الواح و‌آثار الهی
1.27K members
1.01K photos
900 videos
210 files
623 links
كانال الواح و اثار الهی

Alvah O Asare Elahi

https://www.televram.com/Alvah_O_Asare_Elahi

@Alvah_O_Asare_Elahi
تماس با ادمین ها
Nanaz : @Mom99
Danesh : @Jikar3
Download Telegram
to view and join the conversation
Audio
سخنرانی جناب نادر سعیدی 🌹🌹🌹

موضوع : 《 سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران 》

در کنفرانس شیکاگو ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹

《 با حجم پایین 》


الواح و اثار الهي
@Alvah_O_Asare_Elahi
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
Bahaullah-ST-205_ar.pdf
118.6 KB
لوح معشر العشاق 🌹🌹🌹

از آثار حضرت بهاءالله

مآخذ : الایام التسعه ص ۳۳ - ۳۵


الواح و اثار الهي
@Alvah_O_Asare_Elahi
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
ای ناظر بملکوت الهی 🌹🌹🌹

از خدا بخواه که ترا بامری موفّق و مؤيّد فرمايد که چون ستاره صبحگاهی از افق عالم روشن گردی و چون نسائم سحری پر مشک و عنبر و روح پرور شوی . اگر سعادت دارين طلبی در ميدان جولانی
کن و اگر عزّت قديمه جوئی اين گوی را چوگانی بزن.

منتخبات مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج ۲ ص ۲۲

الواح و اثار الهي
@Alvah_O_Asare_Elahi
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
مجموعه مناجات حضرت ولی امرالله آلمان ۱۵۷ بدیع ص ۴۰ 🌹🌹🌹

الواح و اثار الهي
@Alvah_O_Asare_Elahi
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
الواح و اثار الهي
@Alvah_O_Asare_Elahi
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حضرت عبدالبهاء در مناجاتی میفرمایند 🌹🌹🌹

《 ای ناظر به ملکوت الهی توجه به جمال قدم کن و این مناجات فرما 》

ای خالق اسم اعظم و کاشف رَمز مُنَمنَم ، بنده ی درگاهت منم ، طالب پناهت منم ، مشتاق دیدارت منم سر مست هشیارت منم تفقّدی فرما و باب عطا بگشا.........و البهاء علیک . ع ع

مآخذ : اسم اعظم الهی - تهیه و تنظیم از جناب هوشنگ گهرریز ص ۱۴


الواح و اثار الهي
@Alvah_O_Asare_Elahi
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
Forwarded from اتچ بات
‍ ای ياران جانی عبدالبهاء 🌹🌹🌹

هر دم آرزوی آن دارم که بياد شما پردازم و
نامه نگارم و زبان بنعت و ستايش بگشايم .
زيرا بندگان درگاه اسم اعظميد و عاشقان
روی جمال قدم مشتاق جمال دلبر عالميد
و آشفتهء موی شاهد انجمن سزاوار هر
نعت و ستايشيد و لايق هر موهبت در
جهان آفرينش . زيرا از دست ساقی
هدايت باده عنايت نوشيديد و از جام
کلام حضرت احديّت جرعه ذوق محبّت
چشيديد ديده را بمشاهدهء تجلّی نور و
شعله طور روشن کرديد و خيابان دل را
بطرّاحی گلهای معانی غبطه گلزار و چمن
نموديد عاکف حرم ذوالجلاليد و مقيم
درگاه جمال بيمثال سرگشتهء کوی ياريد
و گمگشته بيابان دلبر آفاق . پس بشکرانه
اين فضل بی‌منتهی آهنگ سرور بلند کنيد و
از فضل موفور مجلّی طور دم زنيد و در
قطب امکان علم افرازيد و دمبدم قدم ثابت
و راسختر نمائيد محفل تبليغ بيارائيد و
غافلان را بصبح هدی دلالت کنيد بيچارگان
را ملجأ و مأوی گرديد و آوار‌گان را ملاذ و
پناه دشمنان را بنوازيد و بظلم و جهل و
تطاول ايشان بسازيد و در اين گلشن سرای
الهی بلحن خوشی بنوازيد و آغاز طرب
نمائيد تا ديگران را بوجد و وله آريد تا
طيور مهجور بگلشن الهی پی برند و
بشاخسار معنوی هدايت يابند . اليوم
تبليغ يرليغ تأييد است و نشر نفحات
سبب حصول آيات بيّنات.

