ساختارهای ایرانی Iranian structures
708 subscribers
165 photos
34 videos
8 files
3 links
مدیر:
t.me/Iranianstructures1
عمومی:
t.me/Iranianstructures2
شناخت شناسی و ساختارگرائی:
t.me/Iranianstructures3
ساخت شناسیِ فلسفه، علم و دین:
t.me/Iranianstructures4
ساخت شناسیِ جامعه ایرانی و نظام بین الملل:
t.me/Iranianstructures5
ارتباطات :
@Aminha70
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌐 من در این ساختار احساس طفیلی‌بودن می‌کنم
🔹دکتر بیژن عبدالکریمی: فیلسوف و استاد دانشگاه
♦️خیلی‌ها در این کشور 2 متر جا هم ندارند.
♦️این کشور بدون اهل فلسفه می‌تواند کشور باشد.
♦️من زیادی‌ام ...چرا؟
♦️چون این جامعه نیاز به تفکر ندارد.
#دکتر_بیژن_عبدالکریمی
#جامعه_بی‌_نیاز_از_تفکر
کانالِ تلگرامیِ ساختارهایِ ایرانی
@Iranianstructures
🌐در نوعی نوسازیِ نرم ساختاری، زمان آن رسیده است که از مقولۀ عادی‌سازیِ مستمر و بلندمدت به مثابه سیاست کلان نظام صحبت کنیم
🔹دکتر رضا نصری: حقوق‌دان و کارشناس سیاست خارجی
🔹خبرآنلاین
♦️تنها سوال مردم در این روزهای سخت این است که آیا تحریم ها لغو می شود؟
♦️برخی جریان‌ها در داخل کشور تحرکاتی علیه برجام انجام می‌دهند که در مجموع مسیر دیپلماسی را با مانع مواجه می‌کند.
♦️افرادی اصولاً با مقولۀ مذاکره مشکل فلسفی دارند و سال‌هاست در نشریات و اظهارات خود مذاکره را با سازش و تسلیم برابر می‌دانند.
♦️لازم است به جهانیان و افکار عمومی این پیام داده شود که در ایران، فرای این تقابل‌ها و تضادهای جناحی، یک قوۀ مدبره و کلان‌نگر نیز وجود دارد که سیاست کُلی‌اش عادی‌سازیِ بلندمدت و مستمر روابط کشور است.
♦️دولت بایدن قصد دارد به تدریج از آسیای غرب وخلیج فارس خارج شود سؤالی که باید در تهران مطرح شود این است که آیا ایران می‌خواهد صرفاً ناظرِ فرایند بازتعریف توازن قوا باشد ؟
#دکتر_رضا_نصری
#عادی‌سازی_مستمر_و_بلندمدت
#سیاست_کلان_نظام
کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی
@Iranianstructures
🌐 دانشگاه و عسل و عبدالکریمی●
🔹دکتر یونس احمدی: دین‌پژوه و مدرس دانشگاه
♦️دانشگاه را اگر کندوی زنبورهای عسل مفروض بگیریم،
♦️عسلِ اندیشه، خروجی دانشگاه است، که گاهی ممکن است، مرغوب و یا زمانی نامرغوب باشد.
♦️گاهی هم خروجیِ دانشگاه فقط وزوز زنبور‌هاست.
♦️با وزوز‌ کردن آنهم در گوشه‌ای از کندو
و یا در یک گروه چند نفرۀ یک برنامۀ پیام‌رسان
به جائی نمی‌رسید.
♦️به این صورت هیچ‌کس به هیچ‌جا نمی‌رسد.
♦️عسل، تولید کنید تا کامِ جامعه تلخ و شیرین شود.
♦️گاهی؛ برخی داروها تلخ هستند.
♦️استاد دکتر بیژن عبدالکریمی عسلِ مرغوب دانشگاه است. اشکالی ندارد اگر شما جور دیگری فکر کنید؛ فقط فکر کنید.
● فایلی تصویری از دکتر عبدالکریمی در نقد نااندیشیدن در جامعۀ ایرانی و طفیلی بودن فلسفه به یک گروه محترم دانشگاهی ارسال شد که با حجمی از هجمه‌ها از جانب برخی مواجه گردید، از جانب کسانی که دهه‌ها ست کسی نمی‌داند چرا به دانشگاه آمد و رفت دارند و آنجا چه می‌کنند.
#دانشگاه_و_عسل_و_عبدالکریمی
کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی
@Iranianstructures
🌐 برجامِ شرق و جهانِ چینی
🔹 یونس احمدی: دکترای دین‌پژوهی دانشگاه ادیان
🔹فروردین1400
♦️بیانیه مشترکِ مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوریِ خلق چین و برنامۀ همکاری جامع ۲۵ ساله، میان ایران و کشوری است که تمامیِ هم و غم خود را بر اجرای برنامه‌های مدون توسعه کشورش قرارداده و در این راه یک آن از زمان و یک درنگ از فرصت‌های اقتصادیِ داخلی و بین‌المللی را از دست نمی‌دهد. چینی‌ها برای رسیدن به این جایگاه به دنبال یک نظمِ نوین برای یک جهانِ چینی هستند و ظاهراً با طرحِ "یک کمربند، یک راه" یا ابرایشم جدید، به عنوان کریدور جهانی تجاری، کار را در حوزۀ اقتصادی کلید زده‌اند.
♦️به نظر بعید است چینی‌ها به عنوان کشورِ گهوارۀ تمدن با مفاهیمی مانندِ مردمسالاری، آزادی و امثال آن آشنا نباشند و یا آنکه دگم‌های ایدئولوژیکِ خود را فراموش کرده و یا در سر نپرورانیده باشند، اما آنچه که مشخص است، این است که اکنون و برای گامهایِ اولیه، ساخت و انسجامِ داخلی یا شعارِ اول چین قدرتمند، اولویت ملتی است که کمتر از یک قرن است از دامِ غوطه‌‎وری در آتشِ جنگ‌ها و اختلافاتِ داخلی رهیده و می‌خواهد به قدر بصیرت و تلاشِ خود از جهان و فرصت‌های حاصل از نظامهای بین‌المللی با اقتصادِ ترجیحاً کنترلِ دولتی بهره گیرد.
