کلینیک روانشناسی راه آرامش
176 members
171 photos
14 videos
465 links
کلینیک روانشناسی راه آرامش.
زوج درمانی، مشاوره پیش از ازدواج، درمانهای فردی، مشاوره کودک و نوجوان.
آدرس:ضلع جنوب غربی میدان پونک کوچه گلزار یکم پلاک ۳واحد ۹
تلفن ۴۶۰۱۸۷۰۱
@clinic_ravanshenasy
Download Telegram
to view and join the conversation
👈👈👈 میسوفونیا چیست؟🤔


👈 اختلال میسوفونیا یا صدابیزاری یک نوع اختلال است که در آن افراد واکنش غیر طبیعی شدید و منفی نسبت به صداهای طبیعی عادی مانند جویدن یا تنفس نشان می‌دهند!

در حال حاضر، هیچ دارو یا درمان خاصی برای این اختلال وجود ندارد؛ اما نکاتی برای مدیریت حساسیت صدا وجود دارد که در ذیل آورده شده است:

-استفاده از هدفون
-تمرین خود مراقبتی با استراحت کردن
-کاهش استرس
-ترک کردن محل مورد نظر در صورت امکان.

توجه داشته باشید که تلاش برای نادیده گرفتن صداهای مورد آزار توسط یک فرد مبتلا به اختلال میسوفونیا بی‌نتیجه بوده و بعید به نظر می‌رسد که مفید واقع شود!

مشخصه اصلی میسوفونیا یک واکنش تند و شدید به فرد یا افرادی است که این صداهای آزار دهنده را ایجاد می‌نمایند. واکنش فرد مبتلا به اختلال میسوفونیا نسبت به فردی که صداهای آزار دهنده را ایجاد می‌کنند، بسیار شدید است، البته برخی از آن‌ها نسبت به این مسئله تنها دچار ناراحتی می‌گردند، اما اکثر آن‌ها به شدت خشمگین و عصبانی می‌شوند.

این اختلال در مردان و زنان به طور مساوی رخ داده و علائم معمولا در اواخر دوران کودکی یا سال‌های اولیه نوجوانی به وجود می‌آیند.

شروع اختلال میسوفونیا در بسیاری از افراد با حساسیت نشان دادن به یک صدای خاص است، اما به مرور صداهای دیگر نیز برای فرد آزار دهنده می‌شوند.

افراد مبتلا به این وضعیت متوجه می‌شوند که واکنش آن‌ها نسبت به صداها بیش از حد است، از این رو شدت احساسات آن‌ها می‌تواند موجب شود که کنترل خود را از دست بدهند.

افرادی که به اختلال میسوفونیا مبتلا هستند، به علت رنج زیادی که می‌برند سعی می‌کنند کمتر در گروه‌ها و جمع حاضر شوند چرا که گا‌ها واکنش‌های خود نسبت به صدا‌های زننده را نمی‌توانند کنترل نمایند.


اطرافیان نزدیک این افراد نقش بسیار موثری در روبرویی با این اختلال دارند. بی صدا کردن تلفن همراه، کاهش صدا‌های تکرار شونده، کاهش صدای غذا خوردن، جویدن و سایر موارد نقش مهمی در واکنش این افراد دارند.

خانواده و نزدیکان افراد مبتلا به اختلال میسوفونیا باید به آن‌ها کمک کرده و پشتیبان آن‌ها باشند تا افراد بدانند که در این مسیر تنها نیستند و دیگران آن‌ها را درک می‌کنند.

متاسفانه در حال حاضر تنها راه روبرویی با این اختلال آزار دهنده، پیشگیری از تحریک فرد توسط این صداهای آزار دهنده است و نه بیشتر و این موضوع تلاش قابل ملاحظه‌ای از همراهان و آشنایان این افراد را می‌طلبد!

متن کامل این مقاله را می توانید در سایک نیوز مطالعه نمایید.
https://t.me/clinic_neda_mohammadinia
👈👈👈 چگونه همسرم را نقد کنم که موجب آزارش نشود؟!🤔

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

👈به هنگام نقد کردن، عزت نفس فرد مورد نظر مورد مخاطره قرار می گیرد، افراد معمولا در برابر نقد مقاوم هستند و (به جز افرادی که عزت نفس بالایی دارند ...) بنابراین سعی کنید تا حد ممکن از روش های جایگزین استفاده کنید.

