فورس ماشین | Force Machine
13 members
71 photos
24 videos
1 file
62 links
طراحی و ساخت ماشین آلات و دستگاه های صنعت چاپ و بسته بندی ،صنایع غذایی و تجهیزات پخت صنعتی ، صنایع پزشکی و بهداشتی ،صنعت خودرو www.ForceMachine.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فیلم کارکرد تامپو دو رنگ اتومات
☎️ تلفن کارخانه : 05136513820
📱 موبایل (کارشناس فروش ) : 09156869112
اینستاگرام : https://www.instagram.com/forcemachine.ir
@ForceMachine : کانال تلگرام
https://t.me/ForceMachine
www.ForceMachine.ir : وبسایت
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دستگاه چاپ تامو 2 رنگ
☎️ تلفن کارخانه : 05136513820
📱 موبایل (کارشناس فروش ) : 09156869112
اینستاگرام : https://www.instagram.com/forcemachine.ir
@ForceMachine : کانال تلگرام
https://t.me/ForceMachine
www.ForceMachine.ir : وبسایت
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دستگاه چاپ تامپو 4 رنگ
☎️ تلفن کارخانه : 05136513820
📱 موبایل (کارشناس فروش ) : 09156869112
اینستاگرام : https://www.instagram.com/forcemachine.ir
@ForceMachine : کانال تلگرام
https://t.me/ForceMachine
www.ForceMachine.ir : وبسایت
دستگاه چاپ تامپو
☎️ تلفن کارخانه : 05136513820
📱 موبایل (کارشناس فروش ) : 09156869112
اینستاگرام : https://www.instagram.com/forcemachine.ir
@ForceMachine : کانال تلگرام
https://t.me/ForceMachine
www.ForceMachine.ir : وبسایت
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فیلم کارکرد دستگاه چاپ تامپو
☎️ تلفن کارخانه : 05136513820
📱 موبایل (کارشناس فروش ) : 09156869112
اینستاگرام : https://www.instagram.com/forcemachine.ir
@ForceMachine : کانال تلگرام
https://t.me/ForceMachine
www.ForceMachine.ir : وبسایت
فیلم کارکرد دستگاه تامپو روی شیر الات
👇👇
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فیلم کارد دستگاه تامپو - شیر الات
☎️ تلفن کارخانه : 05136513820
📱 موبایل (کارشناس فروش ) : 09156869112
اینستاگرام : https://www.instagram.com/forcemachine.ir
@ForceMachine : کانال تلگرام
https://t.me/ForceMachine
www.ForceMachine.ir : وبسایت
فیلم کارکرد دستگاه تامپو - فیلتر👇👇👇
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کارکرد دستگاه چاپ تامپو - فیلتر
🏭 ⚙️ گروه صنعتی فورس ماشین :
طراحی و ساخت ماشین آلات و دستگاه های صنعت چاپ و بسته بندی ، صنعت پوشاک ، نساجی و سراجی ، صنایع غذایی و تجهیزات پخت صنعتی ، صنایع پزشکی و بهداشتی ،صنعت خودرو
☎️ تلفن کارخانه : 05136513820
📱 موبایل (کارشناس فروش ) : 09156869112
اینستاگرام : https://www.instagram.com/forcemachine.ir
@ForceMachine : کانال تلگرام
https://t.me/ForceMachine
دستگاه چاپ برجسته زن پارچه
ساخت ایران بدون مشابه و کاملاً بی رقیب در کیفیت
درابعاد و اندازه های مختلف از سایز40×40 ا و 30*30 و 40*60 در مدل های اتومات و فول اتوماتیک
☎️ تلفن کارخانه : 05136513820
📱 موبایل (کارشناس فروش ) : 09156869112
اینستاگرام : https://www.instagram.com/forcemachine.ir
@ForceMachine : کانال تلگرام
https://t.me/ForceMachine
www.ForceMachine.ir : وبسایت
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فیلم کارکرد دستگاه پرس برجسته
☎️ تلفن کارخانه : 05136513820
📱 موبایل (کارشناس فروش ) : 09156869112
اینستاگرام : https://www.instagram.com/forcemachine.ir
@ForceMachine : کانال تلگرام
https://t.me/ForceMachine
www.ForceMachine.ir : وبسایت
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
فیلم کارکرد دستگاه پرس برجسته تیشرت
☎️ تلفن کارخانه : 05136513820
📱 موبایل (کارشناس فروش ) : 09156869112
اینستاگرام : https://www.instagram.com/forcemachine.ir
@ForceMachine : کانال تلگرام
https://t.me/ForceMachine
www.ForceMachine.ir : وبسایت
دستگاه چاپ پرس لارج فرمت
ساخت ایران بدون مشابه و کاملاً بی رقیب در کیفیت
درابعاد و اندازه های مختلف از سایز40×40 الی 100×2000 در مدل های اتومات و فول اتوماتیک
مناسب برای چاپ انواع پارچه و منسوجات تیره و روشن ، .هدایای تبلیغاتی و صنایع هنرهای دستی