منتخبات مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج ۲ ص ۲۳


الواح و اثار الهي
@Alvah_O_Asare_Elahi
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
سخنرانی جناب شهروز تجارتی 🌹🌹🌹

موضوع : 《 من هم ایرانی هستم 》

در کنفرانس شیکاگو ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹

《 با حجم پایین 》


الواح و اثار الهي
@Alvah_O_Asare_Elahi
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
Audio
سخنرانی جناب شهروز تجارتی 🌹🌹🌹

موضوع : 《 من هم ایرانی هستم 》

در کنفرانس شیکاگو ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹

《 با حجم پایین 》


الواح و اثار الهي
@Alvah_O_Asare_Elahi
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
دعای شفا از آثار حضرت بهاءالله 🌹🌹🌹

بِسمه المُهَیمِن عَلی الاَسماء

إلهی إلهی، أسألُکَ بِبَحرِ شِفائِک وَ إشراقاتِ أنوارِ

نَیّرِ فَضلِکَ وَ بِالإسمِ الَّذی سَخّرتَ بِهِ عِبادَکَ وَ

بِنُفوذِ کَلِمَتِکَ العُلیا وَ اقتِدارِ قلَمِکَ الأعلی وَ

بِرَحمَتِکَ الّتی سَبَقَت مَن فِی الأرضِ وَالسّماء

اَن تُطَهِّرَنی بِماءِ العَطاءِ مِن کُلِّ بَلاءٍ وَ سُقمٍ وَ

ضَعفٍ وَ عَجزٍ. أی ربّ تَری السّائِلَ قائِماً لَدی

بابِ جُودِکَ وَ الآمِل مُتَمَسِّکاً بِحَبلِ کَرَمِکَ.

أسألُکَ أن لا تُخَیِّبَهُ عَمّا أرادَ مِن بَحرِ فَضلِکَ

وَ شَمسِ عِنایَتِکَ. إنَّکَ أنتَ المُقتَدِرُ عَلی ما

تَشاءُ، لا الهَ إلاّ أنتَ الغَفُورُ الکَریم .

ادعیه حضرت محبوب ص ۱۶۸


الواح و اثار الهي
@Alvah_O_Asare_Elahi
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
Forwarded from اتچ بات
دعای شفا از آثار حضرت بهاءالله 🌹🌹🌹

بِسمه المُهَیمِن عَلی الاَسماء

إلهی إلهی، أسألُکَ بِبَحرِ شِفائِک وَ إشراقاتِ أنوارِ

نَیّرِ فَضلِکَ وَ بِالإسمِ الَّذی سَخّرتَ بِهِ عِبادَکَ وَ

بِنُفوذِ کَلِمَتِکَ العُلیا وَ اقتِدارِ قلَمِکَ الأعلی وَ

بِرَحمَتِکَ الّتی سَبَقَت مَن فِی الأرضِ وَالسّماء

اَن تُطَهِّرَنی بِماءِ العَطاءِ مِن کُلِّ بَلاءٍ وَ سُقمٍ وَ

ضَعفٍ وَ عَجزٍ. أی ربّ تَری السّائِلَ قائِماً لَدی

بابِ جُودِکَ وَ الآمِل مُتَمَسِّکاً بِحَبلِ کَرَمِکَ.

أسألُکَ أن لا تُخَیِّبَهُ عَمّا أرادَ مِن بَحرِ فَضلِکَ

وَ شَمسِ عِنایَتِکَ. إنَّکَ أنتَ المُقتَدِرُ عَلی ما

تَشاءُ، لا الهَ إلاّ أنتَ الغَفُورُ الکَریم .

ادعیه حضرت محبوب ص ۱۶۸


الواح و اثار الهي
@Alvah_O_Asare_Elahi
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍
دوستان عزیز الله ابهی

نطق (جناب برهان الدین افشین)

برنامه ای جهت آشنایی بیشتر با الواح و آثار مبارکه، که بترتیب در کانال «الواح و‌ آثار الهی» تقدیم شما عزیزان خواهد شد . (برنامه- ۳۱، ق - ۱)

《 مذمت غیبت و مضرات آن 》

حضرت بهاءالله میفرمایند :

ای مهاجران : لسان مخصوص ذکر منست بغیبت میالائید و اگر نفس ناری غلبه نماید بذکر عیوب خود مشغول شوید نه بغیبت خلق من ، زیرا هر کدام از شما بنفس خود اَبصَر و اعرفید از نفوس عباد من .

مآخذ : کلمات مکنونه فارسی ص ۶۷ - ۶۸

الواح و آثار الهی


@Alvah_O_Asare_Elahi
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍
دوستان عزیز الله ابهی

نطق (جناب برهان الدین افشین)

برنامه ای جهت آشنایی بیشتر با الواح و آثار مبارکه، که بترتیب در کانال «الواح و‌ آثار الهی» تقدیم شما عزیزان خواهد شد . (برنامه- ۳۱، ق - ۲)

《 مذمت غیبت و مضرات آن 》

حضرت بهاءالله میفرمایند :

ای مهاجران : لسان مخصوص ذکر منست بغیبت میالائید و اگر نفس ناری غلبه نماید بذکر عیوب خود مشغول شوید نه بغیبت خلق من ، زیرا هر کدام از شما بنفس خود اَبصَر و اعرفید از نفوس عباد من .