♦️رؤیای جهانِ چینی با نقطۀ قوت آنها آغاز می‌شود و بر اساس دیپلماسیِ اقتصادی مدون، با دهها کشورِ جهان معاهدات همه‌جانبه و هماهنگ و همچنین چندگانه در سطوح و بیش از بیست مدلِ مختلف امضاء می‌شود، تا جهان برای این کشور با شبکه‌ای از متحدانِ استراتژیک و شرکای تجاریِ بین‌المللی تعریف شود و البته این نه همه برنامه‌ریزی ها که نقطه آغازین آن است تا نقاط قوت بتواند نقاط ضعف در برخی حوزه‌ها مانند فرهنگ را پوشش دهد و یا به سامانی نوین و یا شاید فراسنتی برساند.
♦️سند غیر الزام‌آورِ حقوقیِ همکاری‌ها بین ایران و چین به عنوان یک برنامه همکاری و نقشۀ راه راهبردی روابط دو کشور در دهه‌های آینده، در سفر منطقه‌ای مقامِ چینی در شرایطی امضاء می‌شود که اغلب مقاصد این تور سیاسی و اقتصادی، متحدان کم و بیشِ غرب در منطقه هستند و چین به آنها از طرح و ابتکار عملِ خود برای ضرورت احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی ملت‌ها و کنترل‌هایِ مرتبط با تکنولوژیِ هسته‌ای و همچنین توسعه و امنیت خلیجِ فارس و خاورمیانه و در نهایت احیای برجام سخن گفته و متعهد شده است.
♦️به نظر می‌رسد جهانِ نوینِ چینی حداقل در کوتاه مدت نه از مسیر اتهام‌زنی به قوانین جاری جهان و نظامهای بین‌المللی بلکه از مسیر و فرصتِ آنها می‌گذرد و این کشور هیچگونه اصراری برای تقابلِ هزینه‌بردار با این قوانین و حتی سایر هژمونی‌های موجودِ جهانی ندارد.
♦️به همین مناسبت این کشور از طرف‌های تجاری خود انتظار دارد توجه ویژه‌ای به تغییرات دیپلماسی چین داشته باشند که، در همین راستا چین خواستار ایجاد یک بستر گفتگوی چند جانبه در منطقۀ خلیج فارس است و از همه کشورها می‌خواهد به قواعد موجود در این زمینه تمکین نموده و وفادار باشند.
♦️به این ترتیب اجرای اسناد همکاری چین با کشورها در گرو حضور آنها در مناسبات مقبولِ جهانِ کنونی است و بعید است بخواهد از برگ‌های بازی ناشی از این معاهدات در راستای ایجاد چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده کند، در حالی که هرگونه شکنندگی در این قوانین با برنامه‌های اقتصادی این کشور همخوانی ندارد. شواهد حاکی است این کشور، حتی با رقباء درجۀ اول خود نیز در سطح جهان مسیر رقابت به جای رویاروئی و نزاع را برگزیده است.
♦️مبتنی بر همین مناسبات بسیاری بر این باورند که ردپای اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد در سند اخیر همکاریهای ایران و چین دیده می‌شود و این دو کشور ملزم خواهند شد در روابط دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی اهتمام لازم به این حقوق و قواعد را از خود نشان دهند.
♦️به نظر می رسد این سند، قبل و بیشتر از آنکه ناشی از نگرشِ نگاه به شرق با عنصرِ فعال ایرانی باشد، نتیجۀ یک سند قابل نامگذاری به برجامِ شرق با ساختار فعال چینی است و ممکن است گشایشی فلسفی و الاهیاتی در روابط منطقه‌ای و بین الملل ایران نیز ایجاد نماید.
♦️امروز برای هر کنش‌گری در ساختارهای کشور هر عاملی که نقشِ ایدئولوژی به عنوان دهه‌ها پاشنۀ آشیلِ روابط بین‌الملل و توسعۀ متوازن داخلی را کاهش داده و به جای تفکری که ایران را می‌خواهد مانند یک قلعه اداره کند و گامی انعطاف‌پذیر، در برابر انعطاف‌ناپذیری و کندی گذشته به سوی نظامهای پویای جهانی و منطقه‌ای برداشته و به همکاری کشور با این نظام‌ها یاری رساند نوعی اقبال و خوشبینی وجود دارد.
#دکتر_یونس_احمدی_دین‌پژوه_و_مدرس_دانشگاه
#برجام_شرق
#همسوئی_با_ساختارهای_نظام_بین‌الملل
کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی
@Iranianstructures
🌐 اقبال به جای دشمنی/ برنامۀ همکاری جامع ایران و چین گشایشی فلسفی و الاهیاتی در نگرش ایران به روابط منطقه‌ای و بین الملل ایجاد می‌نماید
🔹یونس احمدی: دکترای دین‌پژوهی دانشگاه ادیان
♦️به نظر می‌رسد جهانِ نوینِ چینی حداقل در کوتاه مدت نه از مسیر اتهام‌زنی به قوانین جاری جهان و نظامهای بین‌المللی بلکه از مسیر و فرصتِ آنها می‌گذرد.
♦️به همین مناسبت این کشور از طرف‌های تجاری خود انتظار دارد توجه ویژه‌ای به تغییرات دیپلماسی چین داشته باشند.
♦️چین خواستار ایجاد یک بستر گفتگوی چند جانبه در منطقۀ خلیج فارس است و از همه کشورها می‌خواهد به قواعد موجود در این زمینه تمکین نموده و وفادار باشند.
♦️مبتنی بر همین مناسبات بسیاری بر این باورند که ردپای اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد در سند اخیر همکاریهای ایران و چین دیده می‌شود.
♦️هر عاملی که نقشِ ایدئولوژی به عنوان دهه‌ها پاشنۀ آشیلِ روابط بین‌الملل و توسعۀ متوازن داخلی را کاهش داده و گامی به سوی نظامهای پویای جهانی و منطقه‌ای باشد با نوعی اقبال و خوشبینی مواجه می‌شود.
کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی
@Iranianstructures
🌐 سه داوری کلان، درباره تجربه جمهوری اسلامی : تمامیت و فربهی نظریه‌ها، یا ماجرای آش و کاسه
🔹دکتر پرویز امینی، دانشگاه شاهد
♦️سه داوری کلان ، درباره تجربه جمهوری اسلامی وجود دارد.
