Channel Đầu tư Chứng khoán Online - CKOL 🇻🇳
248 subscribers
9 photos
2 links
Kênh Chứng khoán - Cung cấp Đánh giá Thông tin Đầu tư Dài hạn - Hỗ trợ Nhóm Chat và thành viên bên ngoài
Download Telegram
to view and join the conversation
Mình mới lập Kênh này, để list lại các Đánh giá Cung cấp Thông tin cho các Anh em trong Nhóm Chat Telegram / Zalo (Vì Chat hay trôi Tin quan trọng). Thời gian đầu sẽ mở tạm thêm Public cho rộng rãi. Đang trong giai đoạn thử nghiệm cái này nên sau này sẽ đặt chế độ Private sau. Cần thì nhắn lại cho mình. Cám ơn các AE

Bùi Huy Hiệp / Tư vấn Đầu tư & Đào tạo Chứng khoán
Mobile / Telegram / Zalo: 0936080505 (Zalo Add mới 0967934210)
Email: buihuyhiep@gmail.com

Website: www.ChungKhoanOnline.com.vn
Youtube: www.youtube.com/buihuyhiep

Facebook: www.fb.com/JPierpontbui
Group Facebook: www.facebook.com/groups/ChungKhoanOnline
FanPage: www.fb.com/ChungKhoanOnline.com.vn
Channel Đầu tư Chứng khoán Online - CKOL 🇻🇳 pinned «Mình mới lập Kênh này, để list lại các Đánh giá Cung cấp Thông tin cho các Anh em trong Nhóm Chat Telegram / Zalo (Vì Chat hay trôi Tin quan trọng). Thời gian đầu sẽ mở tạm thêm Public cho rộng rãi. Đang trong giai đoạn thử nghiệm cái này nên sau này sẽ đặt…»
OCB - Thông tin tạm thời đến lúc này :)
HPG - Cập nhật Thông tin theo Kế hoạch 2021 - 18K tỷ
HND - Cập nhật Cổ tức Tiền mặt cho Niên độ Tài chính 2020 là 24,25% - Dự kiến 1-2 năm tới sẽ còn cao hơn (Do Chi phí Tài chính giảm và sắp hết Khấu Hao Nhà máy 1)
QTP - Điều chỉnh Lãi 2020 từ Tỷ giá 2015 và 2018
DCM - Khoảng 3 năm sau hết khấu hao. Khi hết khấu hao. Lãi Trước thuế sẽ tăng 1 khoản 1300 tỷ đồng (Hiện Lãi 2020 là 662 tỷ đồng)
HOM - 2 năm sau hết khấu hao Nhà máy Xi măng và được hoàn 1 khoản 105 tỷ đồng. Lãi sau thuế Dự kiến sẽ tăng 1 khoản 84 tỷ đồng. Vốn hóa 439 tỷ đồng
Hiện E2/P = 19,3%
Vấn đề cần nhấn mạnh: trong hơn 1 tháng qua HOM đã tăng giá mạnh từ 3.9 lên 6.1 :)
Doanh nghiệp gốc Nhà nước còn nắm giữ >50% hoặc còn Quyền phủ quyết sẽ chia Lợi nhuận còn lại bằng Cổ tức Tiền mặt. Xem thêm: https://cafef.vn/co-hoi-tim-kiem-co-phieu-co-muc-co-tuc-cao-tu-nghi-dinh-140-20210408093952876.chn
Trả lời Câu hỏi - Tại sao khi đang Margin, thì bán Cổ phiếu không được cho vay thì Tỷ lệ An toàn sẽ tăng nhanh hơn (Hơi lằng nhằng chút - AE cứ thắc mắc thêm)