جواهرسازی گت (GATjewels)
64 members
181 photos
3 videos
8 links
سعید وفایی @s_vafae
جهت مشاوره: ۰۹۱۵۵۲۹۳۸۵۸
شادی یک انتخاب ، خاطره یک زندگی
Happiness Of Love , Memmory Of Life
Download Telegram
to view and join the conversation
💍 انگشتر نقره گیلدا

t.me/GATjewels
جواهرسازی گت (GATjewels)
Photo
کد محصول : R162P

💍 انگشتر نقره بدون تغییر رنگ با آبکاری رادیوم ‌درجه یک به همراه نگین اتمی اتریشی و سنگ رنگی نانو .

💎 ساخت و تولید انواع مدلهای ژرنالی به صورت دست اول با بالاترین کیفیت و قابلیت تغییر .

💎 سفارش جزئی و کلی پذیرفته می شود .

💎 جهت خرید سفارش محصول فوق می توانید با شماره 09155293858 ( وفایی ) تماس بگیرید .

https://www.instagram.com/GAT_jewels/

http://t.me/GATjewels
💍 انگشتر نقره کژال

t.me/GATjewels
جواهرسازی گت (GATjewels)
Photo
کد محصول : R173PR

💍 انگشتر نقره بدون تغییر رنگ با آبکاری رادیوم ‌درجه یک به همراه نگین اتمی اتریشی و سنگ رنگی نانو .

💎 ساخت و تولید انواع مدلهای ژرنالی به صورت دست اول با بالاترین کیفیت و قابلیت تغییر .

💎 سفارش جزئی و کلی پذیرفته می شود .

💎 جهت خرید سفارش محصول فوق می توانید با شماره 09155293858 ( وفایی ) تماس بگیرید .

https://www.instagram.com/GAT_jewels/

http://t.me/GATjewels
💍 انگشتر نقره روژه
جواهرسازی گت (GATjewels)
Photo
کد محصول : R157PR

💍 انگشتر نقره بدون تغییر رنگ با آبکاری رادیوم ‌درجه یک به همراه نگین اتمی اتریشی و سنگ رنگی نانو .

💎 ساخت و تولید انواع مدلهای ژرنالی به صورت دست اول با بالاترین کیفیت و قابلیت تغییر .

💎 سفارش جزئی و کلی پذیرفته می شود .

💎 جهت خرید سفارش محصول فوق می توانید با شماره 09155293858 ( وفایی ) تماس بگیرید .

https://www.instagram.com/GAT_jewels/

http://t.me/GATjewels
💍 انگشتر نقره رویسا
جواهرسازی گت (GATjewels)
Photo
کد محصول : R165PR

💍 انگشتر نقره بدون تغییر رنگ با آبکاری رادیوم ‌درجه یک به همراه نگین اتمی اتریشی و سنگ رنگی نانو .

💎 ساخت و تولید انواع مدلهای ژرنالی به صورت دست اول با بالاترین کیفیت و قابلیت تغییر .

💎 سفارش جزئی و کلی پذیرفته می شود .

💎 جهت خرید سفارش محصول فوق می توانید با شماره 09155293858 ( وفایی ) تماس بگیرید .

https://www.instagram.com/GAT_jewels/

http://t.me/GATjewels
جواهرسازی گت (GATjewels)
💍 انگشتر نقره هورشید
کد محصول : R154P

💍 انگشتر نقره بدون تغییر رنگ با آبکاری رادیوم ‌درجه یک .

💎 ساخت و تولید انواع مدلهای ژرنالی به صورت دست اول با بالاترین کیفیت و قابلیت تغییر .

💎 سفارش جزئی و کلی پذیرفته می شود .

💎 جهت خرید سفارش محصول فوق می توانید با شماره 09155293858 ( وفایی ) تماس بگیرید .

https://www.instagram.com/GAT_jewels/

http://t.me/GATjewels