♦️در داوری اول، جمهوری اسلامی یک ایده پر و کاملی است که تنها در عمل با چالش‌هایی مواجه شده است و راه‌حل نیز کنار گذاشتن کارگزاران ناباور به ایده جمهوری اسلامی است. عمده هواداران در این دسته قرار می‌گیرند.
♦️داوری دوم مثل داوری اول، ایده جمهوری اسلامی را کامل می‌داند که البته در عمل به تمامیت ظهور کرده است اما ناکام مانده است. اپوزسیون در این دسته قرار دارند.
♦️داوری سوم این است که ایده جمهوری اسلامی به عنوان ایده حکمرانی، به حد ادعاها و نیازهایش، فربهی تئوریک پیدا نکرده است. بنابراین جابجایی افراد و تغییر سیاست‌ها چندان مؤثر واقع نخواهد شد.
♦️تجربه جمهوری اسلامی زمانی به تمامیت در تجربه و عمل منتهی می‌شود که در ایده و نظریه، رو به تمامیت و فربهی لازم میل کند وگرنه آش همان است و کاسه همان.
@Parvizamini_ir
کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی
@Iranianstructures
🌐 توئیترهای ساختاری: یک اتفاق استراتژیک در ساختارِ جمهوری اسلامی؛ جمهوریِ اسلامی برای همۀ مردم ایران و برای تعامل سنجیده با همۀ کشورهای جهان/ عبور از معنای سنتی استقلال
🔹 مهدی نصیری مدیرمسؤول سابق کیهان
@Mnasiri1342
♦️ مدلول مهم تفاهم نامه راهبردی ایران و چین، عبور جمهوری اسلامی از معنای سنتی استقلال به معنای واقع بینانه آن در جهانِ درهم تنیدۀ کنونی است.
♦️ بر این اساس باید شعار نه شرقی و نه غربی، جای خود را به تعامل سنجیده با همه جهان بر اساس منافع ملی بدهد.
♦️ مقصود نفی انزواگرایی در روابط سیاسی و اقتصادی و نه نفی استقلال عقیدتی و ایدئولوژیک است که در عصر غیبت و سیطره مدرنیته، قابل دسترسی کامل هم نیست.
#مهدی_نصیری
#مدیر_مسؤول_سابق_کیهان
#عبور_جمهوری_اسلامی_از_معنای_سنتی_استقلال
کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی
@Iranianstructures
🌐 امواجِ پیرو، ناشی از فقر اقتصادی، در حال نشان دادن خود در جامعه است. جامعه ایرانی به فصلی رسیده است که باید به نوع دیگری از مدیریت تن دهد/ مسأله اکنون خروج روزانه پرستاران، مهندسین و سایر تحصیل کرده‌هاست
🔹حجه الاسلام حسن خمینی
🔹دیدار با مجمع ایثارگران
🔹جماران
♦️ برای انقلاب بسیار احترام قائل هستیم.
♦️وقتی دینداران تصدی دنیا می‌کنند باید دنیا را بهتر از غیرِ دینداران بسازند و یا حداقل مطابق و مشابه آنها اداره کنند.
مسأله خروج روزانۀ پرستاران در مورد مهندسین و سایر تحصیل کرده‌ها هم صادق است. این نشان می دهد که توان ملی ما به سمت بیرون می رود.
♦️همه این موارد نشانه‌های موج‌های اولیه فقر اقتصادی است.
♦️اگر خدای ناخواسته فقر اقتصادی در یکی دو نسل باقی بماند، ممکن است به موج‌های فقر فرهنگی منجر شود که آرام آرام سطح دانش، سواد و تحلیل افراد پایین بیاید.
♦️بخشی از فضای فرهنگی ما تابع موج تغییر هنجارها در تحولات فرهنگی جامعه ایران است که از بیرون آمده، چرا که طبعاً درها هم بسته نیست و هنجارهای مختلفی وارد جامعه می‌شوند. امروز اندیشه هرکس اگر مطابق اندیشه جهانی باشد پذیرفته می شود.
♦️اگر مردم احساس کنند در تصمیمات کلان کشور، تعیینِ تصمیم‌سازان و تعیینِ عملی که این تصمیم را به انجام می‌رساند دخالت دارند، ما می توانیم بگوییم بخش زیادی از این مسیر را جلو رفته‌ایم.
♦️اینکه ما به انقلاب می‌بالیم، به آن بخش بزرگ‌تری می بالیم که کارهای بسیار بزرگی شد؛ نه به آن بخش کوچک‌تری که احیاناً کارهای اشتباهی بود.
♦️ ما برای رخدادی که کاخ استبدادی را فرو ریخته و تحول عظیمی ایجاد کرده، خودباوری آورده، شعارهای بسیار عمیقی دارد و نسلی را متحول کرده بسیار احترام قائل هستیم.
♦️اما این امر آیا به این معنا است که از هرچه واقع شد باید دفاع شود؟! این مغالطه خیلی بزرگی است که فکر می کنند دست گذاشتن روی دو یا سه نقطه ی ضعف به معنای نفی عظمتی است که صورت گرفته است.
♦️مشکلات ما خیلی زیاد است اما راه حل آنها این است که به مردم برگردیم و به خواسته آنها تن بدهیم.
♦️بنده چه اولویتی نسبت به شما دارم که یکی را راه بدهم و یکی را راه ندهم؟! قانون هم اگر جلوی حقوق مردم را می گیرد، قانون غلطی است و باید به سمت اصلاح آن رفت.
♦️اصلا مهم نیست چه کسی رئیس جمهور می شود؛ بلکه مهم این است که این مردم او را رئیس جمهور کنند.
♦️ایران، خیلی بزرگ است؛ تمدن و تاریخ این کشورخیلی عزیز و بزرگ است و در حدّ یک، دو یا سه نفر نیست. جمع «ملیّت» با «دیانت» کار بزرگی کرده است.
♦️هنوز به این واقعیت توجه نشده است که اگرچه تا برهه هایی از تاریخ می توانستیم با ایجاد محدودیت ها و بگیر و ببند مصونیت فرهنگی ایجاد کنیم، اما امروز دیگر نمی شود این رویکرد را ادامه داد؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم، امکان ندارد.
