مجموعه فروشگاهای سیستم های حفاظتی فشانجردی
354 subscribers
350 photos
48 videos
17 files
98 links
🛑مجموعه فروشگاه های فشانجردی🛑
⚠️نمایندگی سیماران در استان البرز
⚠️نمایندگی جک واکرا در استان البرز
شعبه ۱: فردیس فلکه پنجم روبروی پمپ بنزین
شعبه ۲:محمدشهر نبش پاساژ دشت بهشت
شعبه۳:مشکین دشت خیابان مطهری
0263656603
02636220018
09124606792
09124606580
Download Telegram
to view and join the conversation
مجموعه فروشگاهای سیستم های حفاظتی فشانجردی pinned «DVR و NVR. ریست پسورد ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ رمز های تاریخ : 2021-11-14 1400-08-23 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ XM : R2QAew9136 ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️ Dahua: 961208 743792 286672 ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️»
🔶️🔶️نمایندگی رسمی محصولات شرکت سیماران در استان البرز🔷️🔷️

🔶️🔶️نمایندگی رسمی محصولات شرکت یوتاب در استان البرز🔷️🔷️

🔶️🔶️نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش شرکت سیماران🔷️🔷️

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
🔶️تنها مرکز دارای خدمات پس از فروش مجزا در استان البرز با مجهزترین دستگا‌های تعمیراتی🔶️

🆔  @feshan_cctv     لیست قیمت
🆔 @Feshanjerdi66   کانال عمومی
📲   09124606792
feshanjerdi_security_systems
www.simarankaraj.ir

☎️  02636566036  فروشگاه (کرج)فردیس
☎️ 02636220018   خدمات پس از فروش
📱09124606580   فروشگاه محمدشهر
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اجرای نصب جک فراز6s سیماران

🔶️🔶️نمایندگی رسمی محصولات شرکت سیماران در استان البرز🔷️🔷️

🔶️🔶️نمایندگی رسمی محصولات شرکت یوتاب در استان البرز🔷️🔷️

🔶️🔶️نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش شرکت سیماران🔷️🔷️

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
🔶️تنها مرکز دارای خدمات پس از فروش مجزا در استان البرز با مجهزترین دستگا‌های تعمیراتی🔶️

🆔  @feshan_cctv     لیست قیمت
🆔 @Feshanjerdi66   کانال عمومی
📲   09124606792
feshanjerdi_security_systems
www.simarankaraj.ir

☎️  02636566036  فروشگاه (کرج)فردیس
☎️ 02636220018   خدمات پس از فروش
📱09124606580   فروشگاه محمدشهر
🔶️🔶️نمایندگی رسمی محصولات شرکت سیماران در استان البرز🔷️🔷️

🔶️🔶️نمایندگی رسمی محصولات شرکت یوتاب در استان البرز🔷️🔷️

🔶️🔶️نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش شرکت سیماران🔷️🔷️

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
🔶️تنها مرکز دارای خدمات پس از فروش مجزا در استان البرز با مجهزترین دستگا‌های تعمیراتی🔶️

🆔  @feshan_cctv     لیست قیمت
🆔 @Feshanjerdi66   کانال عمومی
📲   09124606792
feshanjerdi_security_systems
www.simarankaraj.ir

☎️  02636566036  فروشگاه (کرج)فردیس
☎️ 02636220018   خدمات پس از فروش
📱09124606580   فروشگاه محمدشهر
DVR و NVR. ریست پسورد

رمز های تاریخ :
2021-11-20
1400-08-29
....................................
XM : AnsV8S8457

Dahua:


080640
062560
989760

ریست پسورد دستگاه و دوربین مداربسته

⛔️⛔️کاملا رایگان⛔️⛔️

قرار دادن پسوردها بصورت روزانه

🔶️🔶️نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش شرکت سیماران🔷️🔷️

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢


🆔  @feshan_cctv     لیست قیمت
🆔 @Feshanjerdi66   کانال عمومی
📲   09124606792
feshanjerdi_security_systems
www.simarankaraj.ir

