گالری سنگ فيروزی
3.35K subscribers
874 photos
5 videos
117 links
وارد كننده و پخش عمده و جزئي انواع مهره سنگي،نگين،رشته سنگي،تسبيح،گويي و مجسمه سنگي با بهترين قيمت براي خريد هاي عمده و جزيي
جهت ثبت سفارش و پاسخ به سوالات به @firooziii
پيام دهيد
مشهد-بازار امام رضا(ع)-بازار سوم-طبقه فوقانی-بالای بانک ملی-پلاک۳۲- ۲/۶۳۰
Download Telegram
to view and join the conversation
شیخک تسبیح سنگی
قیمت ۱ تا ۵ عدد : ۴/۵۰۰ تومان
قیمت ۶ تا ۱۰ عدد : ۴/۰۰۰ تومان
قیمت ۱۱ تا ۲۰ عدد : ۳/۵۰۰ تومان

📛جهت اطلاع از قیمت در تعداد بیشتر و خرید جینی پیام دهید 📛

جهت پاسخ به سوالات بر روي آيدي مقابل بزنيد: @firooziii
جهت ثبت سفارش به وب سایت مراجعه کنید
🌎 www.firoozistone.com 🌎
📞 شماره تماس:09304813846 📞
تضمين بهترين قيمت و اصالت كالا
بهترين قيمت در خريد عمده و جزئي
رشته عقیق هلی کشیده
تعداد مهره در هر رشته : ۲۲ تا ۲۵ عدد
طول : ۱۵ میلی متر
قیمت ۱ رشته : ۹۵/۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تا ۳ رشته : ۹۰/۰۰ تومان
قیمت ۴ تا ۵ رشته : ۸۵/۰۰۰ تومان

📛جهت اطلاع از قیمت در تعداد بیشتر و خرید جینی پیام دهید 📛

جهت پاسخ به سوالات بر روي آيدي مقابل بزنيد: @firooziii
جهت ثبت سفارش به وب سایت مراجعه کنید
🌎 www.firoozistone.com 🌎
📞 شماره تماس:09304813846 📞
تضمين بهترين قيمت و اصالت كالا
بهترين قيمت در خريد عمده و جزئي
رشته عقیق نامنظم (طرح کهنه)
تعداد مهره در هر رشته : ۲۰ تا ۲۴عدد
قیمت ۱ رشته : ۹۵/۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تا ۳ رشته : ۹۰/۰۰ تومان
قیمت ۴ تا ۵ رشته : ۸۵/۰۰۰ تومان

📛جهت اطلاع از قیمت در تعداد بیشتر و خرید جینی پیام دهید 📛

جهت پاسخ به سوالات بر روي آيدي مقابل بزنيد: @firooziii
جهت ثبت سفارش به وب سایت مراجعه کنید
🌎 www.firoozistone.com 🌎
📞 شماره تماس:09304813846 📞
تضمين بهترين قيمت و اصالت كالا
بهترين قيمت در خريد عمده و جزئي
رشته آمیتیست ۶ تراش
تعداد مهره در هر رشته : ۲۰ تا ۲۴عدد
قیمت ۱ رشته : ۱۸۰/۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تا ۳ رشته : ۱۷۵/۰۰ تومان
قیمت ۴ تا ۵ رشته : ۱۷۰/۰۰۰ تومان

📛جهت اطلاع از قیمت در تعداد بیشتر و خرید جینی پیام دهید 📛

جهت پاسخ به سوالات بر روي آيدي مقابل بزنيد: @firooziii
جهت ثبت سفارش به وب سایت مراجعه کنید
🌎 www.firoozistone.com 🌎
📞 شماره تماس:09304813846 📞
تضمين بهترين قيمت و اصالت كالا
بهترين قيمت در خريد عمده و جزئي
رشته آمیتیست مربعی تراش
سایز : ۱۴
قیمت ۱ رشته : ۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تا ۳ رشته : ۱۹۰/۰۰ تومان
قیمت ۴ تا ۵ رشته : ۱۸۰/۰۰۰ تومان

📛جهت اطلاع از قیمت در تعداد بیشتر و خرید جینی پیام دهید 📛

جهت پاسخ به سوالات بر روي آيدي مقابل بزنيد: @firooziii
جهت ثبت سفارش به وب سایت مراجعه کنید
🌎 www.firoozistone.com 🌎
📞 شماره تماس:09304813846 📞
تضمين بهترين قيمت و اصالت كالا
بهترين قيمت در خريد عمده و جزئي
رشته آمیتیست مربعی
تعداد مهره در هر رشته : ۲۶ تا ۳۰ عدد
سایز : ۱۴
قیمت ۱ رشته : ۱۸۰/۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تا ۳ رشته : ۱۷۵/۰۰ تومان
قیمت ۴ تا ۵ رشته : ۱۷۰/۰۰۰ تومان