♦️ماهواره را منع کردیم، اما امروز هست! بعد گفتیم تماس های تصویری نباشد؛ اما آن هم آمد! تلگرام را فیلتر کردیم؛ آن هم هست! یعنی واقعیت این است که امکان محدود کردن نیست. باید به نوع دیگری از مدیریت تن داد.
#حجه‌الاسلام_حسن_خمینی
#موج‌های_اولیه_فقر_اقتصادی
#دخالت_مردم_در_تصمیمات_کلان_کشور
کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی
@Iranianstructures
🌐 کشورِ ما چهار دهه است که بر محور تقابل‌مداری در حرکت است. این ریلِ خطرناک پایانی جز نابودی ندارد
🔹حجه‌الاسلام دکترعباس ایزدپناه استاد فلسفه دانشگاه قم
♦️در تریبون تلویزیونِ ایران و رسانه‌های جناحی ما، جبهۀ حق را جناح راست و طرز تفکر سنتیِ خاص و بقیه را لیبرالِ غرب‌زدۀ ضد انبیاء و اهل بیت ع و شهدا و امام و رهبری می دانند.
♦️جناح مقابل هم آنان را مصداق داعشیسم، متحجران و خوارج می دانند.
♦️این جبهه‌بندیِ خطرناک که نوعی تقابل‌گرایی در مقابل تعامل‌گرایی بنیادین و سازنده است ، بسیار مخرب و نابود کنندۀ دین و علم و اندیشه است.
♦️راه تقابل و دشمنی جز سقوط انقلاب اسلامی و بلکه سقوط دین و علم حاصلی ندارد.
♦️به جای خودی و غیر خودی یا حق و باطل با تفسیرهای به رأی باید ادبیات تعاملی قرآنی و نبوی را ملاک قرار دهیم.
♦️کشور ما چهار دهه است که روی ریل تقابل مداری علم الهدایی، زرشناسی و یا اکبر گنجی، دکتر سروشی درحرکت است، این ریل خطرناک را رها کنیم./ کانال راه تعامل با تلخیص
#دکتر_عباس_ایزدپناه_دانشگاه_قم
#تقابل_در_برابر_تعامل
#ریل_خطرناک
#راه_تعامل
کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی
@Iranianstructures
🌐 توئیترهای ساختاری: چند صدائی در سپاه/ کجا می‌روید سرداران؟ اُحُد را رها کرده و غنیمتِ جمع می‌کنید؟
🔹 حسین دهباشی: پژوهشگر تاریخ
@majazestan
♦️ برادرانِ سپاهی! ‏مبادا ضدانقلاب بگوید این‌طور که فرمانده و معاون و مشاور و سخنگویِ سپاه، جورواجور حرف می‌زنند، همان‌طوری است که جنگ را اداره کردند.
♦️ و آیا امروز نیز مشابه همان فاجعه نیست؟
اسرائیل در تکرار جنایات بی‌مکافات‌اش گستاخ شده و سپاه در پی سیاست!
♦️کجا می‌روید سرداران؟
♦️احُد را رها کرده و غنیمتِ جمع می‌کنید؟
#حسین_دهباشی
#چند_صدائی_در_سپاه
#کجا_می‌روید_سرداران
#ساختارهای_ایرانی
کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی
@Iranianstructures
🌐 توئیترهای ساختاری: تفکیک حوزه اختیارات و مسئولیتهای رهبری از قوه مجریه ادعائی بدون دلیل است
🔹مهدی نصیری مدیرمسؤول سابق کیهان
@Mnasiri1342
♦️ ماجرای انصراف سید حسن خمینی از کاندیداتوری ریاست جمهوری بر اساس صلاحدید رهبری، شاهدی،
♦️علاوه بر دهها شاهد دیگر
بر نقش مهم و بی بدیل رهبری در همه شئون نظام و وضعیت کشور است.
♦️ و بیانگر این که
تفکیک حوزه اختیارات و مسئولیتهای رهبری از قوه مجریه و یا دیگر نهادها ادعایی بدون دلیل است.
#مهدی_نصیری
#مدیر_مسؤول_سابق_کیهان
#تفکیک_حوزه_اختیارات_رهبری_از_قوه_مجریه
کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی
@Iranianstructures
🌐 توئیترهای ساختاری: هنوز باید از چینی‌ها بیاموزیم
🔹 یونس احمدی: دکترای دین‌پژوهی دانشگاه ادیان
@yna7092
♦️ ظاهراً حديث نبويِ اطلبوا العلم و لو بالصين
اگر مستند مفروض شود،
هنوز برما واجب است
و باید پای درس چینی‌ها بنشینیم.
♦️ آنها عملاً اقلیت‌های هم‌ایدئولوژی را در جهان هوائی نمی‌کنند
و با جهان در نمی‌افتند
و از مسیرهای هموارِ نظامِ بین‌الملل برای پیشرفت استفاده می کنند.
#یونس_احمدی
#دکترای_دین‌پژوهی_دانشگاه_ادیان
#هنوز_باید_از_چینی‌ها_بیاموزیم
کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی
@Iranianstructures
🌐 اراده‌ای ساختاری و سازمان‌یافته تأثیر انتخاباتها را در کشور بی‌اثر کرده است. از عرش به فرش بیاییم. باید تحولی بنیادین‌ به ‌وجود بیاید
🔹دکتر علیرضا بهشتی: استاد دانشگاه تربیت مدرس
🔹منبع: شرق
♦️مسئولان نظام می‌دانند که تنها قوت آنها در عرصه سیاست بین‌المللی، پشتوانه مردمی است.
♦️دکتر محمد مصدق اشاره می‌کند : « اگر پادشاهی رأی ملت خود را به هیچ شمرد، چگونه می‌توان انتظار داشت که دول بیگانه آن را به ‌هیچ نشمرند و به مملکت تجاوز نکنند؟ رئیس هر مملکت باید افکار عموم را محترم بشمارد تا بتواند منافع ملت را در مقابل بیگانگان حفظ نماید و انتخاب رویه‌ای غیر از این، سبب می‌شود که پادشاه به یکی از دول بیگانه سر سپارد تا بتواند بر یک ملت مرده سلطنت نماید» .