👈مثلا به جای این که همسرتان را به دلیل رعایت نکردن نظم انتقاد کنید، هنگامی که نظم را رعایت می کند خیلی او را تقدیر کرده و از او تعریف کنید. این کار به مرور زمان، باعث می شود عدم رعایت نظم او کم رنگ شده و رعایت کردن نظمش بیشتر شود.

👈قبل از نقد طرف مقابل، نیتتتان را با خودتان مرور کنید! آیا واقعا قصد کمک به او و اصلاحش را دارید یا صرفا می خواهید دلتان خنک شود یا او را ضایع کنید؟؟؟!!! با خودتان رو راست باشید. چون نیت شما در صحبتتان حتما اثر گذار خواهد بود.

👈قبل از نقد نقاط منفی او، حتما به نقاط مثبتش فکر کنید و آن ها را به زبان آورده و به خاطر آن نقاط مثبت، تقدیرش کنید (لطفا دقت کنید که،نقاط مثبتی که ذکر می کنید و تقدیرتان واقعی باشد!)

👈مراقب باشید رفتارش را نقد کنید و نه شخصیتش را. مثلا نگویید "شلخته ای" بلکه رفتارش را مثلا این که هنگام خانه امدن لباس هایش را روی تخت می اندازد یا جوراب و کیفش را کنار اتاق می انداز نقد کنید.

👈حتی الامکان نقدتان را کوتاه و خلاصه و در حد ضرورت بگویید. یعنی نقدتان را شاخ و برگ های اضافی ندهید و آن را طولانی نکنید.

👈جملاتتان را با ضمیر "من" آغاز کنید و نه ضمیر "تو". مثلا به جای این که بگویید "تو به ظاهرت نمی رسی و به آراستگیت اهمیت نمی دهی." بگویید: " من دوست دارم بیشتر به خودت برسی."

👈رفتار منفی طرف مقابل را تعمیم افراطی ندهید. مثلا نگویید :"تو هیچ وقت حوصله ی حرف زدن نداری!" آیا واقعا هیچ زمانی نبوده که او با شما با حوصله حرف زده باشد؟؟؟

👈مبهم صحبت نکنید و حرفتان را واضح و حتی با مثال بیان کنید. مثلا نگویید :"من از رفتارایی که با من داری راضی نیستم!"
https://t.me/clinic_neda_mohammadinia
👈👈👈 بعضی از چالش هایی که زوجین درونگرا-برونگرا با آنها مواجهند 👇👇👇


👈 ﺗﻔﺎوت در ﺗﻔﺮﯾﺢ ھﺎ

ﯾﮑﯽ از طﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ھﺎی ﺷﻠﻮغ ﻋﻼﻗﻪ دارد وﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪاست در یک محیط آرام و با یک دوست صمیمی خوش گذرانی کند. ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

👈 ﺷﯿﻮه ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت

دروﻧﮕﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ در ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮوﻧﮕﺮا درﺑﺎره ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ راﺣﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

👈 ﺷﯿﻮه ارﺗﺒﺎطﯽ

فرد برونگرا ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎق ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در طﻮل روز اﻓﺘﺎده را ﺑﺮای همسرش تعریف می ﮐﻨﺪ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮش می دھﺪ ﯾﺎ ﺻﺪای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺑﺎﻻ می برد ولی یک دروﻧﮕﺮا ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﭙﺮدازد، ﮐﻤﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ھﺮ وﻗﺖ ﻣﯿﻠﺶ ﮐﺸﯿﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.

👈 ﺷﯿﻮه ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮوﻧﮕﺮا دوﺳﺖ دارد وﻗﺘﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﯿﺼﻠﻪ دھﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد دروﻧﮕﺮا ﺑﻪ آراﻣﺶ ﻧﯿﺎز دارد و از درﮔﯿﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
https://t.me/clinic_neda_mohammadinia
شما می‌توانید برای دعوایی که بین شما و همسرتان رخ داده میلیون‌ها بهانه بیاورید؛ مثلا بگویید:

سردرد دارم
روز کاری بدی داشته‌ام
شب قبل بد خوابیده‌ام و....

