💅 بیتا رخ پایا
56 subscribers
281 photos
17 videos
نمایندگے انحصارے محصولات آرایشے
«الیزکیتا، پلادیس، میس استار، گاتریا»


عطر و ادکلن
«ورو، آرکیوس، نیفتی، اویور »


محصولات آموزشگاهے و آرایشگاهے «پرومارون، لیچ، زورانتل»

ارتباط با ادمین📱
@misstar
Download Telegram
to view and join the conversation
⭕️سایه چشم میس استار (MiSSTAR)

▫️ این محصول با رنگ هاے براق و مات عرضه مے گردد
▫️ ماندگارے طولانے مدت
▫️ ایجادکننده تلألو و درخشندگے خاص با رفلکس هاے نورے
▫️ حاوے مرطوب کننده و محافظ پوست چشم.
⭕️ رژگونه ساده میس استار (MiSSTAR)

▫️ مواد تشکیل دهنده ے این محصول احساس سبکے و لطافت را برای پوست شما به ارمغان مے آورد
▫️ با فرم دادن به گونه، نمایانگر گونه هاے طبیعی و زیبا خواهد بود
▫️ در 6 رنگ متنوع و زیبا تامین کننده ے خواسته ها و سلایق مختلف
▫️ با ماندگارے طولانے مدت.
💄 Peladis💄

LIPSTICKS

1, 2, 3, 4,...,12 COLOR 😉

«زیبایے لب هاے شما با پلادیس»
Forwarded from بیتا رخ پایا(پخش اریس) (Ali H)