♦️شهروند معاصر با اندکی تلاش و پیگیری می‌تواند بفهمد که آیا انتخابات در نظام سیاسی که او در آن زندگی می‌کند، واقعا انتخابات است یا صرفا نمایشی از انتخابات است.
♦️اگر انتخابات از شرایطش ساقط شود؛ یعنی اگر انتخابات رقابتی، منصفانه، آزادانه و شفاف نباشد، شهروند امروز می‌فهمد که از انتخابات پوسته‌ای بیش باقی نمانده است.
♦️جغرافیای سیاست جهان میان دو گروه نظام‌های سیاسی اقتدارگرا و نظام‌های سیاسی دموکراتیک تقسیم نشده است، بلکه گروه سومی وجود دارند که انتخابات در آنها برگزار می‌شود اما رأی مردم در تصمیم‌گیری‌ها عملا نادیده گرفته می‌شود.
♦️ در یک دهه اخیر رئیس‌جمهور، مجلس، شوراهای شهر و روستا، با گذشت هر دوره انتخاباتی بی‌تحرک‌تر و بی‌اثرتر می‌شوند. علل این مسئله ساختاری و سازمان‌یافته قابل شناسایی و بحث است.
♦️امروزه اثرات ناشی از این وضعیت، دامن همه مردم کوچه و بازار را گرفته و منجر به این شده که شهروند ما احساس کند راه‌حل مشکلات روزمره‌ای که کمرش زیر آنها خم شده است، از صندوق رأی نمی‌گذرد.
♦️ اعتماد عمومی در سیاست از اعتماد عمومی در عرصه‌های دیگر جدا نیست. اعتماد عمومی یعنی اگر منِ شهروند به‌راستی ولی‌نعمتم و کارگزاران حکومت به‌راستی خدمتگزاران من هستند، نباید نامحرم شمرده شوم.
♦️بدون اعتماد، قانون هم به‌تنهایی از عهده ساماندهی جامعه بر نخواهد آمد. بدون اعتماد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و دیواری که فرو می‌ریزد، بر سر همه آوار خواهد شد.
♦️مردمی که همواره چشم امید به معجزات دارند، باید بدانند ما خودمان معجزه هستیم، بزرگ‌ترین معجزات عالم خلقت ماییم، چون اراده داریم و باید آن را به‌کار گیریم.
♦️هیچ‌کس از آن‌سوی دنیا، از آن‌سوی پرده غیب، از ناکجا، قرار نیست به کمک مردمی بیاید که خودشان تحرک ندارند.
♦️در رأس همه چیز، توسعه انسان است، تعالی او در همه میدان‌های زندگی، تلاشش برای تحقق الگوی زیستی که آزادانه و آگاهانه انتخاب کرده است و فهم عمیق او از اینکه رشد او به رشد دیگران گره خورده است.
♦️مردم زمانی برای کنش سیاسی خود اهمیت و ارزش قائل می‌شوند که مشاهده کنند در نتیجه مشارکت فعال و حضور و نظارت همیشگی بر اعمال و رفتار حکومت، دیگر زباله‌گردی در خیابان‌ها نیست، و هر ایرانی به ایرانی‌بودن خودش افتخار می‌کند.
♦️وقتی سیستم سیاسی زیر بار دیده‌بانی شهروندان می‌رود و آزادی‌های بنیادین محترم شمرده می‌شوند، خودبه‌خود با صندوق رأی هم آشتی می‌کنند.
♦️اشتباه بزرگ، از درک نادرست رابطه میان سیاست‌ورزی جامعه‌محور و سیاست‌ورزی حکومت‌محور ناشی می‌شود. آنچه همیشگی و تعطیل‌ناپذیر است، سیاست‌ورزی جامعه‌محور و تلاش برای تقویت و گسترش جامعه مدنی است، اما سیاست‌ورزی حکومت‌محور، اقتضایی است.
♦️باید جامعه را به‌عنوان موجودیتی دارای تنوع و تعدد به‌ رسمیت شناخت:‌سبک‌های مختلف زندگی، الگوهای زیستی متنوع و متعدد؛ این است چهره واقعی اجتماعات امروزین.
♦️تغییر کارگزاران و جابه‌جایی مدیران دستگاه اداره کشور راه به ‌جایی نمی‌برد؛ مگر آنکه تحولی بنیادین‌ به ‌وجود بیاید. همه باید به این تحول تن بدهند، آن هم داوطلبانه‌.
♦️‌از عرش به فرش بیاییم و خود را جزئی از جامعه ایرانی و قطره‌ای از اقیانوس جامعه جهانی بدانیم.
♦️اول باید نگرش‌هایمان را تغییر دهیم؛ چشم‌انداز کنونی آینده، چشم‌انداز خوبی نیست.
#دکتر_علیرضا_بهشتی
#شهروندان_محرم_حکومت
#تحولی_بنیادین‌
#ساختارهای_ایرانی
کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی
@Iranianstructures
🌐 استاد دانشگاه تربیت مدرس : ‌از عرش به فرش بیاییم و خود را جزئی از جامعه ایرانی و قطره‌ای از اقیانوس جامعه جهانی بدانیم
🔹دکتر علیرضا بهشتی
🔹منبع: شرق
♦️جغرافیای سیاست جهان میان دو گروه نظام‌های سیاسی اقتدارگرا و دموکراتیک تقسیم نشده است، بلکه گروه سومی وجود دارند که انتخابات در آنها برگزار می‌شود اما رأی مردم در تصمیم‌گیری‌ها عملا نادیده گرفته می‌شود.
♦️مسئولان می‌دانند که تنها قوت آنها در عرصه سیاست بین‌المللی، پشتوانه مردمی است.
♦️ شهروند معاصر با اندکی پیگیری می‌تواند بفهمد که آیا انتخابات در نظام سیاسی که او در آن زندگی می‌کند، واقعا انتخابات است یا صرفا نمایشی از انتخابات است.
♦️اگر انتخابات از شرایطش ساقط شود؛ شهروند می‌فهمد که از انتخابات پوسته‌ای بیش باقی نمانده است.