☎️  02636566036  فروشگاه (کرج)فردیس
☎️ 02636220018   خدمات پس از فروش
📱09124606580   فروشگاه محمدشهر
🔶️🔶️نمایندگی رسمی محصولات شرکت سیماران در استان البرز🔷️🔷️

🔶️🔶️نمایندگی رسمی محصولات شرکت یوتاب در استان البرز🔷️🔷️

🔶️🔶️نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش شرکت سیماران🔷️🔷️

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
🔶️تنها مرکز دارای خدمات پس از فروش مجزا در استان البرز با مجهزترین دستگا‌های تعمیراتی🔶️

🆔  @feshan_cctv     لیست قیمت
🆔 @Feshanjerdi66   کانال عمومی
📲   09124606792
feshanjerdi_security_systems
www.simarankaraj.ir

☎️  02636566036  فروشگاه (کرج)فردیس
☎️ 02636220018   خدمات پس از فروش
📱09124606580   فروشگاه محمدشهر
🔶️🔶️نمایندگی رسمی محصولات شرکت سیماران در استان البرز🔷️🔷️

🔶️🔶️نمایندگی رسمی محصولات شرکت یوتاب در استان البرز🔷️🔷️

🔶️🔶️نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش شرکت سیماران🔷️🔷️

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
🔶️تنها مرکز دارای خدمات پس از فروش مجزا در استان البرز با مجهزترین دستگا‌های تعمیراتی🔶️

🆔  @feshan_cctv     لیست قیمت
🆔 @Feshanjerdi66   کانال عمومی
📲   09124606792
feshanjerdi_security_systems
www.simarankaraj.ir

☎️  02636566036  فروشگاه (کرج)فردیس
☎️ 02636220018   خدمات پس از فروش
📱09124606580   فروشگاه محمدشهر
ایراد:تعمیر برد IR دوربین

🔶️🔶️نمایندگی رسمی محصولات شرکت سیماران در استان البرز🔷️🔷️

🔶️🔶️نمایندگی رسمی محصولات شرکت یوتاب در استان البرز🔷️🔷️

🔶️🔶️نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش شرکت سیماران🔷️🔷️

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
🔶️تنها مرکز دارای خدمات پس از فروش مجزا در استان البرز با مجهزترین دستگا‌های تعمیراتی🔶️

🆔  @feshan_cctv     لیست قیمت
🆔 @Feshanjerdi66   کانال عمومی
📲   09124606792
feshanjerdi_security_systems
www.simarankaraj.ir

☎️  02636566036  فروشگاه (کرج)فردیس
☎️ 02636220018   خدمات پس از فروش
📱09124606580   فروشگاه محمدشهر
DVR و NVR. ریست پسورد

رمز های تاریخ :
2021-11-24
1400-09-03
....................................
XM : 3yNHOB773

Dahua:


826928
275072
125152

ریست پسورد دستگاه و دوربین مداربسته

⛔️⛔️کاملا رایگان⛔️⛔️

قرار دادن پسوردها بصورت روزانه

🔶️🔶️نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش شرکت سیماران🔷️🔷️

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢


🆔  @feshan_cctv     لیست قیمت
🆔 @Feshanjerdi66   کانال عمومی
📲   09124606792
feshanjerdi_security_systems
www.simarankaraj.ir

☎️  02636566036  فروشگاه (کرج)فردیس
☎️ 02636220018   خدمات پس از فروش
📱09124606580   فروشگاه محمدشهر
DVR و NVR. ریست پسورد

رمز های تاریخ :
2021-11-25
1400-09-04
....................................
XM : FdOnW04792

Dahua:

