کافه سازمان
34 members
12 photos
2 videos
7 links
محلی برای اشتراک تجارب، دانش و تکنیک ها در حوزه تحلیل کسب و کار
Download Telegram
to view and join the conversation
همه مدلها غلط اند و تنها برخی از آنها سودمند هستند (جرج باکس)
مدلها ابزاری برای درک راحت تر یک پدیده عموما پیچیده هستند. برای داشتن مدلهای سودمند در مدلسازی دو اصل زیر را رعایت کنید:
1- مدلهایتان باید تا حد ممکن ساده باشند. بعضی از مدلسازیها از خود پدیده پیچیده تر می شوند.
2- مخاطبان مدلهایتان باید با زبان مدل شما آشنا باشند و بتوانند مدل را بفهمند.
تفکر طراحی را مقابل تفکر نقادانه قرار می دهند. در تفکر نقادانه تاکید بر حل مسائل به روش منطقی است. شما می توانید یک مسئله را بشنوید بعد در ذهن خودتان آن را تحلیل کنید و در نهایت هم به یک جواب برای آن برسید. هر چند این روش یکی از متدهای مهم برای حل بسیاری از مسائل به خصوص مسائل ریاضی و منطقی می تواند باشد، اما در مسائل پیچیده ای که جنبه های انسانی در آن پررنگ است مثل طراحی یک محصول یا رفع مشکلات و نارضایتی هایی که در ارائه یک خدمت وجود دارد، این روش خیلی کارآمد نیست. اینجاست که سروکله تفکر طراحی پیدا می شود.
پنچ گام کلی را برای حرکت در مسیر تفکر طراحی پیشنهاد می دهد.
1-همدلی کردن
2-تعریف مسئله
3-ایده پردازی
4-نمونه سازی
5-تست
شاید مهمترین وجه تمایز این رویکرد در حل مسائل گام اول آن باشد، "همدلی کردن". همدلی کردن که آنرا معادل کلمه empathize گرفته ام، در واقع به آن جنبه از نیازهای عمیق انسانی اشاره دارد که نمی توان با یک حساب دو دوتا چهارتا آنهار را شناسایی کرد. در این گام فرد تحلیل گر باید پایش را در کفش ذینفع مسئله کند و مسئله و نیاز را از چشم او ببیند، تنها در این حالت است که می توان امیدوار بود محصول یا راه حلی که برای نیاز شناسایی شده واقعا مفید و برای ذینفعان جذاب است. قبرستان محصولات و راه حلهای شکست خورده تایید کننده این ادعا است.
متن کامل مقاله را در سایت کافه سازمان مطالعه نمایید. 👇👇👇
یکی از ابزارهای مناسب در حوزه خلاقیت، تکنیک SCAMPER است.
این تکنیک توصیه می کند برای ارائه راهکار در یک مسئله (که می تواند طراحی یک محصول یا یک خدمت جدید یا حتی بهبود یک فرایند باشد) از دریچه شش منظر ایده پردازی کنید.
- جانشین سازی (Substitute)
- ترکیب (Combine)
- انطباق و اقتباس (Adapt)
- اصلاح (Modify)
- استفاده در جای دیگر (Put to other use)
- حذف (Eliminate)
- معکوس سازی - بازآرایی (Reverse-Rearrange)
جانشین سازی (Substitute) : جانشین سازی یعنی تلاش کنید با جانشین کردن یک ویژگی محصول یا خدمت با یک ویژگی مشابه به یک راهکار جدید برسید. مثلا استفاده از آلومینیوم در بدنه خودروها به جای استفاده از فولاد سوالی که باید در ذهنتان برای بررسی این جنبه شکل بگیرد می تواند این باشد که "چه چیز دیگری می تواند همین کار را انجام دهد؟"
متن کامل این مقاله را در کافه سازمان مطالعه نمایید. 👇👇👇
کارکنان مخرب را از سازمانتان دور کنید 👆👆👆👆