نخ و نقشه آرازفرش تبریز
90 subscribers
277 photos
1.4K links
ارائه دهنده نخ و نقشه تابلو فرش با بهترین کیفیت و قیمت مناسب
Download Telegram
نخ و نقشه تابلو فرش اسب قهوه ای کد 1646
قیمت:
🖼 سایز 517 رج در 400 گره
56 در 73 سانتیمتر
رج شمار 50
🎨 تعداد رنگ : 68 رنگ

#نخ_و_نقشه_تابلو_فرش_اسب
کسب اطلاعات بیشتر
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل لاله - 5524
قیمت:
🖼 سایز 360 رج در 515 گره
50 در 72 سانتیمتر
رج شمار 50
🎨 تعداد رنگ : 69 رنگ

#نخ_و_نقشه_تابلو_فرش_گل_لاله
کسب اطلاعات بیشتر
نخ و نقشه تابلو فرش تاجگذاری حضرت سلیمان - 5935
قیمت:
🖼 سایز 828 رج در 1630 گره
228 در 115 سانتیمتر
رج شمار 50
🎨 تعداد رنگ : 99 رنگ


کسب اطلاعات بیشتر
نخ و نقشه تابلو فرش منظره زیبای دهکده - 3735
قیمت:
🖼 سایز 490 رج در 800 گره
68 در 112 سانتیمتر
رج شمار 50
🎨 تعداد رنگ : 94 رنگ


کسب اطلاعات بیشتر
نخ و نقشه تابلو فرش شیر - 1655
قیمت:
🖼 سایز 600 رج در 800 گره
84 در 112 سانتیمتر
رج شمار 50
🎨 تعداد رنگ : 61 رنگ


کسب اطلاعات بیشتر
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل رز ریخته - 5636
قیمت:
🖼 سایز 350 رج در 500 گره
49 در 70 سانتیمتر
رج شمار 50
🎨 تعداد رنگ : 110 رنگ

#نخ_و_نقشه_تابلو_فرش_گل_رز
کسب اطلاعات بیشتر
نخ و نقشه تابلو فرش آیه الکرسی - 557
قیمت:


کسب اطلاعات بیشتر
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل لاله کد 5558
🖼 سایز 425 رج در 620 گره
59 در 86 سانتیمتر
رج شمار 50
🎨 تعداد رنگ : 105 رنگ


https://arazfarsh.ir/?p=11465
نخ و نقشه فرش قالیچه زیر پایی طرح جدید - 976
قیمت:
نخ و نقشه طرح قالیچه جدید زیرپایی با طرحی زیبا و خوش رنگ ، دارای ابعاد 1147 رج در 749 گره میباشد که اگر با رجشمار 50 بافته شود، سایز آن 160 در 105 سانتی متر خواهد بود.


کسب اطلاعات بیشتر
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان گل بابونه - 5525
قیمت:
🖼 سایز 370 رج در 240 گره
51 در 33 سانتیمتر
رج شمار 50
🎨 تعداد رنگ : 79 رنگ

#نخ_و_نقشه_تابلو_فرش_گل_بابونه
کسب اطلاعات بیشتر
نخ و نقشه تابلو فرش دختر دوچرخه سوار - 5911
قیمت:
🖼 سایز 640 رج در 390 گره
89 در 54 سانتیمتر
رج شمار 50
🎨 تعداد رنگ : 40 رنگ


کسب اطلاعات بیشتر
نخ و نقشه تابلو فرش عشایر ایرانی - 5942
🖼 سایز 350 رج در 500 گره
49 در 70 سانتیمتر
رج شمار 50
🎨 تعداد رنگ : 94 رنگ


https://arazfarsh.ir/?p=11497
نخ و نقشه تابلو فرش مهر مادری - 6003
قیمت:
🖼 سایز 399 رج در 600 گره
55 در 84 سانتیمتر
رج شمار 50
🎨 تعداد رنگ : 95 رنگ

#نخ_و_نقشه_تابلو_فرش_مهر_مادر
کسب اطلاعات بیشتر
نخ و نقشه تابلو فرش منظره رودخانه - 3616
قیمت:
🖼 سایز 456 رج در 621 گره
63 در 86 سانتیمتر
رج شمار 50
🎨 تعداد رنگ : 103 رنگ

#نخ_و_نقشه_تابلو_فرش_کلبه_و_رودخانه
کسب اطلاعات بیشتر
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل بابونه - 5556
قیمت:
🖼 سایز 368 رج در 548 گره
51 در 76 سانتیمتر
رج شمار 50
🎨 تعداد رنگ : 93 رنگ

#نخ_و_نقشه_تابلو_فرش_گل_بابونه
کسب اطلاعات بیشتر
ابزار بافت تابلو فرش
ابزار بافت تابلو فرش همانطور که از نامش پیداست لازمه و ابزار مورد نیاز برای بافت فرش و تابلو فرش است. ابزار اصلی مورد نیاز برای بافت تابلو فرش های ریز بافت، چاقو (قلاب)، سیخ پود کشی و دفه (شانه) میباشد. در این مطلب به توضیح کامل هریک از این ابزار ها پرداخته ایم.


https://arazfarsh.ir/?p=11567
نخ و نقشه تابلو فرش دستباف دختر و بره - 6527
قیمت:


کسب اطلاعات بیشتر
نخ و نقشه تابلو فرش دختر و اسب جدید - 6486
قیمت:
🖼 سایز 500 رج در 350 گره
70 در 50 سانتیمتر
رج شمار 50
🎨 تعداد رنگ : 131 رنگ


کسب اطلاعات بیشتر
نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ بهاری - 3639
قیمت:
🖼 سایز 540 رج در 900 گره
76 در 126 سانتیمتر
رج شمار 50
🎨 تعداد رنگ : 93 رنگ

#نخ_و_نقشه_تابلو_فرش_منظره_بهاری
کسب اطلاعات بیشتر