Connexeon Status
6 subscribers
44 links
Don't shoot the messenger! I'm a bot and my duty is to keep you informed with status updates about issues at Connexeon. You cannot talk to me, I'm not a good listener, sorry ­čĄŚ My smarter big botter leads you to my creators if you want to talk! Carpe Diem
Download Telegram
to view and join the conversation
We ondervinden momenteel een onderbreking in *TIP-AMS1*. We werken zo snel mogelijk aan een oplossing. Zodra meer nieuws bekend is volgt een update. --- We are currently experiencing an outage in *TIP-AMS1*. We are working on it right now. As soon as we have more information we'll give an update.

via Connexeon Status http://ift.tt/2vOCZFD
De netwerkonderbreking lijkt te zijn verholpen. We volgen de situatie op en onderzoeken verder de exacte oorzaak. --- The network outage seems to be resolved. We will be watching and are still investigating the exact cause.

via Connexeon Status http://ift.tt/2w8orU4
Er wordt tussen 22h en middernacht onderhoud uitgevoerd aan het IP netwerk. Wij verwachten hierbij een korte onderbreking van maximaal 5 minuten. --- The IP network will be serviced between 22h and midnight. We expect a short service interruption of up to 5 minutes.

via Connexeon Status http://ift.tt/2esTX8m
We ondervonden een korte netwerkonderbreking in datacenter *NZ-STB1*. We volgen de situatie van nabij op en onderzoeken de oorzaak van het probleem. --- We encountered a short network interruption in data center * NZ-STB1 *. We are closely monitoring the situation and investigating the root cause of the problem.

via Connexeon Status http://ift.tt/2wONCrQ
Momenteel zijn we telefonisch onbereikbaar door een technische storing. Wens je ons nu toch te spreken, vraag even via een ander kanaal bv mail en we bellen meteen terug. --- We are currently not available by phone due to a technical issue. If you wish us to speak with us now, please let us know by mail for example, and we'll call you back right away.

via Connexeon Status http://ift.tt/2ziC4BQ
We hebben momenteel te kampen met een netwerkonderbreking in LCL-ANR1. We zijn volop bezig met een oplossing. --- We are currently suffering from a network outage at LCL-ANR1. We are currently investigating.

via Connexeon Status http://ift.tt/2hgVksk
De oorzaak van het probleem is geïdentificeerd. Momenteel werken we nog met alle middelen en samen met de betrokken partijen aan een zo spoedig mogelijk herstel van de connectiviteit. Bedankt voor uw begrip & geduld. --- The cause of the problem has been identified. At the moment we are still working by all means to restore connectivity as soon as possible, together with the concerned parties. Thanks for your patience & understanding.

via Connexeon Status http://ift.tt/2zmbHbz
Het probleem met de telefonie werd evenals verholpen, klinkt dat niet veel beter! --- Our phone system has been restored as well I heard.

via Connexeon Status http://ift.tt/2zC5viE
De netwerk connectiviteit is volledig hersteld. We volgen de situatie van nabij de komende uren en onderzoeken de omstandigheden van dit incident verder in detail. Ondervindt u onverhoopt toch nog een probleem, aarzel niet om ons te contacteren. We begrijpen dat dit incident ongemak veroorzaakte, waarvoor onze oprechte verontschuldigingen. --- Network connectivity has been fully restored. We are closely watching during the next hours, and will investigate the circumstances of this incident in detail. If you are still experiencing any problem, please do not hesitate to contact us. We understand that this incident caused inconvenience, for which we sincerely apologize.

via Connexeon Status http://ift.tt/2zmLags
Vanavond zal een noodonderhoud plaatsvinden in **LCL-ANR1**. Dit zal enkele korte netwerkonderbrekingen met zich meebrengen, tussen 23h en 2h. Uiteraard doen we er alles aan om onderbrekingen tot het uiterst noodzakelijke te beperken. ---- An emergency maintenance is taking place in **LCL-ANR1** tonight. This will cause some short network interruptions between 23h and 2h. Of course we do everything possible to limit interruptions to the bare necessary.

via Connexeon Status http://ift.tt/2j1ADkV
After tonights scheduled maintenance, we're experiencing degraded network performance in LCL-ANR1. We're currently working to get it restored to normal the soonest possible.

via Connexeon Status http://ift.tt/2zY732T
We are operating at full network capacity again, after last night's emergency maintenance, that unfortunately took more time to normalize than foreseen. We assume the problem is fully resolved, but are watching closely during the next hours. --- We werken weer op volle netwerkcapaciteit, dat na het noodonderhoud van gisteravond helaas meer tijd in beslag nam dan we hadden kunnen voorzien om het volledig terug te normaliseren. We gaan ervan uit dat het probleem volledig is opgelost, maar we houden de situatie extra nauwlettend in het oog de komende uren.

