خاكزدگان
1.43K members
5.28K photos
3.86K videos
41 files
958 links
خاکزدگان: درباره درد و رنج کارگران، فعالان و شهروندان عرب
ارتباط با آدمين كانال «خاكزدگان»:
@KhakZadegan1
Download Telegram
to view and join the conversation
فورى

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر از اهواز؛180 نَفَر از بازداشت شدگان را به زندان شيبان (مجتمع حرفه آموزى اهواز ) منتقل شدند

#بازداشت_فعالان_اهواز

@KhakZadegan
بنا به گزارش فعالان حقوق بشر از اهواز،بازداشتهای فراقانونی همچنان ادامه دارد

چهارشنبه 12 دی ماه 1397؛اطلاعات سپاه قرارگاه ابو الفضل العباس اهواز دو نفر از شهروندان اهوازى بنام های خلیل خسرجی 30 ساله و هاشم عفری از اهالی کوی ملاشیه جنوب غرب اهواز را بازداشت کرده و به جای نامعلومی منتقل كرده است.

#بازداشت_فعالان_اهواز

@KhakZadegan