هيئت شطرنج بهارستان
137 subscribers
2.86K photos
141 videos
60 files
183 links
baharestanchess.ir سایت هیئت

baharestanchess.blogfa.com وبلاگ هیئت


ارتباط با رئیس هیات و مدیریت کانال @Mobldorsa

نشانی: شهرستان بهارستان,گلستان,سالن ورزشی ۲۲بهمن / 09123302652
Download Telegram
to view and join the conversation
مسابقه 3x2 شبانه امشب ساعت ۱۱
مسابقه 10x2 ویژه ایام تعطیل امروز ساعت ۳
مسابقه بلیتز 3x2شبانه ..امشب ساعت ۱۱
مسابقه بلیتز 3x2شبانه امشب ساعت
مسابقه بلیتز 3x2شبانه امشب ساعت ۱۱
مسابقه بلیتز3x2 شبانه امشب ساعت ۱۱
مسابقه بلیتز3x2شبانه امشب ساعت ۱۱
مسابقه ویژه ایام تعطیل .3x2امروز ساعت ۳
مسابقه شبانه .بلیتز 3x2 امشب ساعت ۱۱
مسابقه بلیتز شبانه 3x2 امشب ساعت ۱۱