کِلیدَر سُوله خُراسان
1.53K members
626 photos
23 videos
17 files
36 links
طراح و مجری سوله های مدرن فضایی (۴۰% ارزان تر)

📒سایت های شرکت:
Http://Www.KelidarCo.Com
Http://Www.KelidarSoleh.Com

📒ارتباط با مشاور عالی فروش:
دکتر ابراهیمیان(مدرس و محقق دانشگاهی)
۰۹۱۲ - ۰۵۱ - ۲۰۰۱
@ContactKelidarSoleh

📒آدرس کانال:
@KelidarSoleh
Download Telegram
to view and join the conversation
 

خیام اگر ز باده مستی خوش باش

با ماهرخی اگر نشستی خوش باش

چون عاقبت کار جهان نیستی است

انگار که نیستی چو هستی خوش باش


97/01/13
سوله مدرن امریکایی(40 % ارزان تر)

کانال تلگرام شرکت:
https://t.me/kelidarsoleh

🌺تماس جهت سفارش:مهندس ابراهیمیان
https://t.me/ContactKelidarSoleh

09120512001
سوله مدرن امریکایی(40 % ارزان تر)

کانال تلگرام شرکت:
https://t.me/kelidarsoleh

🌺تماس جهت سفارش:مهندس ابراهیمیان
https://t.me/ContactKelidarSoleh

09120512001
سوله مدرن امریکایی(40 % ارزان تر)

کانال تلگرام شرکت:
https://t.me/kelidarsoleh

🌺تماس جهت سفارش:مهندس ابراهیمیان
https://t.me/ContactKelidarSoleh

09120512001
سوله مدرن امریکایی(40 % ارزان تر)

کانال تلگرام شرکت:
https://t.me/kelidarsoleh

🌺تماس جهت سفارش:مهندس ابراهیمیان
https://t.me/ContactKelidarSoleh

09120512001
سوله مدرن امریکایی(40 % ارزان تر)

کانال تلگرام شرکت:
https://t.me/kelidarsoleh

🌺تماس جهت سفارش:مهندس ابراهیمیان
https://t.me/ContactKelidarSoleh

09120512001
سوله مدرن امریکایی(40 % ارزان تر)

کانال تلگرام شرکت:
https://t.me/kelidarsoleh

🌺تماس جهت سفارش:مهندس ابراهیمیان
https://t.me/ContactKelidarSoleh

09120512001
سوله مدرن امریکایی(40 % ارزان تر)

کانال تلگرام شرکت:
https://t.me/kelidarsoleh

🌺تماس جهت سفارش:مهندس ابراهیمیان
https://t.me/ContactKelidarSoleh

09120512001
سوله مدرن امریکایی(40 % ارزان تر)

کانال تلگرام شرکت:
https://t.me/kelidarsoleh

🌺تماس جهت سفارش:مهندس ابراهیمیان
https://t.me/ContactKelidarSoleh

09120512001
📊سوله مدرن فضایی امریکایی(40 % ارزان تر)
📌مزایا: ارزانی و مقاومت بالا
🖌 دکتر محسن ابراهیمیان

09120512001

t.me/KelidarSoleh کانال تلگرام:
Http://Www.KelidarSoleh.Com
📊سوله مدرن فضایی امریکایی(40 % ارزان تر)
📌مزایا: ارزانی و مقاومت بالا
🖌 دکتر محسن ابراهیمیان

09120512001

t.me/KelidarSoleh کانال تلگرام:
Http://Www.KelidarSoleh.Com
📊سوله مدرن فضایی امریکایی(40 % ارزان تر)
📌مزایا: ارزانی و مقاومت بالا
🖌 دکتر محسن ابراهیمیان

09120512001

t.me/KelidarSoleh کانال تلگرام:
Http://Www.KelidarSoleh.Com
📊سوله مدرن فضایی امریکایی(40 % ارزان تر)
📌مزایا: ارزانی و مقاومت بالا
🖌 دکتر محسن ابراهیمیان

09120512001

t.me/KelidarSoleh کانال تلگرام:
Http://Www.KelidarSoleh.Com
📊سوله مدرن فضایی امریکایی(40 % ارزان تر)
📌مزایا: ارزانی و مقاومت بالا
🖌 دکتر محسن ابراهیمیان

09120512001

t.me/KelidarSoleh کانال تلگرام:
Http://Www.KelidarSoleh.Com
📊سوله مدرن فضایی امریکایی(40 % ارزان تر)
📌مزایا: ارزانی و مقاومت بالا
🖌 دکتر محسن ابراهیمیان

09120512001

t.me/KelidarSoleh کانال تلگرام:
Http://Www.KelidarSoleh.Com