آموزش و اطلاعات Brother
129 subscribers
11 videos
3 files
کانال آموزش و اطلاعات فنی محصولات برادر Brother
Download Telegram
کارگاه تست P-Touch - قسمت سوم - تست پخت با مایکروفر
#P_touch_Test
کارگاه تست P-Touch - قسمت چهارم - آزمایش سایش
#P_touch_Test
کارگاه تست P-Touch - قسمت پنجم - پاک کننده ها
#P_touch_Test
کارگاه تست P-Touch - قسمت ششم - تست آب جوش
#P_touch_Test
کارگاه تست P-Touch - قسمت هفتم - تست ماهیتابه و شعله
#P_touch_Test
کارگاه تست P-Touch - قسمت هشتم - تست تابش
#P_touch_Test
کارگاه تست P-Touch - قسمت نهم - تست چسبندگی روی شیشه
#P_touch_Test
کارگاه تست P-Touch - قسمت دهم - تست ضربه و خراش
#P_touch_Test
DK_Technical_Data.pdf
7.4 MB
اطلاعات فنی لیبل های سری QL (DK)
#QL
DK-Roll_Catalogue.pdf
860.8 KB
کاتالوگ لیبل های سری QL (DK(
#QL
HSe-Tape_HeatShrinkTube.pdf
472.8 KB
اطلاعات فنی لیبل هیت شرینک (HSE)
#PT
#HSE