513500
328200
409000


ریست پسورد دستگاه و دوربین مداربسته

⛔️⛔️کاملا رایگان⛔️⛔️

قرار دادن پسوردها بصورت روزانه

🔶️🔶️نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش شرکت سیماران🔷️🔷️

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢


🆔  @feshan_cctv     لیست قیمت
🆔 @Feshanjerdi66   کانال عمومی
📲   09124606792
feshanjerdi_security_systems
www.simarankaraj.ir

☎️  02636566036  فروشگاه (کرج)فردیس
☎️ 02636220018   خدمات پس از فروش
📱09124606580   فروشگاه محمدشهر
DVR و NVR. ریست پسورد

رمز های تاریخ :
2021-11-27
1400-09-06
....................................
XM : ijUQfi0

Dahua:

886644
434456
976696


ریست پسورد دستگاه و دوربین مداربسته

⛔️⛔️کاملا رایگان⛔️⛔️

قرار دادن پسوردها بصورت روزانه

🔶️🔶️نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش شرکت سیماران🔷️🔷️

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢


🆔  @feshan_cctv     لیست قیمت
🆔 @Feshanjerdi66   کانال عمومی
📲   09124606792
feshanjerdi_security_systems
www.simarankaraj.ir

☎️  02636566036  فروشگاه (کرج)فردیس
☎️ 02636220018   خدمات پس از فروش
📱09124606580   فروشگاه محمدشهر
🔶️🔶️نمایندگی رسمی محصولات شرکت سیماران در استان البرز🔷️🔷️

🔶️🔶️نمایندگی رسمی محصولات شرکت یوتاب در استان البرز🔷️🔷️

🔶️🔶️نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش شرکت سیماران🔷️🔷️

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
🔶️تنها مرکز دارای خدمات پس از فروش مجزا در استان البرز با مجهزترین دستگا‌های تعمیراتی🔶️

🆔  @feshan_cctv     لیست قیمت
🆔 @Feshanjerdi66   کانال عمومی
📲   09124606792
feshanjerdi_security_systems
www.simarankaraj.ir

☎️  02636566036  فروشگاه (کرج)فردیس
☎️ 02636220018   خدمات پس از فروش
📱09124606580   فروشگاه محمدشهر
DVR و NVR. ریست پسورد

رمز های تاریخ :
2021-11-28
1400-09-07
....................................
XM : K5DOIY1201

Dahua:

573216
487584
260544

ریست پسورد دستگاه و دوربین مداربسته

⛔️⛔️کاملا رایگان⛔️⛔️

قرار دادن پسوردها بصورت روزانه

🔶️🔶️نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش شرکت سیماران🔷️🔷️

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢


🆔  @feshan_cctv     لیست قیمت
🆔 @Feshanjerdi66   کانال عمومی
📲   09124606792
feshanjerdi_security_systems
www.simarankaraj.ir

☎️  02636566036  فروشگاه (کرج)فردیس
☎️ 02636220018   خدمات پس از فروش
📱09124606580   فروشگاه محمدشهر
مجموعه فروشگاهای سیستم های حفاظتی فشانجردی pinned «DVR و NVR. ریست پسورد رمز های تاریخ : 2021-11-28 1400-09-07 .................................... XM : K5DOIY1201 Dahua: 573216 487584 260544 ریست پسورد دستگاه و دوربین مداربسته ⛔️⛔️کاملا رایگان⛔️⛔️ قرار دادن پسوردها بصورت روزانه 🔶️🔶️نمایندگی رسمی…»
DVR و NVR. ریست پسورد

رمز های تاریخ :
2021-11-29
1400-09-08
....................................
XM : cKvBkj4808

Dahua:

259788
540712
544392
ریست پسورد دستگاه و دوربین مداربسته

⛔️⛔️کاملا رایگان⛔️⛔️

قرار دادن پسوردها بصورت روزانه

🔶️🔶️نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش شرکت سیماران🔷️🔷️

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢


🆔  @feshan_cctv     لیست قیمت
🆔 @Feshanjerdi66   کانال عمومی
📲   09124606792
feshanjerdi_security_systems
www.simarankaraj.ir