اما این جملات، مشکل را حل نمی‌کند!!!

اگر شما عصبانی یا خسته‌اید و یا از نظر روحی آسیب دیده‌اید، باید این مسئله را حتما به همسرتان بگویید. اگر یک روز در محل کار یا هر جای دیگری شرایط بدی را گذرانده‌اید که موجب عصبانیت شما شده است، قبل از رسیدن به خانه همسرتان را از این موضوع مطلع کنید تا او بداند شما بیشتر از شرایط عادی حساس و شکننده‌اید.
https://t.me/clinic_neda_mohammadinia
👈👈👈 نشانه های افسردگی در دوران نوجوانی👇👇👇


افسردگی می‌تواند در نحوه تفکر، احساس و رفتار نوجوان اثر گذاشته و بروز مشکلات احساسی، کارکردی و جسمی را به همراه داشته باشد.


👈 نشانه‌های افسردگی در نوجوانان شامل بروز تغییرات در نوع نگرش و رفتار وی می‌شود که با احساس ناراحتی و مشکل در خانه یا مدرسه، مشکل در فعالیت‌های اجتماعی یا دیگر جنبه‌های زندگی خود را نشان می‌دهد. احساس ناراحتی، عصبانیت، ناامیدی، زودرنج شدن، بی‌انگیزه شدن، از دست دادن عزت نفس، احساس بی‌ارزش بودن، مشکل در تمرکز کردن و تصمیم‌گیری از علائم این عارضه خُلقی در بیشتر نوجوانان است.

👈 بروز علائمی از قبیل احساس خستگی و نداشتن انرژی کافی، بی‌خوابی، تغییر اشتها،‌ گرایش به مواد مخدر، احساس بی‌قراری، شکایت از دردهای بی‌دلیل در نقاط مختلف بدن، انزوای اجتماعی، افت عملکرد تحصیلی، خودزنی و خودکشی هم از نشانه های افسردگی در دوران نوجوانی هستند که باید جدی گرفته شوند.

افسردگی در دوران نوجوانی علتهای مختلفی دارد و می‌تواند بر اثر موارد ذیل ایجاد گردد:
- ترکیب شیمیایی مغز
-هورمون‌ها
- رفتارهای ارثی
- آسیب‌های دوران کودکی
- یادگیری الگوهای تفکر منفی
- وجود مشکلاتی که تاثیر منفی بر عزت نفس دارند
- قربانیان خشونت‌های فیزیکی، جسمی و جنسی
- ابتلا به دیگر مشکلات سلامت روان
- ابتلا به بیماری‌های مزمن از قبیل سرطان و دیابت
- مصرف مواد مخدر.

https://t.me/clinic_neda_mohammadinia
👈👈👈 علل عدم تمرکز حواس👇👇👇


👈 استرس:

استرس و تمرکز، با هم رابطه مستقیمی دارند. مثلا وقتی که شما چندین کار را هم‌زمان با هم انجام می‌دهید باعث استرس تان می شود. این استرس تمرکز تان را به شدت کم کرده و باعث می شود به درستی از عهده آن کار بر نیایید.
برای افزایش تمرکز در این موارد باید تکنیک های کاهش استرس مانند مدیتیشن را بیاموزید و بر استرس تان غلبه کنید.


👈 سبک زندگی:

سبک زندگی افراد بر روی تمرکز آنها تاثیر می گذارد. مثلا باید همیشه غذای سالم و به اندازه خورد. سعی کنید کاری کنید که همیشه کربوهیدرات‌های پیچیده، پروتئین و چربی‌های سالم به اندازه کافی به بدن شما برسد. از مصرف غذاهای فست فودی خودداری کنید. همچنین ورزش روزانه را در زندگی خود بگنجانید.


👈 افسردگی:

موسسه ملی بهداشت روان می گوید مشکل در داشتن تمرکز یکی ازعلائم شایع افسردگی است. اگر شما در داشتن تمرکزمشکل دارید، و نیز احساس پوچی، ناامیدی، یا بی تفاوتی می کنید شما ممکن است دچار افسردگی شده باشید. در این موارد باید افسردگی تان را درمان کنید.


