🔵IslamHouse-Հայերեն
6 subscribers
2 photos
412 videos
175 files
512 links
To search the contents of all languages of IslamHouse.com website:
https://t.me/islamhouse_archive
Download Telegram
ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՀԻՍՈՒՍԸ ԻՍԼԱՄԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

👤 www.islamhouse.com - EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) - Աննա Ռ. Հակոբ

- Այս գիրքը ուղղված է նրանց, ովքերԻսլամի տեսանկյունից ճիշտ չեն հասկացել Հիսուսի և Քրիստոնեության ուսմունքը:

🔖 734977
📅 2014-10-27

- Number of attachments: 2

https://islamhouse.com/734977

# # # # #
ԻՆՉՈՒ՞ ԵՍ ԸՆՏՐԵՑԻ ԻՍԼԱՄԸ

👤 - EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) - Աննա Ռ. Հակոբ

- Հայերենով թարգմանված այս գիրքը , համարվում է լավագույնը , որը կարող է օգնել ճշմարտություն փնտրողներին, գտնել ճիշտ ուղղի առ Ամենաբարձրյալ Աստված : Նրա հիմքում ընկած է մի երիտասարդի իրական պատմությունը, ով ծնվել, մեծացել և դաստիարակվել է քրիստոնյա կաթոլիկ քահանայի ընտանիքում : Սակայն երիտասարդը միշտ գտնվում էր ներքին հակամարտության ,փնտրտուքի և կասկածների մեջ, կապված քրիստոնեական ուսմունքի շատ բացերի հետ: Նա փնտրում էր հարցերի պատասխան և ճշմարիտ կրոն: Նրա ճանապարհորդությունը կասկածից մինչ ճշմարտություն, բավական հուզիչ և հետաքրքիր է : Եվ, միգուցե , Ալլահի ցանկությամբ, այն պատճառ կդառնա յուրաքանչյուր ընթերցողի ուղղորդության:

🔖 733979
📅 2014-10-20

- Number of attachments: 2

https://islamhouse.com/733979

# #
ԱՐԳԵԼՔՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԹՈՒՅԼ ԵՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ

👤 - www.islamhouse.com - EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) - Աննա Ռ. Հակոբ -

- Տվյալ աշխատությունը հակիրճ տեղեկություններ է տալիս այն արգելքների մասին, որոնք գրառված են Սուրբ Ղուրանի և Մարգարեի Պատումների մեջ: Այնտեղ մանրամասնորեն խոսվում է Ալլահի սահմանած արգելքների մասին, որոնց ոմանք հետևում են , որոնց էլ անտեսում համարելով աննշան: Խոսվում է ռիբայի , Շըրկի, սննդի և այլնի մասին: Նշվում են նաև կյանքի մեջ կիրառվող արարքները, որոնք կարող են համարվել աննշան, սակայն ըստ սահմանած օրենքների և պատումների արգելված են: Ուստի ընթերցելով այն , անհատը կարող է պարզ պատկերացում կազմել ամենի մասին և ավելի ուշադիր լինել:

🔖 2789084
📅 2016-01-11

- Number of attachments: 2

https://islamhouse.com/2789084

# #
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՎԱՏԱՐԻՄ ՍՈՒՆՆԱՅԻ և ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ ԸՆԴԴԵՄ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ.

👤 - www.islamhouse.com - EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) - Աննա Ռ. Հակոբ -

- Այս փոքրիկ գրքույկը հակիրճ տեղեկացնում է Ալլահի և Նրա Մարգարեի պատվիրանների մասին և այն նորարարությունների, որոնք արարել են մարդիկ: Գրքույկի մեջ զետեղված են Ղուրանի և Մարգարեի խոսքերը կապված նորարարությունների և ծննդյան տոների հետ: Հակիրճ պարզաբանվում է, որ Մարգարեն երբեք չի նշել այն և երբեք չի խոսել Միլաադի մասին: Ուստի տոնը հանդիսանում է շեղում և նորարարություն, որը հավատացյալ մահմեդականը պետք է մերժի:Յուրաքանչյուր նորարարություն է նշանակում է շեղում կրոնից և Սուննայից:

🔖 2819942
📅 2017-02-23

- Number of attachments: 2

https://islamhouse.com/2819942

# # #
Սուրա’ Ալ Նաաս ’ հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է ’ Մշարի Իբն Ռաշեդ ’ ասմունքը

👤 EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

- 114.Սուրա’ Ալ Նաաս ’ հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է ’ Մշարի Իբն Ռաշեդ Ալաֆասու ’ ասմունքը

🔖 2819762
📅 2017-02-19

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2819762

# #
Սուրա’Ալ Նաաս ’ հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է ’Ֆահեդ Ալ Քենդերու ’ ասմունքը

👤 EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

- 114.Սուրա’Ալ Նաաս ’ հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է ’Ֆահեդ Ալ Քենդերու ’ ասմունքը

🔖 2819760
📅 2017-02-19

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2819760

# #
Սուրա’ Ալ Ֆալաք ’ հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է ’ Մշարի Իբն Ռաշեդ ’ ասմունքը

👤 EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

- 113.Սուրա’ Ալ Ֆալաք ’ հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է ’ Մշարի Իբն Ռաշեդ Ալաֆասու ’ ասմունքը

🔖 2819758
📅 2017-02-19

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2819758

# #