☎️  02636566036  فروشگاه (کرج)فردیس
☎️ 02636220018   خدمات پس از فروش
📱09124606580   فروشگاه محمدشهر
مجموعه فروشگاهای سیستم های حفاظتی فشانجردی pinned «DVR و NVR. ریست پسورد رمز های تاریخ : 2021-11-29 1400-09-08 .................................... XM : cKvBkj4808 Dahua: 259788 540712 544392 ریست پسورد دستگاه و دوربین مداربسته ⛔️⛔️کاملا رایگان⛔️⛔️ قرار دادن پسوردها بصورت روزانه 🔶️🔶️نمایندگی رسمی…»
مجموعه فروشگاهای سیستم های حفاظتی فشانجردی pinned «DVR و NVR. ریست پسورد رمز های تاریخ : 2021-11-29 1400-09-08 .................................... XM : cKvBkj4808 Dahua: 259788 540712 544392 ریست پسورد دستگاه و دوربین مداربسته ⛔️⛔️کاملا رایگان⛔️⛔️ قرار دادن پسوردها بصورت روزانه 🔶️🔶️نمایندگی رسمی…»
اعلام موجودی محصول جدید سیماران
🛑🛑دوربین وارم لایت 🛑🛑

🔶️🔶️نمایندگی رسمی محصولات شرکت سیماران در استان البرز🔷️🔷️

🔶️🔶️نمایندگی رسمی محصولات شرکت یوتاب در استان البرز🔷️🔷️

🔶️🔶️نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش شرکت سیماران🔷️🔷️

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
🔶️تنها مرکز دارای خدمات پس از فروش مجزا در استان البرز با مجهزترین دستگا‌های تعمیراتی🔶️

🆔  @feshan_cctv     لیست قیمت
🆔 @Feshanjerdi66   کانال عمومی
📲   09124606792
feshanjerdi_security_systems
www.simarankaraj.ir

☎️  02636566036  فروشگاه (کرج)فردیس
☎️ 02636220018   خدمات پس از فروش
📱09124606580   فروشگاه محمدشهر
DVR و NVR. ریست پسورد

رمز های تاریخ :
2021-11-30
1400-09-09
....................................
XM :

JBVcmM2984


Dahua:
946360
593840
828240
ریست پسورد دستگاه و دوربین مداربسته

⛔️⛔️کاملا رایگان⛔️⛔️

قرار دادن پسوردها بصورت روزانه

🔶️🔶️نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش شرکت سیماران🔷️🔷️

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢


🆔  @feshan_cctv     لیست قیمت
🆔 @Feshanjerdi66   کانال عمومی
📲   09124606792
feshanjerdi_security_systems
www.simarankaraj.ir

☎️  02636566036  فروشگاه (کرج)فردیس
☎️ 02636220018   خدمات پس از فروش
📱09124606580   فروشگاه محمدشهر
💥💥اعلام موجودی قفل برقی یوتاب💥💥

🔶️🔶️نمایندگی رسمی محصولات شرکت سیماران در استان البرز🔷️🔷️

🔶️🔶️نمایندگی رسمی محصولات شرکت یوتاب در استان البرز🔷️🔷️

🔶️🔶️نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش شرکت سیماران🔷️🔷️

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
🔶️تنها مرکز دارای خدمات پس از فروش مجزا در استان البرز با مجهزترین دستگا‌های تعمیراتی🔶️

🆔  @feshan_cctv     لیست قیمت
🆔 @Feshanjerdi66   کانال عمومی
📲   09124606792
feshanjerdi_security_systems
www.simarankaraj.ir

☎️  02636566036  فروشگاه (کرج)فردیس
☎️ 02636220018   خدمات پس از فروش
📱09124606580   فروشگاه محمدشهر