👈 کمبود خواب:

از مهمترین علل عدم تمرکز، بی‌خوابی یا اختلالات خواب است. هر شخصی باید بین ۷-۹ ساعت در شبانه روز خواب کافی داشته باشد. پس برای افزایش تمرکز باید برنامه‌ خواب خودتان را دوباره اولویت‌بندی کنید و سعی کنید در طول شب خوابی مفید و کافی داشته باشید.


👈 سندرم بیش فعالی :

یکی دیگر از علل کمبود تمرکز ممکن است اختلال کم‌توجهی- بیش فعالی باشد. امروزه حدود پنج تا ۱۰ درصد کودکان و چهار درصد از بزرگسالان، از ADHD رنج می‌برند. بااین‌حال کمتر از ۲۰ درصد از افراد مبتلا به ADHD، از مشکل خود آگاهی دارند و به فکر درمانش هستند. اگر اختلال حواس و کمبود تمرکز در شما خیلی زیاد است میتوانید با یک متخصص مشورت کنید.


👈 افکار منفی(وسواسی):

افکار منفی و فکر و خیال یکی دیگر از علل نداشتن تمرکز است. اگر شما دائم در مورد کارهایی که انجام داده اید یا می خواهید انجام دهید یا مثلا در مورد مکالمه دیروز خود با دوستتان و… فکر می کنید، خوب مسلما به کارتان نمی رسید. برای مقابله با اینکار هر فکری که به ذهن تان آمد به صورت تیتر وار در برگه ای یادداشت کنید تا وقتی کارتان تمام شد به سراغ آن بروید

https://t.me/clinic_neda_mohammadinia
آقایان، بیشتر توضیح بدهید

برای اجتناب از سوء ‌تفاهم سعی کنید با همسرتان بیشتر صحبت کنید ".

هرگز احساسات و عقایدتان را پنهان نکنید.

مثلا :در پاسخ به پیشنهاد همسر برای رفتن به مهمانی، بهتر است به جای گفتن «نه، نمی‌توانم بروم»، به همسرتان بگویید: «امروز خیلی خسته‌ام، خیابان‌ها شلوغ است و ترافیک برایمان بسیار آزاردهنده است و...»

بیان دلایل و توضیح مشخص در مورد تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود حتی اگر با همسرتان مخالفت کنید، کمتر تنش به وجود آورید و همسرتان را سریع‌تر متقاعد کنید.

https://t.me/clinic_neda_mohammadinia
عیب‌جویی آفت صمیمیت در رابطه زوجین است.
عادت‌های مخرب زیادی وجود دارند که می‌توانند به عشق در روابط زوجین آسیب بزند اما به استناد پژوهش‌ها، بدترین آفت صمیمت در رابطه زوجین عیب‌جویی است. این رفتار به‌تنهایی بنیاد یک رابطه را ویران می‌کند.
زمانی که مدام به ایراد گرفتن از رفتارهای کوچک تا بزرگ شریکتان می‌پردازید، خیال می‌کنید با این کار در حال اصلاح کردن وی هستید. خیالی که شدیداً باطل است و تنها نتیجه‌ای که دارد نابود_کردن عشق و محبت در زندگی و دل شریکتان است.
رفتار صحیح به جای عیب‌جویی، بیانِ مناسب نیازها، خواسته‌ها، انتقادات و انتظارات در رابطه و سپس اقدام به اصلاح عادات مخرب شخصی است.
آن هنگام که شما اقدام به تغییر خود می‌کنید، انگیزه کافی را برای اصلاح کردن خود، به طرف مقابل هم می‌دهید.

https://t.me/clinic_neda_mohammadinia
باورهای غلط در افراد پرخاشگر کدامند؟
۱- من باید خشم خود را تخلیه کنم تا احساس بهتری پیدا کنم.
۲- خشم من، تقصیر توست.
۳- بدون پرخاشگری و زورگویی نمیتوانم چیزی را که میخواهم بدست بیاورم.
۴- خشم باعث می‌شود دیگران از من حساب ببرند و رفتارشان را تغییر دهند. ۵- پرخاشگری امری ذاتی است و تحت کنترل نیست.
#مشاوره_ازدواج