♦️اثرات ناشی از این وضعیت، دامن مردم کوچه و بازار را گرفته و منجر به این شده که شهروند ما احساس کند راه‌حل مشکلات روزمره‌ای که کمرش زیر آنها خم شده است، از صندوق رأی نمی‌گذرد.
♦️اول نگرش‌هایمان را تغییر دهیم؛ چشم‌انداز کنونی آینده، چشم‌انداز خوبی نیست.
#دکتر_علیرضا_بهشتی
کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی
@Iranianstructures
🌐 توئیترهای ساختاری: ساخت مستند علیهِ مذاکره‌کنندگان، عبور از ساختارهایِ نظام و تقابلِ عیان با رهبری است
🔹صبا آذرپیک: روزنامه‌نگارِ ایرانی
@sabaazarpeik
♦️ایران یک رهبر دارد که فصل‌الخطاب است، رهبری حامی مذاکره‌کنندگان است.
♦️قدرت به عیان‌ترین شکل دوتکه شده، بخشی که در رأسش شخص رهبری است، امروز حامی مذاکره است.
♦️ و عیان از پشت بلندگو از مذاکره‌کنندگان‌ حمایت می‌کند.
♦️بخش دوم علیه مذاکره‌کنندگان، مستند پخش می‌کند.
♦️این دیگر سوتفاهم نیست؛ عبور از نظام است.
♦️دغدغۀ تندروها این است که مبادا مذاکرات به نتیجه برسد ‌و مردم امیدوار شوند و مشارکت بالا برود.
♦️آنها مثل تجربۀ عدمِ ‌مشارکتِ ملت و تشکیل مجلس حداقلی، تنها در میدان بی‌رقیب، پیروزند.
#صبا_آذرپیک
#ساخت_مستند_علیه_مذاکره‌کنندگان
#دغدغۀ_تندروها
کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی
@Iranianstructures
🌐 توئیترهایِ ساختاری: ایران؛ ملتی لِه شده و کشوری در لبه پرتگاه، با معضلی به نام حاکمیت دوگانه/ نهادهایِ انتصابی در جنگِ بی‌پایان با نهادهایِ انتخابی‌
🔹مهدی نصیری مدیرمسؤول سابق کیهان
@Mnasiri1342
♦️صوت ظریف
♦️بارِ دیگر
♦️از معضلِ "حاکمیت دوگانه"
♦️ناشي از نزاعِ بین نهادهای "انتخابی" و "انتصابی"
♦️که تنش و اصطکاک بین آنها،
♦️ملت را لِه
♦️و کشور را در لبه پرتگاه قرار داده،
♦️پرده برداشت.
#مهدی_نصیری
#مدیر_مسؤول_سابق_کیهان
#ایران_در_لبه_پرتگاه
#حاکمیت_دوگانه
#تنش_و_اصطکاک_بین_نهادهای_انتصابی_و_انتخابی
کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی
@Iranianstructures
🌐ایرانِ 1400 : رقیق‌شدنِ ابرِ ایدئولوژی و علائمی از تحولات ساختاری/ مردان و زنانی که شفاف‌تر حرف می‌زنند
🔹دکتر یونس احمدی: دین‌پژوه و مدرس دانشگاه
♦️شاید از اولین اتفاقاتی که نوعِ انسانی پس از استقرار در دنیایِ مادی و آگاهی از خود، نسبت به آن فرصت می‌یابد، امکان ادراکِ غیر و گواهی به هستی و هویت‌‌‌هایِ دیگر در جهان است که با هم، با قواعدی مشخص و از پیش تعیین‌شده، دارای نسبت و ارتباط هستند.
♦️یک ساختارِ جدید، همواره ماحصلِ این ارتباطات طی یک "فرآیندِ ساخت" می‌باشد. به نظر می‌رسد، همانطور که هستی‌ و هویت‌هایِ موجودات، معمولاً اصیل فرض می شوند، قواعدِ ساخت نیز اصیل هستند، بنابراین قابل مطالعه و شناسائی‌اند. ماحصل این امر دانشِ ساخت‌شناسی یا ساختار است که در آن امرِ ساخت یا Construction فی نفسه یک واقعیت یا fact برای مطالعه است.
♦️دانشِ ساختار برای فرد، امکانِ شناخت و قدرتِ دانایی، نسبت به هر فرآیندِ ساخت و امکان دستکاری در آن و نهایتاً پیش‌بینیِ اتفاقات و نتایج را میسر می‌سازد.
♦️ساختارهائی به نام جوامع که حاصل فرآیندهای ساخت و ناشی از روابطِ هویتی اجزاء خود هستند، می‌توانند ترکیبی ساده یا پیچیده باشند.
♦️جامعۀ کنونی ما "نسبت" به اتفاقاتی که اطرافمان در حالِ شکل‌گرفتن است و تاریخی که پشتِ سر گذاشته‌ایم، به لحاظ مواضعِ راهبردی و استراتژی‌هایِ فلسفی و الاهیاتی، جامعه‌ای ساده با سرمایه‌هایِ لاغر و نزارِ نمادین است.
♦️تفسیرِ ما از جهان قرن‌هاست که بدون تغییر مانده‌است. ما به گذشته عادت داریم و سُنت و فرهنگ، مانند دژی، پناهگاهِ ما شده‌‌است. ما از آزادی از این سنن، دلنگران می‌شویم. ظاهراً آزادی مشکل‌تر از آن بود که می‌اندیشیدیم.
♦️ساختارهایِ ما، گرچه بدوی نیستند، اما امروزی هم نیستند. چند کُدواژۀ ساده بر نگرشِ ما به جهان حاکم است.
♦️سفر به آینده و پرتاب‌شدن به آن مشحون از دلهره، حیرانی و اضطراب آوری‌ است و ما ترجیح می‌دهیم، در بستر گهوارۀ تاریخ، به لالائی و آوازِ کهنِ فرهنگ‌، به خواب و آرام، اوقات بگذرانیم.
♦️گذشته‌ای انباشته از سنت و فرهنگ و شاخص‌های آن که قدم به قدم پشتِ سرِ ما و چهار‌چشمی مواظبِ ما هستند، نوعی آرامش و شاید تضاد و تقابل با حرکت برای ما به ارمغان اورده است. به نام سنت‌ها می‌توان جریانِ امور ما را به دست گرفت، ما ابائی نداشته‌ایم که تحتِ تکفل باشیم.
