات‌مقدم ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفریعضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page