ایده پردازان خبر ماندگار (IPKAM)
10 subscribers
768 photos
64 videos
120 links
توجه" کانال فوق در راستای معرفی بهتر فعالیتهای شرکت خبری ایپکام بوده و جنبه خبررسانی ندارد.

📞 تلفن:
021-88226271

🌐 وب سایت:
www.IPKAM.ir

📷 اینستاگرام:
https://www.instagram.com/ipkam_ir

📣 ادمین تلگرام:
t.me/IPKAM_Admin

✉️ ایمیل:
info@ipkam.ir
Download Telegram
درباره ما

شرکت ایپکام متشکل از کارشناسان بخش خبر و با تجربه چندین ساله فعالیت هایی نظیر اطلاع رسانی مستمر رسانه ای و مطبوعاتی، برگزاری نشست های خبری، هماهنگی های لازم در زمینه مصاحبه، درج آگهی و زیرنویس، تهیه خبر، گزارش و برنامه ریزی به منظور پوشش کامل خبری رویدادها و مراسم گوناگون و هماهنگی در زمینه برنامه سازی و ... با رویکردی نوین و متفاوت در کنار سرعت و دقت ارائه می نماید.

خلاقیت و نگرشی نو در کلیه امور اطلاع رسانی، ارتباطات، روابط عمومی و روابط بین الملل

📞 تلفن:
021-88226271

🌐 وب سایت:
www.IPKAM.ir

📷 اینستاگرام:
https://www.instagram.com/ipkam_ir

📣 کانال تلگرام:
t.me/IPKAM_ir

ایمیل:
IPKAMnews@gmail.com
#لینک_خبرگزاری ها - اخبار دهمین #همایش_موتورهای_درونسوز_ونفت

خبرگزاری ایرنا
 http://www.irna.ir/fa/News/82752151

خبرگزاری ایسنا
 https://www.isna.ir/news/96091307009/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

خبرگزاری فارس
 http://www.farsnews.com/13960913001080

خبرگزاری برنا
 http://www.bornanews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/645316-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

خبرگزاری میزان
 http://www.mizanonline.ir/fa/news/373924/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-80-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA

و ...