📛جهت اطلاع از قیمت در تعداد بیشتر و خرید جینی پیام دهید 📛

جهت پاسخ به سوالات بر روي آيدي مقابل بزنيد: @firooziii
جهت ثبت سفارش به وب سایت مراجعه کنید
🌎 www.firoozistone.com 🌎
📞 شماره تماس:09304813846 📞
تضمين بهترين قيمت و اصالت كالا
بهترين قيمت در خريد عمده و جزئي
رشته آمیتیست ۴ تراش
تعداد مهره در هر رشته : ۲۵ تا ۲۸ عدد
قیمت ۱ رشته : ۱۹۰/۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تا ۳ رشته : ۱۸۵/۰۰ تومان
قیمت ۴ تا ۵ رشته : ۱۸۰/۰۰۰ تومان

📛جهت اطلاع از قیمت در تعداد بیشتر و خرید جینی پیام دهید 📛

جهت پاسخ به سوالات بر روي آيدي مقابل بزنيد: @firooziii
جهت ثبت سفارش به وب سایت مراجعه کنید
🌎 www.firoozistone.com 🌎
📞 شماره تماس:09304813846 📞
تضمين بهترين قيمت و اصالت كالا
بهترين قيمت در خريد عمده و جزئي
رشته گلدن کوارتز نامنظم
تعداد مهره در هر رشته : ۱۸ عدد
سایز : ۱۴
قیمت ۱ رشته : ۲۲۵/۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تا ۳ رشته : ۲۲۰/۰۰ تومان
قیمت ۴ تا ۵ رشته : ۲۱۵/۰۰۰ تومان

📛جهت اطلاع از قیمت در تعداد بیشتر و خرید جینی پیام دهید 📛

جهت پاسخ به سوالات بر روي آيدي مقابل بزنيد: @firooziii
جهت ثبت سفارش به وب سایت مراجعه کنید
🌎 www.firoozistone.com 🌎
📞 شماره تماس:09304813846 📞
تضمين بهترين قيمت و اصالت كالا
بهترين قيمت در خريد عمده و جزئي
رشته آمیترین نامنظم
تعداد مهره در هر رشته : ۲۲ تا ۲۸ عدد
سایز : ۱۰ تا ۱۴
قیمت ۱ رشته : ۲۲۰/۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تا ۳ رشته : ۲۱۵/۰۰ تومان
قیمت ۴ تا ۵ رشته : ۲۱۰/۰۰۰ تومان

📛جهت اطلاع از قیمت در تعداد بیشتر و خرید جینی پیام دهید 📛

جهت پاسخ به سوالات بر روي آيدي مقابل بزنيد: @firooziii
جهت ثبت سفارش به وب سایت مراجعه کنید
🌎 www.firoozistone.com 🌎
📞 شماره تماس:09304813846 📞
تضمين بهترين قيمت و اصالت كالا
بهترين قيمت در خريد عمده و جزئي
رشته آمیتیست مستطیل تراش جواهری
تعداد مهره در هر رشته : ۳۰ تا ۳۴ عدد
سایز : ۱۰ در ۱۲
قیمت ۱ رشته : ۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تا ۳ رشته : ۳۹۰/۰۰ تومان
قیمت ۴ تا ۵ رشته : ۳۸۰/۰۰۰ تومان

📛جهت اطلاع از قیمت در تعداد بیشتر و خرید جینی پیام دهید 📛

جهت پاسخ به سوالات بر روي آيدي مقابل بزنيد: @firooziii
جهت ثبت سفارش به وب سایت مراجعه کنید
🌎 www.firoozistone.com 🌎
📞 شماره تماس:09304813846 📞
تضمين بهترين قيمت و اصالت كالا
بهترين قيمت در خريد عمده و جزئي
رشته مالاکیت طبیعی
تعداد مهره در هر رشته : ۴۵ تا ۵۰ عدد
سایز : ۸ میل
قیمت ۱ رشته : ۴۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تا ۳ رشته : ۴۳۰/۰۰ تومان
قیمت ۴ تا ۵ رشته : ۴۰۰/۰۰۰ تومان

📛جهت اطلاع از قیمت در تعداد بیشتر و خرید جینی پیام دهید 📛

جهت پاسخ به سوالات بر روي آيدي مقابل بزنيد: @firooziii
جهت ثبت سفارش به وب سایت مراجعه کنید
🌎 www.firoozistone.com 🌎
📞 شماره تماس:09304813846 📞
تضمين بهترين قيمت و اصالت كالا
بهترين قيمت در خريد عمده و جزئي
رشته مالاکیت طبیعی
تعداد مهره در هر رشته : ۳۶ تا ۳۹ عدد
سایز : ۱۰ میل
قیمت ۱ رشته : ۶۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تا ۳ رشته : ۵۸۰/۰۰ تومان
قیمت ۴ تا ۵ رشته : ۵۵۰/۰۰۰ تومان

