🔵IslamHouse-Română
28 subscribers
2 photos
318 videos
466 files
583 links
Download Telegram
Mesagerul Islamului - Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa)

👤 -

- Mesagerul Islamului - Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : O descriere succintă a Mesagerului Islamului Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa), prin care voi prezenta numele acestuia, locul său de origine, căsătoria și profeția sa, Mesajul pe care el l-a propovăduit, semnele profeției sale, Legea divină instaurată prin el și atitudinea inamicilor săi față de el.

🔖 2835714
📅 2022-11-15

- Number of attachments: 2

https://islamhouse.com/2835714

#Mohammed,_Mesagerul_lui_Alalh # # #Introducere_la_islam # #
Islamului și ateismului față în față

👤 -

- Islamului și ateismului față în față

🔖 2835450
📅 2022-10-13

- Number of attachments: 2

https://islamhouse.com/2835450

# #Ateism # #
ISLAMUL O prezentare succintă a Islamului, așa cum a fost menționat în Nobilul Coran și în Tradițiile Profetice

👤 -

- ISLAMUL O prezentare succintă a Islamului, așa cum a fost menționat în Nobilul Coran și în Tradițiile Profetice : O carte importantă, care conține o prezentare succintă a Islamului, evidențiind cele mai importante fundamente, învățăminte și virtuți, bazându-se pe sursele sale originale, Nobilul Coran și Tradițiile Profetice. Această carte se adresează celor aflați la vârsta impunerii prescripțiilor religioase, musulmani sau nemusulmani, din toate locurile și toate timpurile, în pofida diferențierii contextelor și a situațiilor specifice, fiind tradusă în limba lor maternă.
(O ediție care cuprinde evidențele existente în Nobilul Coran și în Tradițiile Profetice)

🔖 2834821
📅 2022-07-14

- Number of attachments: 2

https://islamhouse.com/2834821

#Introducere_la_islam # # # # # #
Religia lui Adam și a Evei

👤 Dr. Naji ibn Ibrahim Al Arfaj

- Religia lui Adam și a Evei

🔖 2828467
📅 2019-07-25

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2828467

#Monoteism #
Atenţionări cu privire la reglementările specifice femeilor dreptcredincioase

👤 - www.islamhouse.com - EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) - Daniela Dinu - Alina Luminiţa Crăciun - Mariam Oana -

- Cartea „Atenționări cu privire la reglementările specifice femeilor dreptcredincioase” aduce în prim-plan statutul privilegiat pe care islamul i l-a oferit femeii şi importanţa deosebită pe care acesta i-a acordat-o, mergând până într-acolo încât Profetul (ﷺ) obişnuia să le aloce femeilor un anumit timp pentru a le da îndrumări specifice şi i-a sfătuit pe oameni cu privire la comportamentul faţă de femei în timpul predicii din cadrul Pelerinajului de Adio, pe muntele ʻArafāt. Aceasta confirmă obligativitatea protejării femeii în orice perioadă, fapt necesar cu precădere în aceste vremuri în care femeia musulmană este prezentată doar într-o anumită lumină, ceea ce a ştirbit o parte din nobleţea ei şi i-a diminuat statutul. Sperăm ca, prin conţinutul său, această carte, care aduce în discuţie anumite reglementări specifice femeii, să fie o călăuză pe acest drum.

🔖 2820853
📅 2017-03-25

- Number of attachments: 2

https://islamhouse.com/2820853

# # #
Un singur mesaj

👤 www.islamhouse.com - Dr. Naji ibn Ibrahim Al Arfaj - EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) - Alina Luminiţa Crăciun - Mariam Oana - Oana Fialcofschi

- „Un singur mesaj” este o carte pentru cei care caută adevărul cu sinceritate, onestitate și cu mintea deschisă.

🔖 2818911
📅 2017-01-21

- Number of attachments: 2

https://islamhouse.com/2818911

#Crez # # #Introducere_la_islam #
Traducerea sensurilor Surei An-Nas în limba română, însoţită de recitarea lui Mishari

👤 EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

- 114.Traducerea sensurilor Surei An-Nas în limba română, însoţită de recitarea lui Mishari ibn Rashid al-Afasi

🔖 2812997
📅 2016-10-05

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2812997

#At-Tafsir #Traducerea_Sensurilor_Coranului_cel_Sfânt