🚩مسائلی که باید #قبل_ازدواج مطرح کنیم

داستان‌های عشقی‌تان را برای خود نگه دارید

بسیاری از مراجعانی كه قصد ازدواج دارند، به روانشناسان و مشاوران ازدواج مراجعه می‌كنند و از این موضوع پریشان و نالان هستند كه بعد از اینكه موضوعات كاملا خصوصی را كه در گذشته برایشان اتفاق افتاده به نامزدشان گفته‌اند او سردرگم شده و نسبت به ادامه این رابطه دچار شك و تردید شده است. مطرح كردن موضوعات و مسائل عاطفی زندگی قبلی شما در زندگی جدیدی كه قصد بنای آن را دارید نه‌تنها به هیچ دردی نخواهد خورد بلكه ممكن سد راه شما هم بشود.

پس بهتر است از گفتن آنها به‌خصوص در ابتدای رابطه كه هنوز به شناخت كاملی از یكدیگر نرسیده‌اید و اعتماد كامل به یكدیگر پیدا نكرده‌اید صرف‌نظر كنید. عده‌ای گمان می‌كنند صحبت كردن درباره روابط صمیمانه قبلی، نشان‌دهنده صداقت آنهاست و درستی و پاكی آنها را نزد فردی كه قرار است با او ازدواج كنند تضمین می‌كند و با این كار اعتماد او را به خود جلب می‌كنند در صورتی كه گفتن روابط صمیمانه قبل از آشنایی با وی، احساسات عاطفی طرف مقابل را مخدوش كرده و برعكس تصور‌تان سبب بی‌اعتمادی او نسبت به شما می‌شود.
💞💞💍💍💞💞

👈به افراد مجرد توصیه می‌شود.

ـ از برقرار‌كردن روابط ناموفق و غیرعملی اجتناب كنید و مراقب گزینه‌های نامناسبی كه به شما پیشنهاد می‌شود یا شما به دیگران پیشنهاد می‌كنید، باشید. در این میان (گزینه‌ها)‌ افرادی می‌توانند اهل بدرفتاری باشند یا جزو كسانی باشند كه نمی‌توانند یا نمی‌خواهند دنبال تعهد واقعی باشند. انتخاب با شماست.

ـ از آمادگی احساسی و هیجانی خود مطمئن شوید. اگر از قبل روابطی داشته‌اید كه هنوز با آن مشغله ذهنی دارید پس برای یك رابطه ماندگار هنوز آماده نیستید. همچنین بدانید در هر مقطعی از زندگی یك نفر هست كه به شما علاقه‌مند شود و به شما نیاز بیشتری داشته باشد تا شما به او. نباید فقط صرف نیاز طرف مقابل «درگیر» رابطه با وی شوید.

ـ روی ارزش‌های اصلی خود تمركز كنید. به صفات، خصوصیات و رفتارهایی كه طرف مقابل‌تان حتما باید داشته باشد فكر كنید. شاید صداقت، وفاداری،‌ قابل اعتماد بودن، دلسوزی و شوخ‌طبعی برای شما ارزشمند باشد.

ـ مراقب «سندرم یك روح در دو بدن» باشید. این یك حقیقت ریاضی است كه هر چه شرایط شما برای پیدا‌كردن یك جفت «كامل» سفت و سخت‌تر باشد، افراد كمتری با شرایط شما تطبیق خواهند یافت، بنابراین باید زمان بیشتری را صرف پیدا‌كردن شخص مناسب كنید؛ پس مراقب باشید دچار این «سندرم» نشوید.

ـ ببینید آیا واقعا به یك رابطه جدید نیاز دارید و رابطه جدیدی را می‌خواهید و از خود بپرسید اگر الان رابطه دلخواه خود را داشتم، اوضاع چه فرقی می‌كرد؟ سپس به واكنش‌تان در برابر این سوال فكر كنید.

