Univer surgical instruments
174 subscribers
129 photos
2 videos
2 files
7 links
Download Telegram
to view and join the conversation
خشنودیم تا بار دیگر حضور سبز شما دوست گرامی را در صحنه ای از صنعت سلامت کشور عزیزمان ایران در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی (ایران هلث) ارج نهیم تا همگام با یکدیگر گامی در جهت توسعه صنعت ملی ابزار جراحی و تجهیزات پزشکی برداریم
سالن ۴۰ غرفه B21 -B22
شرکت بنیان آتیه جراح تولید کننده ابزار جراحی با برند یونیور ،مقدم شما سروران گرامی را در همایش مدیریت بیمارستانی به ادرس مرکز همایش های رازی گرامی می دارد .۷و ۸ مردادماه ۹۷