سفارت ج.ا. ایران - سئول
890 subscribers
206 photos
62 videos
40 files
402 links
این کانال جهت آگاهی از اطلاعیه ها، برنامه ها، مراسم و خبرهای سفارت جمهوری اسلامی ایران در سئول می باشد.

نشانی سفارت:
korean: 서울시 용산구 장문로 45
English: 45, Jangmun-ro, Yongsan-gu,
Seoul

(TEL)+82 2 793 7751- 3
Download Telegram
انتشار دومین شماره «مجله دیپلمات» به همت مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه

دومین شماره فصلنامه «دیپلمات» به همت مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه با هدف تعامل دوسویه با جامعه دیپلماتیک و سفرای مقیم تهران منتشر شد.

عنوان روی جلد فارسی این شماره مجله «سیاست همسایه محوری؛ رهیافتی به سوی دوستی ... اعلام عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای» در سفر رئیس جمهور به سمرقند» و عنوان روی جلد انگلیسی «زبان فارسی میراث مشترک و رشته پیوند فارسی زبانان» می باشد. مخاطب اصلی فصلنامه «دیپلمات» جامعه دیپلماتیک و نیز کنشگران و فعالان حوزه روابط بین‌الملل است و در هر نسخه علاوه بر معرفی اماکن تاریخی، فرهنگ، هنر و آداب و رسوم ایرانی،  تحولات حوزه سیاست خارجی با تمرکز ویژه بر یک «پرونده ویژه» به رشته تحریر در می آید که در شماره دوم نگاه ویژه به کشور تاجیکستان و روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشور اختصاص یافته است.

@MFAIran