ـ هنگام مجردی هرگز این باور دردآور را كه «راه‌حلی ندارید» دنبال نكنید. وقتی به این باور غلط پناه می‌برید نه‌تنها اوضاع بهتر نخواهد شد، بلكه رنج زیادی را به خود تحمیل می‌كنید، بخش عاقل‌وجود شما می‌گوید شما بدون وجود دیگری نیز زنده خواهید ماند و به زندگی ادامه خواهید داد و اگر باورهای غلط خود را درباره تجرد كنار بگذارید؛ حتی خوشحال‌تر، قوی‌تر و كامرواتر نیز خواهید بود.

https://t.me/clinic_neda_mohammadinia
👈👈👈 با خودتان زیاد حرف بزنید!😳


بر اساس تحقیق جدیدی که با هدف یافتن راه‌های ساده و موثر برای کاهش تاثیر استرس و سایر احساسات منفی انجام شده است، صحبت کردن با خود به صورت سوم شخص، می‌تواند به کنترل احساسات فرد کمک کند!🤔


این مطالعه نشان می دهد که چند کلمه‌ حرف آرام در مورد خودتان به صورت سوم شخص به اندازه‌ی صحبت کردن استاندارد با خودتان به صورت اول شخص، تلاش ذهنی صرف می‌کند؛ اما در متعادل نگه داشتن احساسات، مؤثرتر است!

طبق یافته‌های تیمی از دانشگاه ایالتی میشیگان، تمام چیزی که لازم است این است که، چشم‌اندازی داشته باشید و خودتان را به عنوان فرد دیگری که ممکن است شما را ببیند، ببینید.
به عنوان مثال اگر احساس ناراحتی می‌کنید، می‌توانید به جای اینکه به خودتان بگویید «چرا من آشفته هستم؟» بگویید «چرا جان آشفته است؟» (مثلا اسم شما جان است).

یکی از محققان( روانشناس جیسون موزر) می‌گوید: «ما اساسا فکر می‌کنیم که اشاره کردن به خودتان به صورت سوم شخص باعث می‌شود که فرد، بیشتر به گونه‌ای که در مورد دیگران فکر می‌کند به خودش فکر کند، و می‌توانید شواهدی از این را در مغز ببینید؛ این باعث می‌شود که از لحاظ روانشناختی، افراد کمی از تجارب خود فاصله بگیرند؛ که می‌تواند اغلب برای تنظیم و کنترل کردن احساسات مفید باشد!

https://t.me/clinic_neda_mohammadinia
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
با همسر پيمان شكن چطور بايد رفتار كرد؟دكتر ندا محمدي نيا
👈👈👈 نشانه های بلوغ عاطفی، فکری و شخصیتی👇👇👇


افرادی که در مسیر زندگی به بلوغ عاطفی، فکری و شخصیتی می رسند، خود به خود ، در سکوتی خاص قرار می گیرند که لبریز از محبت و مهربانی است.

برای این افراد، قضاوت شدن توسط دیگران اهمیتی ندارد؛ زیرا آنان نگران تصویر ذهنی دیگران در مورد خود نیستند!

این افراد از میدان مسابقه خارج شده اند و خود را با دیگران مقایسه نمی کنند. حتی اگر دیگران آنها را بازنده بدانند برایشان اهمیتی ندارد.

افراد بالغ، به نقطه ای رسیده اند که فهمیده اند: زندگی مثل یک بازی برای آمدن و "نماندن" است!

آنها فهمیده اند که بهترین مواجهه با زندگی "مهربانی" است.

افراد بالغ، در مواجهه با دیگران به "خوبی" افراد اشاره می کنند؛ و به همین دلیل دیگران در مواجهه با افراد بالغ، احساس "آرامش" می کنند.

افراد بالغ، اگر انتقادی هم می کنند، یک "انتقاد عقلانی" است و انتقادشان بر اساس تنش و تخریب نیست.

افراد بالغ، در صورت نیاز نظرشان را اعلام می کنند و سعی بر به کرسی نشاندن نظرشان ندارند.
می گویند و عبور می کنند و اینکه طرف مقابل، بپذیرد یا نپذیرد، برایشان اهمیتی ندارد.

افراد بالغ، از چسبیدن به سیستم های فکری و فلسفی و عرفانی، فارغند. آنها مطالعه می کنند و بادقت به نظر دیگران توجه می کنند، اما بنده یک شخص یا یک مکتب خاص نمی شوند.

