كاما نت
161 members
72 photos
40 links
بهترين و كامل ترين فروشگاه آنلاين در زمينه IT ، شبكه هاي كامپيوتري و فيبرنوري
🔹Nexnas
🔹Legrand
🔹Cisco
🔹MikroTik
رك هاي HPA, پايا، الگونت و رك هاي اكونومي
آدرس: خيابان وليعصر مجتمع تجاري نور تهران طبقه همكف اول واحد ٦١٦٢
تلفن: ۸۶۰۹۷۵۱۲-۸۶۰۹۷۳۱۲
Camanet.net
Download Telegram
to view and join the conversation
سوکت RJ45 Cat 6 UTP Legrand
کیفیت و شفافیت بالا
💵قيمت عالي 💵
Tel : 02186097512
Tel : 02186097312
Mobile : فيروزي 09127606884
Instagram: https://instagram.com/cama_net?igshid=1f7o4rulfkklx
Forwarded from كاما نت
سوکت RJ45 Cat 6 UTP AMP
کیفیت و شفافیت بالا
💵قيمت عالي 💵
Tel : 02186097512
Tel : 02186097312
Mobile : فيروزي 09127606884
Instagram: https://instagram.com/cama_net?igshid=1f7o4rulfkklx
اچار پانچ كيستون و پچ پنل شبكه
کیفیت بالا
💵قيمت عالي 💵
Tel : 02186097512
Tel : 02186097312
Mobile : فيروزي 09127606884
Instagram: https://instagram.com/cama_net?igshid=1f7o4rulfkklx
🔹كيستون تلفن
🔹Cat 3
🔹 كيفيت بسيار بالا
🔹 قابلیت اتصال به انواع باکس دیواری و فیس پلیت
💵قيمت عالي 💵
Tel : 02186097512
Tel : 02186097312
Mobile : 09127606884 فیروزی
Instagram : https://instagram.com/cama_net?igshid=1f7o4rulfkklx
تستر شبکه
3LW 8108
تعداد محدود
💵قيمت عالي 💵
Tel : 02186097512
Tel : 02186097312
Mobile : 09127606884
سوکت RJ45 Cat 6 UTP ubnet
کیفیت و شفافیت بالا
وارداتي
💵قيمت عالي 💵
Tel : 02186097512
Tel : 02186097312
Mobile : فيروزي 09127606884
Instagram: https://instagram.com/cama_net?igshid=1f7o4rulfkklx
🔹كيستون UBNet
🔹Cat 6 UTP
🔹داراي تاييده تستر فلوك
🔹قابليت اتصال به قاب پچ پنل و فيس پليت
💵قيمت عالي 💵
Tel : 02186097512
Tel : 02186097312
Mobile : 09127606884 فیروزی
Instagram : https://instagram.com/cama_net?igshid=1f7o4rulfkklx
🔹كيستون AMP
🔹Cat 6 UTP
🔹داراي تاييده تستر فلوك
🔹قابليت اتصال به قاب پچ پنل و فيس پليت
💵قيمت عالي 💵
Tel : 02186097512
Tel : 02186097312
Mobile : 09127606884 فیروزی
Instagram : https://instagram.com/cama_net?igshid=1f7o4rulfkklx
Web site : www.camanet.net
🔹كيستون باكس Cat 6 UTP Ubnet
🔹تست فلوک
💵 قیمت بسیار عالی 💵
Tel : 02186097512
Tel : 02186097312
Mobile : 09127606884 فیروزی
Instagram : https://instagram.com/cama_net?igshid=1f7o4rulfkklx
🔹ماژول فیبر نوری Single mode Cisco
GLC-LH-SM🔹
💵 قیمت عالی 💵
Tel : 02186097512
Tel : 02186097312
Mobile : 09127606884 فیروزی

Instagram : https://instagram.com/cama_net?igshid=1f7o4rulfkklx


Web site: www.camanet.net
🔹ماژول فیبر نوری Multi mode Cisco
GLC-SX-MM🔹
💵 قیمت عالی 💵
Tel : 02186097512
Tel : 02186097312
Mobile : 09127606884 فیروزی

Instagram : https://instagram.com/cama_net?igshid=1f7o4rulfkklx


Web site: www.camanet.net
🔹پچ پنل Cat 6 UTP D-link
🔹loaded
💵 قیمت عالی 💵
Tel : 02186097512
Tel : 02186097312
Mobile : 09127606884 فیروزی

Instagram : https://instagram.com/cama_net?igshid=1f7o4rulfkklx


Web site: www.camanet.net
🔹آداپتور فيبرنوري SC-SC SM duplex 🔹قابليت اتصال به اكثر قاب پچ پنل
💵 قیمت عالی 💵
Tel : 02186097512
Tel : 02186097312
Mobile : 09127606884 فیروزی

Instagram : https://instagram.com/cama_net?igshid=1f7o4rulfkklx


Web site: www.camanet.net
🔹آداپتور فيبرنوري SC-SC MM duplex 🔹قابليت اتصال به اكثر قاب پچ پنل
💵 قیمت عالی 💵
Tel : 02186097512
Tel : 02186097312
Mobile : 09127606884 فیروزی

Instagram : https://instagram.com/cama_net?igshid=1f7o4rulfkklx


Web site: www.camanet.net
🔹مدیریت کابل شبکه AMP
🔹 کیفیت مرغوب
💰قيمت عالي💰

Tel : 02186097512
Tel : 02186097312
Mobile : 09127606884 فیروزی


Instagram : https://instagram.com/cama_net?igshid=1f7o4rulfkklx


Web site : www.camanet.net
🔹آچار سوكت زن شبكه و تلفن
🔹 کیفیت B
💰قيمت عالي💰

Tel : 02186097512
Tel : 02186097312
Mobile : 09127606884 فیروزی


Instagram : https://instagram.com/cama_net?igshid=1f7o4rulfkklx


Web site : www.camanet.net
🔹آچار سوكت زن شبكه و تلفن مدل HT-200
🔹 کیفیت A
💰قيمت عالي💰

Tel : 02186097512
Tel : 02186097312
Mobile : 09127606884 فیروزی


Instagram : https://instagram.com/cama_net?igshid=1f7o4rulfkklx


Web site : www.camanet.net
🔹پچ پنل فيبر نوري نگزنس N441.203
🔹وارداتي
💰قيمت عالي💰

Tel : 02186097512
Tel : 02186097312
Mobile : 09127606884 فیروزی


Instagram : https://instagram.com/cama_net?igshid=1f7o4rulfkklx


Web site : www.camanet.net
🔹كيستون نگزنس Cat 6 UTP N420.660
🔹داراي تاييده تستر فلوك
🔹 وارداتی
💵قيمت عالي 💵
Tel : 02186097512
Tel : 02186097312
Mobile : 09127606884 فیروزی


Instagram : https://instagram.com/cama_net?igshid=1f7o4rulfkklxWeb site : www.camanet.net
🔹پچ پنل Cat 6 UTP Ubnet
🔹loaded
💵 قیمت عالی 💵
Tel : 02186097512
Tel : 02186097312
Mobile : 09127606884 فیروزی

Instagram : https://instagram.com/cama_net?igshid=1f7o4rulfkklx


Web site: www.camanet.net