تبلیغات EEEng.Ad
38 members
1 photo
تعرفه تبلیغات در اخبار آزمونها
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel created
💰تعرفه تبلیغات کانال اخبار آزمونها💰
🆔 @EEEng

تعرفه تبلیغات بازدیدی 👁

🔵 دو هزار بازدید از پست:
💳 30،000 toman

🔴 سه هزار بازدید از پست:
💳 40،000 toman

⚫️ پنج هزار بازدید از پست:
💳 65،000 toman

تعرفه تبلیغات ساعتی

🔵 4ساعت پست آخر (ساعات10یا14یا18)
💳 60,000 toman

🔴 8ساعت پست آخر (ساعات 8یا16)
💳 110,000 toman

⚫️ 12ساعت پست آخر (10صبح)
💳 150,000 toman

🔴 12ساعت پست آخر (10شب)
💳 75,000 toman

⚪️ 24ساعت پست (12ساعت آخر12+ساعت دوم)
💳 200000 toman

✴️ برای سفارش تبلیغات به آیدی مدیریت پیام ارسال کنید👇
🆔 @EEEngir

✳️ لینک اطلاع ازتعرفه تبلیغات👇
🆔 @EEEng_Ad

کانال اخبار آزمونها👇
🆔 @EEEng

⚠️قوانین: کلیه آگهی ها پس از تایید توسط مدیریت منتشر می شوند.