با قابلیت 6 مدل و روش چاپ : 1.چاپ عکس رنگی با جوهر سابلیمیشن و مرکب یو وی 2 .چاپ رول حرارتی ،3. چاپ عکس برگردان 4. چاپ ژلاتینی 5. چاپ برجسته ، چاپ پرس لوگوی بر جسته بدون جوهر و چاپ پرس لوگوی برجسته با چاپ 6 . پرس نگین و مروارید

☎️ تلفن کارخانه : 05136513820
📱 موبایل (کارشناس فروش ) : 09156869112
اینستاگرام : https://www.instagram.com/forcemachine.ir
@ForceMachine : کانال تلگرام
https://t.me/ForceMachine
www.ForceMachine.ir : وبسایت
دستگاه چاپ سابلیمیشن لارج فرمت
☎️ تلفن کارخانه : 05136513820
📱 موبایل (کارشناس فروش ) : 09156869112
اینستاگرام : https://www.instagram.com/forcemachine.ir
@ForceMachine : کانال تلگرام
https://t.me/ForceMachine
www.ForceMachine.ir : وبسایت
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فیلم کارکرد دستگاه سابلیمیشن لارج فرمت
☎️ تلفن کارخانه : 05136513820
📱 موبایل (کارشناس فروش ) : 09156869112
اینستاگرام : https://www.instagram.com/forcemachine.ir
@ForceMachine : کانال تلگرام
https://t.me/ForceMachine
www.ForceMachine.ir : وبسایت
دستگاه چاپ پرس خرارتی
☎️ تلفن کارخانه : 05136513820
📱 موبایل (کارشناس فروش ) : 09156869112
اینستاگرام : https://www.instagram.com/forcemachine.ir
@ForceMachine : کانال تلگرام
https://t.me/ForceMachine
www.ForceMachine.ir : وبسایت
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فیلم کارکرد دستگاه 🖕🖕🖕
☎️ تلفن کارخانه : 05136513820
📱 موبایل (کارشناس فروش ) : 09156869112
اینستاگرام : https://www.instagram.com/forcemachine.ir
@ForceMachine : کانال تلگرام
https://t.me/ForceMachine
www.ForceMachine.ir : وبسایت
دستگاه چاپ سابلیمیشن چرخشی
ساخت ایران بدون مشابه و کاملاً بی رقیب در کیفیت
درابعاد و اندازه های مختلف از سایز40×40 الی 100×2000 در مدل های اتومات و فول اتوماتیک
مناسب برای چاپ انواع پارچه و منسوجات تیره و روشن ، .هدایای تبلیغاتی و صنایع هنرهای دستی

با قابلیت 6 مدل و روش چاپ : 1.چاپ عکس رنگی با جوهر سابلیمیشن و مرکب یو وی 2 .چاپ رول حرارتی ،3. چاپ عکس برگردان 4. چاپ ژلاتینی 5. چاپ برجسته ، چاپ پرس لوگوی بر جسته بدون جوهر و چاپ پرس لوگوی برجسته با چاپ 6 . پرس نگین و مروارید

☎️ تلفن کارخانه : 05136513820
📱 موبایل (کارشناس فروش ) : 09156869112
اینستاگرام : https://www.instagram.com/forcemachine.ir
@ForceMachine : کانال تلگرام
https://t.me/ForceMachine
www.ForceMachine.ir : وبسایت
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فیلم کارکرد دستگاه سابلیمیشن چرخشی
☎️ تلفن کارخانه : 05136513820
📱 موبایل (کارشناس فروش ) : 09156869112
اینستاگرام : https://www.instagram.com/forcemachine.ir
@ForceMachine : کانال تلگرام
https://t.me/ForceMachine
www.ForceMachine.ir : وبسایت
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فیلم کارکرد دستگاه سابلیمیشن چرخشی 2
☎️ تلفن کارخانه : 05136513820
📱 موبایل (کارشناس فروش ) : 09156869112
اینستاگرام : https://www.instagram.com/forcemachine.ir
@ForceMachine : کانال تلگرام
https://t.me/ForceMachine
www.ForceMachine.ir : وبسایت