گل سوسن
674 members
2.28K photos
17 videos
3 files
21 links
"همیشه جای یک گل خالی است!"

تقاطع هاشمیه و صارمی به سمت کوثر
[نبش صارمی 24]

کانال ارتباطی:
09386403383 📱

ارتباط با اَدمین:
@soosanflower
Download Telegram
to view and join the conversation
#دسته_گل 100شاخه رز
@gol_soosan 🌸
#دیزاین_کادو

کادو کاشتیم براتون وسط این گلا |
سفارش و ارسال :
09386403383
نبش صارمی 24

@gol_soosan 🌸