♦️از این مقدمۀ فلسفی_تاریخی که بگذریم، اتفاقی که این ‌روزها نتایج آنرا مشاهده می‌کنیم این است که ابرِ ایدئولوژیک، که دهه‌هاست و شاید هم بیشتر، بر سرِ این سرزمین و به رنگ‌هایِ مختلف سایه افکنده است "در نتیجه برخی عوامل و فاکتورها" به رقت گرائیده و این اتفاقِ مهم به شکلی نرم، به شکل‌گیری برخی تحولاتِ ساختاریِ مدرن منجر شده است.
♦️این تحولات علی‌رغم سنتِ دوسدۀ اخیر انقلابیگریِ ما ایرانی‌ها، درون‌ساختاری و برخلاف رویۀ گذشته که سطحی و ناماندگار بوده است، عمیق، بنیادین و ماندگار است.
♦️به نظر می‌رسد، در نتیجۀ این تحولات، درکنارِ ایدئولوژیِ مادر با گرایش تمامت‌خواهی، کشور با مجموعه‌ای از گروه‌هایِ اندیشه‌‌ورز نیز مواجه می‌شود که، برایِ عناصری مانندِ رفتار نهادی، تأسیسی، عقلانیتِ خود‌ بنیاد‌ و نگرشِ attitude سکولار، ارزشِ بنیادین، قائل هستند .
♦️نهادی‌بودنِ تحولات به این معناست که گرایشات مرتبط با هویت‌هایِ جمعی و رفتارهایِ جمهور به شکلِ اجتماعات، انجمن‌ها و کامیونیتی‌ها communities افزایش می‌یابد.
♦️لازم به ذکر است، درحالی و شرایطی‌که این گروهها، در تلاش برای پُررنگ کردن مرز مفروضِ خود با دیگران هستند، به موضوعاتی مانند امرِ منافعِ ملیِ مشترک و ضرورت‌ها و اهتمامِ ساختاری، نگاه هویت‌بخش و محوری دارند.
♦️دنیوی و سکولارشدن نیز در این وضعیت بیشتر از آنکه به معنای تقابل با اصول و سنت‌ها تعبیر شود، به معنای نوعی رفتارِ تعاملی در مرزِ میان سنت و مدرنیته و دنیای قدیم و جدید است. اتفاقی که قبل از آنکه ناخودآگاه و از استیصال فرهنگی واقع شود، آگاهانه و ناشی از، میزانی از تربیت و روح و روند آموزشی در جامعه است.
♦️جامعۀ ایرانی در حال تمرین برای عبور از تفکری است که می‌خواهد خود را، روحِ جمعیِ اندیشه‌ها قلمداد کرده و تلاش می‌کند، این موضوع را به همه بقبولاند. جامعه ایرانی به این سبک تفکرات قرن‌ها، آشنائی و عادت دارد. دوآلیست این تفکر اندیشه‌ای است که جامعه را حقیقتی جمعی می‌داند که محصول و مجموع حقیقتِ هر یک از ما و گروهها و نهادهای عضو است.
♦️ما با مردان و زنانی که شفاف‌تر حرف می‌زنند و همچنین ساختارها و نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی، احزاب و گروههائی مواجهیم که به دنبالِ ایفای نقش پررنگتر در جامعه و بازگشت به جایگاه قانونی خود هستند.
#دکتر_یونس_احمدی_دین‌پژوه_و_مدرس_دانشگاه
#تحولات_ساختاری
#ساختارهای_ایرانی
کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی
@Iranianstructures
🌐 ایرانِ 1400 : با پدیدۀ زنان و مردانی که شفاف‌تر حرف می‌زنند و همچنین نهادهائی مواجهیم که به دنبالِ بازگشت به جایگاه قانونی خود هستند
🔹دکتر یونس احمدی: دین‌پژوه و مدرس دانشگاه
♦️ابرِ ایدئولوژیک در کشور "در نتیجه برخی عوامل و فاکتورها" به رقت گرائیده وتحولاتی درون‌ساختاری و بنیادین در راه است.
♦️کشور با مجموعه‌ای از گروه‌ها مواجه می‌شود که، برایِ عناصری مانندِ رفتار نهادی، تأسیسی، عقلانیتِ خود‌ بنیاد‌ و نگرشِ attitude سکولار، ارزشِ بنیادین قائل هستند .
♦️نهادی‌بودنِ تحولات به این معناست که گرایشات مرتبط با هویت‌هایِ جمعی و رفتارهایِ جمهور به شکلِ اجتماعات و کامیونیتی‌ها communities افزایش می‌یابد.
♦️دنیوی و سکولارشدن نیز در این وضعیت بیشتر از آنکه به معنای تقابل با اصول و سنت‌ها، تعبیر شود، به معنای نوعی رفتارِ تعاملی در مرزِ میان سنت و مدرنیته و دنیای قدیم و جدید است.
♦️جامعۀ ایرانی در حال عبور به اندیشه‌ای است که جامعه را حقیقتی جمعی می‌داند که محصول و مجموع حقیقتِ هر یک از ما و گروهها و نهادهای عضو است.
♦️راه درازی در پیش است.
کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی
@Iranianstructures
🌐 دکترآزاد ‌ارمکی/ ایران1400 : پایان جامعه ضعیف و بسته، و آغاز جامعۀ پهن‌شده، باز شده و متکثر از جریان‌ها/ تولید بحران در نظام سیاسی؛ مردم به دنبالِ تطبیق، انعطاف و تعادل
🔹دکتر تقی آزاد ‌ارمکی: استاد دانشگاه تهران
🔹آرمان ملی با تلخیص
♦️وضعیت جامعه ایران در سال۱۴۰۰ متفاوت شده است.
♦️مردم ایران با یک جمهوری اسلامی مواجه نیستند و اشکال مختلفی از جمهوریِ اسلامی در گذشته وجود داشته است.
♦️امروز جامعه ایران در شرایطی قرار گرفته که هیچ‌گاه انتظار آن‌را نداشته است.
♦️امروز جامعه ایران پهن شده و باز شده و متکثر از جریان‌ها و نیروهایِ اجتماعی است که در برخی نقاط به هم پیوند می‌خورند و در برخی نقاط در تضاد و تزاحم با هم قرار می‌گیرند.