via Connexeon Status http://ift.tt/2ADsSpV
This scheduled maintenance announcement is just an a test, so there's no real maintenance planned in this case. In the event of a real maintenance announcement, you'd get a notification just as this. The purpose of this test is to ensure that such a notification comes to your attention in an appropriate manner. If this could be better / different, then we would like to know how we can change this (by changing the mail address, adding colleagues, pointing to a group mailbox, ...) ---- Deze geplande onderhoudsaankondiging is slechts een test, dus in dit geval is er geen echt onderhoud gepland. In het geval van een echte onderhoudsaankondiging krijgt u een melding net als deze. Het doel van deze test is om ons ervan te verzekeren dat zo'n melding op gepaste wijze tot je aandacht komt. Moest dit beter / anders kunnen, dan vernemen wij graag op welke manier we dit wijzigen (door het mailadres aan te passen, collega's toevoegen, richten aan een groepsmailbox, ...)

via Connexeon Status http://ift.tt/2Gv2xMi
This scheduled maintenance announcement is just an a test, so there's no real maintenance planned in this case. In the event of a real maintenance announcement, you'd get a notification just as this. The purpose of this test is to ensure that such a notification comes to your attention in an appropriate manner. If this could be better / different, then we would like to know how we can change this (by changing the mail address, adding colleagues, pointing to a group mailbox, ...) ---- Deze geplande onderhoudsaankondiging is slechts een test, dus in dit geval is er geen echt onderhoud gepland. In het geval van een echte onderhoudsaankondiging krijgt u een melding net als deze. Het doel van deze test is om ons ervan te verzekeren dat zo'n melding op gepaste wijze tot je aandacht komt. Moest dit beter / anders kunnen, dan vernemen wij graag op welke manier we dit wijzigen (door het mailadres aan te passen, collega's toevoegen, richten aan een groepsmailbox, ...)

via Connexeon Status http://ift.tt/2oS3l6F
Momenteel doet zich een probleem voor met onze mail services. We werken volop aan een oplossing. --- We're currently experiencing a problem with our mail services. We're working on a solution.

via Connexeon Status https://ift.tt/2JAOw0W
De oorzaak van het probleem is al een tijdje geïdentificeerd. We werken momenteel aan de oplossing. Dit duurt enige tijd vooraleer het voltooid is, vanwege de aard van het probleem, waarbij veel gegevens moeten worden verwerkt. --- The cause of the problem has been identified for already a while. We're working on a fix right now, taking a while to be completed, because of the nature of the fix, involving a lot of data to process.

via Connexeon Status https://ift.tt/2FpYvnr
Alle mail services zijn inmiddels weer bereikbaar. Hoewel alles up & running is, is de performantie nog niet optimaal als voorheen. Dit is vooral te merken bij het gebruik van webmail en mogelijk kan ook een wat vertraagde aflevering van mail worden ondervonden. We werken momenteel met prioriteit eraan verder de komende uren om alles opnieuw naar optimale snelheid te brengen. Zodra ook de performantie weer op peil is, kan je opnieuw een update hier verwachten. --- All mail services are accessible again. Although everything is up and running, the performance is not yet optimal as before. This is especially noticeable when using webmail and possibly also a delayed delivery of mail may still occur. We are currently working with priority during the next few hours to bring everything back to optimal speed. As soon as the performance is up to standard again, you can expect an update here again.

via Connexeon Status https://ift.tt/2vYJgm2
Date: 07/02/2019 Time start (CET): 23h00 CEST Time end (CET): 0h00 CEST Description: Cisco software upgrade Due to a software bug we urgently need to upgrade our equipment in Antwerp. Therefore all your services connected in LCL datacenter in Antwerpen will be impacted during above time frame for 10 minutes. We apologize for the possible impact on your services. ´┐╝

via Connexeon Status http://bit.ly/2DfKTfy
We ondervinden momenteel een algemene onderbreking van de connectiviteit in *LCL-ANR1*. We werken zo snel mogelijk aan een oplossing. **UPDATE 12:45: de oorzaak van het probleem is geïdentificeerd en zou voor 02:00 opgelost zijn** --- We are currently experiencing a general interruption of connectivity in *LCL-ANR1*. We are working on a solution as soon as possible. **UPDATE 12:45: the cause of the problem has been identified and should be resolved by 02:00**

via Connexeon Status https://ift.tt/3eFd2hk
We ondervinden momenteel een onderbreking van onze diensten in *NZ-STB1*. We werken zo snel mogelijk aan een oplossing. --- We are currently experiencing a service outage in *NZ-STB1*. We are working on it right now.

via Connexeon Status https://ift.tt/2ZsILNS