گنجشک درنده
1.38K subscribers
10 photos
3 videos
9 links
کوچک مانند گنجشک اما درنده مانند عقاب
Twitter: https://twitter.com/GonjeshkeDarand
User Telegram: @G_onjeshkeDarand
Download Telegram
Channel created
Channel photo updated
حمله سایبری به سیستمهای کامپیوتری شرکت راه آهن - 19/4/1399
گروه ما با نام «گنجشک درنده» مسئولیت این حمله سایبری را همانطوریکه خبرگزاری فارس گزارش داده است به عهده میگیرد. هدف ما از این حمله سایبری در حین حفظ امنیت هموطنان اعلام انزجار از سوء استفاده و ظلمیست که وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی به ملت روا میدارند. سازمان هایی که بجای خدمت به ملت، به پولشویی جهت خدمت به رژیم روی آورده و حق ملت ایران را پایمال می کنند.

#گنجشک_درنده
#شرکت_راه_آهن
#حملات_سایبری
#خبرگزاری_فارس
حمله سایبری به سیستمهای کامپیوتری وزارت راه و شهرسازی

در تاریخ 20/4/1399 سیستمهای کامپیوتری وزارت راه و شهرسازی را مورد حمله سایبری خود قرار دادیم. این حمله یکروز پس از حمله سایبری وسیع ما گروه «گنجشک درنده» بر علیه شرکت راه آهن انجام می گیرد و اینبار نیز هدف ما در حین حفظ امنیت هموطنان اعلام انزجار از سوء استفاده و ظلمیست که وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی به ملت روا میدارند. سازمان هایی که بجای خدمت به ملت، به پولشویی جهت خدمت به رژیم روی آورده و حق ملت ایران را پایمال می کنند.

#گنجشک_درنده
#شرکت_راه_آهن
#وزارت_راه_و_شهرسازی
#حملات_سایبری
#خبرگزاری_فارس
حمله سایبری به سیستم سوخت رسانی در جایگاه های سوخت در سراسر ایران

امروز سیستم کامپیوتری برای استفاده از کارت های سوخت هوشمند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در جایگاه های سوخت را مورد حمله سایبری خود قرار دادیم. این حمله پس از حملات سایبری وسیع ما گروه «گنجشک درنده» بر علیه شرکت راه آهن و وزارت راه و شهرسازی انجام می گیرد و اینبار نیز اقدام ما در حین صدمه ای محدود به خدمات اضطراری کشور واکنش به تحریکات سایبری رژیم تروریست پرور تهران علیه مردم منطقه و جهان است.

#گنجشک_درنده
#شرکت_راه_آهن
#وزارت_راه_و_شهرسازی
#حملات_سایبری
#خبرگزاری_فارس
#بنزین
#پمپ_بنزین
Cyberattacks against Iran’s digital transaction systems of the gas stations
We carried out today cyberattacks against Iran’s digital transaction process in the systems of the National Iranian Oil Product Distribution Company (NIOPDC)
which are used for the smart cards for the gas pumps. These cyberattacks take place following our “Gonjeshke Darande” vast cyberattacks against Iran’s National Railways and Ministry of Roads and Urban Development.
This time, too, our action, while limiting damages to the country’s emergency services, is in response to the cyber actions by Tehran’s terrorist regime against the people in the region and around the world.
در حمله سایبری امروز اکثریت جایگاه های سوخت در سطح کشور را در حین صدمه ای محدود به خدمات اضطراری کشور همانطوریکه در پیام هایی که قبل از اقدام به این حمله سایبری برای مقامات اضطراری ذیربط در ایران ارسال نمودیم، از مدار خارج کردیم. در طی برنامه ریزی این حمله سایبری، به ضعفی پی بردیم که اعمال صدمه وخیمتری به جایگاه های سوخت را امکان پذیر می کرد ولی بدلیل جلوگیری از صدمه ای بسیار دراز مدت تصمیم به استفاده نکردن از این ضعف گرفته و شرکت تولیدکننده را در مورد آن مطلع نمودیم:
responsibledisclosure@ingenico.com
Our cyberattacks today caused malfunctions of the majority of the gas pumps throughout Iran. These cyberattacks took place while limiting damages to the emergency services as we informed in our messages in advance to the relevant emergency entities in Iran (see below for the message’s translation). During the research prior to the cyberattacks, we found a vulnerability which could pave the way for a much more significant damage to the gas pumps, however, in order to avoid a very long-term damage, we decided not to use this vulnerability and to report it to the vendor at responsibledisclosure@ingenico.com
"Emergency! Due to expected malfunctions in accessing gas throughout the country, you are asked to get to the closest gas station as soon as possible for refueling your emergency vehicles. Please share with your colleagues. @GonjeshkeDarand"

@campuscodi @kimzetter @lorenzofb @bing_chris @nicoleperlroth
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
این ویدیو در مورد حمله سایبری ما «گنجشک درنده» به سیستم سوخت رسانی در جایگاه های سوخت در سراسر ایران در 4 آبان است.
در این حمله سایبری ما اکثریت مطلق جایگاه های سوخت در سطح کشور در حین صدمه ای محدود به خدمات اضطراری کشور و صدمه دراز مدت محدودی به جایگاه های سوخت را از کار انداختیم.
لینک به کانال های رسمی ما در شبکات اجتماعی:
تلگرام: https://t.me/GonjeshkeDarand
توئیتر: https://twitter.com/GonjeshkeDarand

به اشتراک بگذارید.
Here is a video of our group Gonjeshke Darande’s cyberattack against the computer systems used for the smart cards for the gas pumps throughout Iran which we carried out on 26th of October.
Our cyberattacks took out of the service the overwhelming majority of the gas pumps throughout the country. These attacks took place while limiting damages to the emergency services and avoiding long-term damages against the gas pumps
Here are the links to our official channels on Social Networks:
Telegram:https://t.me/GonjeshkeDarand
Twitter:https://twitter.com/GonjeshkeDarand

Share…
امروز صنعت فولاد ایران وابسته به سپاه و بسیج، شرکت فولاد خوزستان و شركت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد هرمزگان را تحت حمله سایبری خود «گنجشک درنده» قرار دادیم. این شرکت ها همچنان علی رغم تحریم های بین المللی علیه آنان به فعالیت خود ادامه می دهند. این حمله سایبری که با احتیاط کامل برای جلوگیری از رساندن هر آسیبی به افراد بیگناه صورت گرفته، در واکنش به تجاوزگری های جمهوری اسلامی است.
Today, we, "Gonjeshke Darande", carried out cyberattacks against Iran's steel industry which affiliated with the IRGC and the Basij: the Khouzestan Steel Company (KSC), the Mobarakeh Steel Company (Isfahan) (MSC) and the Hormozgan Steel Company (HOSCO). These companies are subject to international sanctions and continue their operations despite the restrictions. These cyberattacks, being carried out carefully so to protect innocent individuals, are in response to the aggression of the Islamic Republic.
همانطوریکه می توان در این ویدیو مشاهده نمود، این حملات سایبری با احتیاط کامل برای جلوگیری از رساندن هر آسیبی به افراد بیگناه صورت گرفته است. در ضمیمه شواهدی از هک این شرکت ها توسط ما.
As you can see in attached video, these cyberattacks have been carried out carefully so to protect innocent individuals. We also expose here evidence of our access to these companies.