# آتا تجهیز#فروش تخصصی باتری#
59 subscribers
310 photos
32 videos
293 links
&فروش پایان کار نیست آغازاعتماد است&
آتاتجهیز عرضه مستقیم باطری تجهیزات پزشکی
# باطری های انواع UPSفروش وتعمیرنگهداری UPS # باتری های مصرف عمومی قلمی الکالاین نیکل متال ، لیتیم ایون ،سیلید اسید #

110 ثبت سفارش
@mm556282

t.me/Bat_Atatajhiz
Download Telegram
to view and join the conversation