📛جهت اطلاع از قیمت در تعداد بیشتر و خرید جینی پیام دهید 📛

جهت پاسخ به سوالات بر روي آيدي مقابل بزنيد: @firooziii
جهت ثبت سفارش به وب سایت مراجعه کنید
🌎 www.firoozistone.com 🌎
📞 شماره تماس:09304813846 📞
تضمين بهترين قيمت و اصالت كالا
بهترين قيمت در خريد عمده و جزئي
رشته رزکوارتز تراش
تعداد مهره در هر رشته : ۴۵ تا ۵۰ عدد
سایز : ۸ میل
قیمت ۱ رشته : ۶۵/۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تا ۳ رشته : ۶۳/۰۰۰ تومان
قیمت ۴ تا ۵ رشته : ۶۰/۰۰۰ تومان

📛جهت اطلاع از قیمت در تعداد بیشتر و خرید جینی پیام دهید 📛

جهت پاسخ به سوالات بر روي آيدي مقابل بزنيد: @firooziii
جهت ثبت سفارش به وب سایت مراجعه کنید
🌎 www.firoozistone.com 🌎
📞 شماره تماس:09304813846 📞
تضمين بهترين قيمت و اصالت كالا
بهترين قيمت در خريد عمده و جزئي
رشته آونتورین تراش
تعداد مهره در هر رشته : ۴۵ تا ۵۰ عدد
سایز : ۸ میل
قیمت ۱ رشته : ۶۰/۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تا ۳ رشته : ۵۸/۰۰۰ تومان
قیمت ۴ تا ۵ رشته : ۵۵/۰۰۰ تومان

📛جهت اطلاع از قیمت در تعداد بیشتر و خرید جینی پیام دهید 📛

جهت پاسخ به سوالات بر روي آيدي مقابل بزنيد: @firooziii
جهت ثبت سفارش به وب سایت مراجعه کنید
🌎 www.firoozistone.com 🌎
📞 شماره تماس:09304813846 📞
تضمين بهترين قيمت و اصالت كالا
بهترين قيمت در خريد عمده و جزئي
رشته آمیتیست سوسنی
تعداد مهره در هر رشته : ۴۵ تا ۵۰ عدد
سایز : ۸ میل
قیمت ۱ رشته : ۸۵/۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تا ۳ رشته : ۸۳/۰۰۰ تومان
قیمت ۴ تا ۵ رشته : ۸۰/۰۰۰ تومان

📛جهت اطلاع از قیمت در تعداد بیشتر و خرید جینی پیام دهید 📛

جهت پاسخ به سوالات بر روي آيدي مقابل بزنيد: @firooziii
جهت ثبت سفارش به وب سایت مراجعه کنید
🌎 www.firoozistone.com 🌎
📞 شماره تماس:09304813846 📞
تضمين بهترين قيمت و اصالت كالا
بهترين قيمت در خريد عمده و جزئي
رشته هائولایت
تعداد مهره در هر رشته : ۴۵ تا ۵۰ عدد
سایز : ۸ میل
قیمت ۱ رشته : ۳۸/۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تا ۳ رشته : ۳۶/۰۰۰ تومان
قیمت ۴ تا ۵ رشته : ۳۵/۰۰۰ تومان

📛جهت اطلاع از قیمت در تعداد بیشتر و خرید جینی پیام دهید 📛

جهت پاسخ به سوالات بر روي آيدي مقابل بزنيد: @firooziii
جهت ثبت سفارش به وب سایت مراجعه کنید
🌎 www.firoozistone.com 🌎
📞 شماره تماس:09304813846 📞
تضمين بهترين قيمت و اصالت كالا
بهترين قيمت در خريد عمده و جزئي
رشته تورمالین طبیعی
تعداد مهره در هر رشته : ۴۵ تا ۵۰ عدد
سایز : ۷ میل
قیمت ۱ رشته : ۱۶۵/۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تا ۳ رشته : ۱۶۰/۰۰ تومان
قیمت ۴ تا ۵ رشته : ۱۵۵/۰۰۰ تومان

📛جهت اطلاع از قیمت در تعداد بیشتر و خرید جینی پیام دهید 📛

جهت پاسخ به سوالات بر روي آيدي مقابل بزنيد: @firooziii
جهت ثبت سفارش به وب سایت مراجعه کنید
🌎 www.firoozistone.com 🌎
📞 شماره تماس:09304813846 📞
تضمين بهترين قيمت و اصالت كالا
بهترين قيمت در خريد عمده و جزئي
رشته عقیق باباقوری
تعداد مهره در هر رشته : ۵۵ تا ۶۰ عدد
سایز : ۷-۶ میل
قیمت ۱ رشته : ۸۵/۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تا ۳ رشته : ۸۰/۰۰ تومان
قیمت ۴ تا ۵ رشته : ۷۵/۰۰۰ تومان

📛جهت اطلاع از قیمت در تعداد بیشتر و خرید جینی پیام دهید 📛

جهت پاسخ به سوالات بر روي آيدي مقابل بزنيد: @firooziii
جهت ثبت سفارش به وب سایت مراجعه کنید
🌎 www.firoozistone.com 🌎
📞 شماره تماس:09304813846 📞
تضمين بهترين قيمت و اصالت كالا
بهترين قيمت در خريد عمده و جزئي