افراد بالغ، از کسی "بت" نمی سازند.
با جدیتی خاص، زندگی می کنند که از ژرفای وجودشان آشکار می شود؛ جدیتی که همان "وارستگی" است.

افراد بالغ، هم در زندگی هستند هم جدا از زندگی؛ و به افکار و اشیا و اشخاص نمی چسبند.

افراد بالغ، به "رنج"هایشان لبخند می زنند و می دانند که زندگی در گذر است.

https://t.me/clinic_neda_mohammadinia
👈👈👈 چرا بعضی از کودکان دوستان خیالی برای خود اختراع می‌کنند؟!🤔


دوستان خیالی برای بسیاری از کودکان در بسیاری از مراحل رشد عادی است. در حقیقت ۶۵ درصد از کودکان در سن هفت سالگی دوست خیالی داشته‌اند. استفانی کارلسون، استاد موسسه رشد کودک دانشگاه مینه سوتا و یکی از نویسندگان این مطالعه، می‌گوید که اولین زمان برای داشتن دوستان خیالی بین ۳ تا ۱۱ سالگی است.


در حالی که روانشناسان موافق هستند که حضور دوستان خیالی نباید باعث نگرانی والدین شود، آنچه که کمتر درک می‌شود این است که چه چیزی باعث می‌شود کودکان این شخصیت‌ها را بسازند یا اینکه چرا بعضی از بچه‌ها آنها را اختراع می‌کنند و برخی دیگر این کار را نمی‌کنند!

کید محقق اصلی در آزمایشگاه که یادگیری را در تمام مراحل اولیه رشد مطالعه می‌کند می‌گوید که اغلب اجماع گسترده‌ای وجود ندارد اما این اجماع وجود دارد که ساختن دوست خیالی را یک بخش هنجاری رشد بدانیم. همه بچه‌ها دوست خیالی ندارند، اما دوست خیالی کودکان بسیار رایج است. دوست خیالی نه مسأله است و نه نشانه‌ای از هوش اضافی!


دوست خیالی نشانه رشد هوش اجتماعی در یک کودک است. تعداد انگشت شماری از مطالعات سعی کرده‌اند تا به وسیله دوستان خیالی به روانشناسی بچه‌ها مشغول شوند. روابط با موجودات تخیلی نیاز کودک به دوستی را برآورده می‌کند که در بین فرزندان اول و یا تک فرزندان متداول‌تر است. تحقیقات همچنین حاکی از آن است که بچه‌هایی که دارای دوستان خیالی هستند که آن دوستان خیالی رشد می‌کنند و بزرگ می‌شوند، در بزرگسالی خود خلاق‌تر از کودکانی می‌شوند که دوست خیالیشان ثابت است و تغییری نمی‌کند. کارلسون در مطالعاتش متوجه شده است که دختران کوچک معمولاً با همراهان خیالی خود، که اغلب شکل حیوانات کودک یا انسانهای کودک هستند، نقش مهربانی و معلمی را بر عهده می‌گیرند. به گفته وی دوستان خیالی پسرهای کوچک اغلب شخصیت‌هایی مانند ابرقهرمانان یا موجوداتی با قدرت هستند که از آن‌ها شایستگی بیشتری دارند.

کارلسون می گوید: دوستان خیالی به بچه ها کمک می‌کنند تا سه نیاز اساسی روانشناختی را که در تئوری خودمختاری تعیین شده است برآورده کنند: صلاحیت، ارتباط و استقلال. کودکان وقتی نقش رهبری را با همراهان خیالی خود بر عهده می‌گیرند، احساس صلاحیت می‌کنند. کودکان به همان روشی که با دوستان واقعی در ارتباط هستند با موجودات خیالی ارتباط برقرار می‌کنند. دوستان خیالی استقلال کودک را تسهیل می‌کنند و حس کنترل را به بچه‌ها می‌دهند. بچه‌ها آنها را مجاب می‌کنند، بچه‌ها داستان را می‌سازند و خودشان برای داستانشان پایان انتخاب می کنند.

https://t.me/clinic_neda_mohammadinia
👈👈👈 9 نشانه‌‌ که می‌گویند شما آدم موفقی هستید، حتی اگر خودتان باور نداشته باشید!👇👇👇


👈 فکر نمی‌کنید از دماغ فیل افتاده‌اید.

