کاوه پلاستیک
104 subscribers
78 photos
1 video
37 links


🏭کاوه پلاستیک🏭

تولید کننده انواع ظروف و قطعات پلاستیکی
در خدمت تمامیه هموطنان و صنایع بسته بندی.

《کیفیت و نو آوری شعارما نیست، راز بقای ماست》

شماره تماس:
09122521836

ادمین کاوه پلاستیک:
@KavehPlastic
Download Telegram
to view and join the conversation
بانکه کامیاب سایز: ۲

نوع بسته بندی: کارتن و شیرینگ

تعداد در بسته: ۲۰ عدد

طرح کریستالی مورب با درب آسان باز شو

www.kavehplastic.com

طرح فوق دارای ثبت طرح صنعتی از مرکز مالکیت معنوی میباشد و کپی و اقتباس از آن ممنوع است.

#پت #ظرف #عسل #ادویه #ترشی #زیتون #پلاستیک #جار #آب #دارو #بسته_بندی #بطری #پریفرم #درب #دبه #بانکه #ظروف_آشپزخانه
#ظروف_پا_سماوری #بانکه_حبوبات #ظروف_جار #تزریق #بادی #قالب #درب_جار #درب_فلیپ_تاپ_ظروف_جار_آسان_باز_شو #jar #mold #honey #preform #pet #cap #fliptop_cap

https://t.me/KavehPlastic_OfficialPage
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
هر روزتان نوروز
نوروزتان پیروز
Forwarded from کاوه پلاستیک
بانکه کامجو سایز: ۱

نوع بسته بندی: کارتن و شیرینگ

تعداد در بسته: ۳۶ عدد

طرح کریستالی مستطیلی با درب آسان باز شو

www.kavehplastic.com

طرح فوق دارای ثبت طرح صنعتی از مرکز مالکیت معنوی میباشد و کپی و اقتباس از آن ممنوع است.

#پت #ظرف #عسل #ادویه #ترشی #زیتون #پلاستیک #جار #آب #دارو #بسته_بندی #بطری #پریفرم #درب #دبه #بانکه #ظروف_آشپزخانه
#ظروف_پا_سماوری #بانکه_حبوبات #ظروف_جار #تزریق #بادی #قالب #درب_جار #درب_فلیپ_تاپ_ظروف_جار_آسان_باز_شو #jar #mold #honey #preform #pet #cap #fliptop_cap

https://t.me/KavehPlastic_OfficialPage
Forwarded from کاوه پلاستیک
بانکه کامجو سایز: ۲

نوع بسته بندی: کارتن و شیرینگ

تعداد در بسته: ۲۴ عدد

طرح کریستالی مستطیلی با درب آسان باز شو

www.kavehplastic.com

طرح فوق دارای ثبت طرح صنعتی از مرکز مالکیت معنوی میباشد و کپی و اقتباس از آن ممنوع است.

#پت #ظرف #عسل #ادویه #ترشی #زیتون #پلاستیک #جار #آب #دارو #بسته_بندی #بطری #پریفرم #درب #دبه #بانکه #ظروف_آشپزخانه
#ظروف_پا_سماوری #بانکه_حبوبات #ظروف_جار #تزریق #بادی #قالب #درب_جار #درب_فلیپ_تاپ_ظروف_جار_آسان_باز_شو #jar #mold #honey #preform #pet #cap #fliptop_cap

https://t.me/KavehPlastic_OfficialPage
Forwarded from کاوه پلاستیک
بانکه کامران سایز: ۱

نوع بسته بندی: کارتن و شیرینگ

تعداد در بسته: ۲۴ عدد

طرح کریستالی آجری با درب آسان باز شو

www.kavehplastic.com

طرح فوق دارای ثبت طرح صنعتی از مرکز مالکیت معنوی میباشد و کپی و اقتباس از آن ممنوع است.

#پت #ظرف #عسل #ادویه #ترشی #زیتون #پلاستیک #جار #آب #دارو #بسته_بندی #بطری #پریفرم #درب #دبه #بانکه #ظروف_آشپزخانه
#ظروف_پا_سماوری #بانکه_حبوبات #ظروف_جار #تزریق #بادی #قالب #درب_جار #درب_فلیپ_تاپ_ظروف_جار_آسان_باز_شو #jar #mold #honey #preform #pet #cap #fliptop_cap

https://t.me/KavehPlastic_OfficialPage
Forwarded from کاوه پلاستیک
بانکه کامران سایز: ۲

نوع بسته بندی: کارتن و شیرینگ

تعداد در بسته: ۲۰ عدد

طرح کریستالی آجری با درب آسان باز شو

www.kavehplastic.com

طرح فوق دارای ثبت طرح صنعتی از مرکز مالکیت معنوی میباشد و کپی و اقتباس از آن ممنوع است.

#پت #ظرف #عسل #ادویه #ترشی #زیتون #پلاستیک #جار #آب #دارو #بسته_بندی #بطری #پریفرم #درب #دبه #بانکه #ظروف_آشپزخانه
#ظروف_پا_سماوری #بانکه_حبوبات #ظروف_جار #تزریق #بادی #قالب #درب_جار #درب_فلیپ_تاپ_ظروف_جار_آسان_باز_شو #jar #mold #honey #preform #pet #cap #fliptop_cap

https://t.me/KavehPlastic_OfficialPage
Forwarded from کاوه پلاستیک
بانکه کامیاب سایز: ۱

نوع بسته بندی: کارتن و شیرینگ

تعداد در بسته: ۲۴ عدد

طرح کریستالی مورب با درب آسان باز شو

www.kavehplastic.com

طرح فوق دارای ثبت طرح صنعتی از مرکز مالکیت معنوی میباشد و کپی و اقتباس از آن ممنوع است.

#پت #ظرف #عسل #ادویه #ترشی #زیتون #پلاستیک #جار #آب #دارو #بسته_بندی #بطری #پریفرم #درب #دبه #بانکه #ظروف_آشپزخانه
#ظروف_پا_سماوری #بانکه_حبوبات #ظروف_جار #تزریق #بادی #قالب #درب_جار #درب_فلیپ_تاپ_ظروف_جار_آسان_باز_شو #jar #mold #honey #preform #pet #cap #fliptop_cap

https://t.me/KavehPlastic_OfficialPage
Forwarded from کاوه پلاستیک
بانکه کامیاب سایز: ۲

نوع بسته بندی: کارتن و شیرینگ

تعداد در بسته: ۲۰ عدد

طرح کریستالی مورب با درب آسان باز شو

www.kavehplastic.com

طرح فوق دارای ثبت طرح صنعتی از مرکز مالکیت معنوی میباشد و کپی و اقتباس از آن ممنوع است.

#پت #ظرف #عسل #ادویه #ترشی #زیتون #پلاستیک #جار #آب #دارو #بسته_بندی #بطری #پریفرم #درب #دبه #بانکه #ظروف_آشپزخانه
#ظروف_پا_سماوری #بانکه_حبوبات #ظروف_جار #تزریق #بادی #قالب #درب_جار #درب_فلیپ_تاپ_ظروف_جار_آسان_باز_شو #jar #mold #honey #preform #pet #cap #fliptop_cap

https://t.me/KavehPlastic_OfficialPage