♦️در گذشته جامعه ضعیف‌تر بوده و به همین دلیل کنش سیاسی همگرایانه‌تری داشته است، و چون اکنون، جامعه بازتر و پهن‌تر شده، کنش سیاسی، شکل همگرایانۀ خود را از دست داده است.
♦️نیروهایی که امروز در جامعه وجود دارند هم‌صدا و هم‌رأی نیستند.
♦️حوزه سیاسی که گمان می‌کند مردم تابع بی‌اراده‌ای در کشور هستند ضعیف، نحیف و در حال فرو‌ریختن است.
♦️باید اجازه بیشتری به مردم داد، جامعه ایران، ساختارگرا، مشارکت‌طلب بوده و حاضر به تصمیم‌سازی است .اگر قرار است جامعه و گروه‌های اجتماعی تصمیم‌گیری کنند باید به آنها فرصت داد.
♦️نشانه‌هایی مبنی بر وجود اراده‌ای برای اصلاح ساختار سیاسی و اصلاح رابطه مردم و دولت در کشور وجود ندارد.
♦️ نظام سیاسی به دنبال همگرایی فرهنگی بود و تلاش می‌کرد برای همه‌چیز برنامه ارائه کند. جمهوری اسلامی تلاش می‌کرد افراد جامعه به یک‌شکل زندگی کنند. وضعیت موجود نتیجه برنامه‌ریزی‌های اشتباه اخیر بوده است.
♦️یک کج‌فهمی بنیادین در مدیریت شهر و کشور وجود دارد که منطق این نوع تفکر برای مردم مشخص نیست. ما باید ناهمگرایی شکل‌گرفته را که براساس پهن‌شدگی جامعه به وجود آمده، به رسمیت بشناسیم.
♦️سیاست در ایران جلوتر از جامعه حرکت می‌کند. سیاست برنامه‌ریزی می‌کند و جلو می‌رود. این در حالی است که در هیچ کجای جهان دولت، جلوی جامعه حرکت نمی‌کند؛ بلکه جامعه را نمایندگی می‌کند.
♦️در ایران دولت بر‌جامعه است و به دلیل اینکه دولت در ایران برجامعه است تضاد ایجاد می‌کند و عملکرد مناسبی ندارد.
♦️منشأ چالش‌ها و بحران‌های اجتماعی در ایران نظام سیاسی است و نظام سیاسی است که تولید بحران می‌کند.
♦️ریشه بسیاری از بحران‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را باید در کنشگری دولت جست‌وجو کرد. ریشه بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی را باید در رفتار دولت جست‌و‌جو کرد.
♦️منشأ بحران‌ها جامعه نیست. جامعه به دلیل انعطافی که دارد تلاش می‌کند خود را با شرایط تطبیق بدهد.
♦️جامعه تلاش می‌کند خود را در مسیر تطبیق بیشتر هزینه کند تا تولید بحران.
♦️این به معنای آن است که در کشور تولید بحران در نظام سیاسی صورت می‌گیرد؛ نه در نظام اجتماعی. بحران با کشورهای همسایه را چه کسی ایجاد کرده است؟
♦️راه‌حل نیز این است که دولت از جلوداری نسبت به جامعه دست بردارد.
♦️نظام سیاسی به جای اینکه تلاش کند بحران‌های موجود را حل کند باید در ابتدا تولید بحران را متوقف کند. هنگامی که نظام سیاسی دست از بحران‌سازی برداشت به نظامی تبدیل می‌شود که در خدمت جامعه است.
♦️یک جمهوری اسلامی وجود دارد که در آن تکثر نیروهای اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شود.
♦️نیاز امروز جامعه ایران یک گفتمان اعتدالگرا است؛ نه یک گفتمان اقتدارگرا. همه از جنگ خسته و متنفر هستند.
♦️امروز کاندیدای نظامی زیادی قصد دارند وارد انتخابات شوند. این در حالی است که این افراد دچار توهم شده‌اند و فکر می‌کنند کشور باید خود را برای جنگ آماده کند.
♦️امروز بهترین فرصت برای جمهوری اسلامی است. همه طرف‌های جمهوری اسلامی آماده معامله هستند و جمهوری اسلامی باید از این فرصت به سود خود استفاده کند.
#دکتر_تقی_آزاد_‌ارمکی
#ایران1400
#جامعۀ_ایران_پهن_شده_است
#تولید_بحران_در_نظام_سیاسی_کشور
#ساختارهای_ایرانی
کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی
@Iranianstructures
🌐دکتر آزاد ‌ارمکی: ایران1400: جامعۀ ایران، تکثیر و تمایزِ جریان‎ها/ یک حوزۀ سیاسیِ مشخص در حالِ نحیف شدن و بی‌ثباتی است
🔹دکتر تقی آزاد ‌ارمکی: استاد دانشگاه تهران
🔹آرمان ملی
♦️وضعیت جامعه ایران در سال۱۴۰۰ متفاوت شده است.
♦️امروز جامعه ایران پهن شده و باز شده و متکثر از جریان‌ها و نیروهایِ اجتماعی است.
♦️در گذشته جامعه ضعیف‌تر بوده و به همین دلیل کنش سیاسی همگرایانه‌تری داشته است.
♦️حوزه سیاسی که گمان می‌کند مردم تابعِ بی‌اراده‌ای در کشور هستند ضعیف، نحیف و در حال فرو‌ریختن است.
♦️یک کج‌فهمی بنیادین در مدیریتِ کشور وجود دارد.
♦️سیاست در ایران جلوتر از جامعه حرکت می‌کند. در هیچ کجای جهان دولت، جلوی جامعه حرکت نمی‌کند؛ بلکه جامعه را نمایندگی می‌کند.
♦️منشأ بحران‌ها جامعه نیست. جامعه تلاش می‌کند خود را با شرایط تطبیق بدهد.
♦️این به معنای آن است که در کشور تولید بحران در نظام سیاسی صورت می‌گیرد؛ نه در نظام اجتماعی.
♦️نظام سیاسی که تلاش کند بحران‌های موجود را حل کند باید در ابتدا "خود"تولید بحران را متوقف کند.
کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی
@Iranianstructures