👈 مثبت‌اندیش هستید.

👈 می‌دانید که شکست همیشگی نیست.

👈 منطقی می‌اندیشید و همه چیز را تحت کنترل دارید.

👈 وقتی به کمک نیاز دارید، تقاضای کمک می‌کنید.

👈 زندگی در چشم شما بازی یک سر برد، یک سر باخت نیست.

👈 تفاوت بین جاذبه‌ دائمی و هیجان زودگذر را می‌دانید.

👈 برایتان مهم نیست دیگران در مورد شما چه فکر می‌کنند.

👈 آنچه را نمی‌توانید تغییر دهید، می‌پذیرید و آنچه را که می‌توانید، تغییر می‌دهید.

https://t.me/clinic_neda_mohammadinia
👈👈👈 ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺍﺳﺖ!👇👇👇


ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﮔﺎﻡ‌ﻫﺎﯾﺶ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﻮﯼ!
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺩﺭﺩﺵ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﻐﺰ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺣﺲ ﻣﯽﻛﻨﯽ!

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﻚ ﺣﺲ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺍﺳﺖ
هیچ ﻛﺲ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ
ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻤﺎﻥ ﻛﻨﺪ!

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ، ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻮﻉ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﺗﻌﺒﯿﺮﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ!

https://t.me/clinic_neda_mohammadinia
👈👈👈 از همسرت همه جوره توقع نداشته باش!🤔🤔🤔

ازدواجی موفق است که " طرف مقابل همه چیز " ما نباشد!🤔

هر انسانی حال خوبش را از چند منبع می‌گیرد:👇

👈 خانواده اش
👈کار خوب
👈تحصیلات
👈تاثیرگذاری اجتماعی
👈دوستان خوب
👈ازدواج

وقتی همه ی حال خوب خودمان را به عهده همسر بگذاریم یا همسرمان به عهده ما ‌بگذارد، بازی بسیار خطرناکی آغاز شده است؛ چون هیچ انسانی چنین قابلیتی ندارد که در درازمدت همه جوره ما
را خوشحال نگه دارد!🤔

https://t.me/clinic_neda_mohammadinia
👈👈👈 سوت های زندگی شما چیست؟!😳


بنجامین فرانکلین در هفت‌ سالگی اشتباهی مرتکب شد که در هفتاد سالگی هم از یادش نرفت...

پسرک هفت‌ ساله‌ای بود که سخت عاشق یک سوت شده بود. اشتیاق او برای خرید سوت به‌ قدری زیاد بود که یک‌ راست به مغازه اسباب‌ بازی‌ فروشی رفت و هر چه سکه در جیبش داشت روی پیشخوان مغازه ریخت و بدون آنکه قیمت سوت را بپرسد همه سکه‌ ها را به فروشنده داد.

فرانکلین هفتادسال بعد برای یک دوستی نوشت:
سوت را گرفتم و به خانه رفتم و آن‌قدر سوت زدم که همه کلافه شدن اما وقتی خواهر و برادرهای بزرگم متوجه شدند که برای یک سوت پول فراوان پرداخته‌ ام، وحشتناک به من خندیدند!
اوقاتم عجیب تلخ شده بود و از ته دل گریه می‌کردم.

سال‌ها بعد که فرانکلین سفیر امریکا در فرانسه و شخصیت معروف و جهانی شد هنوز آن را فراموش نکرده بود و می‌ گفت: همین‌ طور که بزرگ شدم و قدم به دنیای واقعی گذاشتم و اعمال انسان‌ ها را دیدم متوجه شدم بسیاری از آن‌ ها بهای گزافی برای یک سوت می‌ پردازند.

بخش اعظم بدبختی افراد با ارزیابی غلط آن‌ ها از ارزش واقعی چیزها و پرداختن بهایی بسیار گزاف برای سوت‌ هایشان فراهم آمده است.

تردیدها و انتخاب ها، اختلافات خانوادگی، مشاجره‌ها، بحث و جدال بر سر مسائلی که حتی ارزش فکر کردن ندارند همه سوت‌ هایی هستند که بیشتر افراد با نادانی بهای گزافی برایش می‌پردازند!

https://t.me/clinic_neda_mohammadinia