مآخذ : کلمات مکنونه فارسی ص ۶۷ - ۶۸

الواح و آثار الهی


@Alvah_O_Asare_Elahi
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍
دوستان عزیز الله ابهی

نطق (جناب برهان الدین افشین)

برنامه ای جهت آشنایی بیشتر با الواح و آثار مبارکه، که بترتیب در کانال «الواح و‌ آثار الهی» تقدیم شما عزیزان خواهد شد . (برنامه- ۳۱، ق - ۳)

《 مذمت غیبت و مضرات آن 》

حضرت عبدالبهاء میفرمایند :

امیدم چنانست که احبای الهی بکلی از غیبت بیزار شوند و هر یک ستایش یکدیگر نمایند و غیبت را سبب نقمت الهی بدانند تا بدرجه ای رسد که هر نفسی اگر کلمه ای غیبت نماید در بین جمیع رسوا شود ، زیرا مبغوض ترین اخلاق عیب جویی است باید تحرّی مدایح نفوس نمود ، نه تجسّس عیوب نفوس ، بقدر امکان باید از عیوب چشم پوشید ، و از کمال نفوس بحث کنید نه از نقائص آنها .

مآخذ : گنجینه حدود احکام ص ۳۰۴


الواح و آثار الهی

@Alvah_O_Asare_Elahi
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
Forwarded from اتچ بات
هوالله 🌹🌹🌹

ای یزدان مهربان ، یارانت بی سر و سامانند و
دوستانت اسیر در دست عوانان ، از هر طرف
تیر و سنانی و از هر شخصی زخمی بی امان ،
با وجود این سرگشتهُ کوی تواند و آشفتهُ موی
تو و دلدادهُ روی تو ، هر بلائی را ولا دانند و
هر دردی را درمان شمرند ، غل و زنجیر را
تاج و سریر یابند و زندان را ایوان بی پایان
دانند ، بکلی جانفشانند ، ای خداوند هوشمندان
را بنواز و همدم و همراز عبدالبهاء ساز ، تا کل
جان و دل در کف گرفته نثار درگاه تو نمائیم ،
و روی تو جوئیم و به کوی تو پی بریم و راز
تو گوئیم توئی مقتدر و توانا و واقف و بینا .
ع ع

نیایش و ستایش :

منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله و حضرت
عبدالبهاء وحضرت ولی امرالله ص 66 - 67

با صدای سرکار خانم فتحیه میثاقی


الواح و اثار الهي
@Alvah_O_Asare_Elahi
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
هوالله 🌹🌹🌹

ای یزدان مهربان ، یارانت بی سر و سامانند و
دوستانت اسیر در دست عوانان ، از هر طرف
تیر و سنانی و از هر شخصی زخمی بی امان ،
با وجود این سرگشتهُ کوی تواند و آشفتهُ موی
تو و دلدادهُ روی تو ، هر بلائی را ولا دانند و
هر دردی را درمان شمرند ، غل و زنجیر را
تاج و سریر یابند و زندان را ایوان بی پایان
دانند ، بکلی جانفشانند ، ای خداوند هوشمندان
را بنواز و همدم و همراز عبدالبهاء ساز ، تا کل
جان و دل در کف گرفته نثار درگاه تو نمائیم ،
و روی تو جوئیم و به کوی تو پی بریم و راز
تو گوئیم توئی مقتدر و توانا و واقف و بینا .
ع ع

نیایش و ستایش :

منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله و حضرت
عبدالبهاء وحضرت ولی امرالله ص 66 - 67

با صدای سرکار خانم فتحیه میثاقی


الواح و اثار الهي
@Alvah_O_Asare_Elahi
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
طالب حقيقتا 🌹🌹🌹

جمهور ناس بزبان مفتون حقيقتند و مخمور باده
محبّت ولی چون ميدان امتحان آيد از حقيقت
فرار کنند و از مرکز هدايت هزار فرسنگ دوری
جويند حتّی گروه مکروه ظالمان در صحرای
کربلا بظاهر خدا گو و خدا جو بودند ولی
بحقيقت بد رو و بد خو و بد گو . عاشقان را
دليل آه و فغانست و مشتاقان را سبيل چشم
گريان و ناله پنهان و دل سوزان ماهی لب تشنه
را اضطراب و انقلابست و پروانه زار را
افروختگی و سوختگی پر و بال . لهذا اين
مدّعيان کاذبند و اين طالبان غافل مگر نفسی
که شمع روشن باشد و پروانه شمع انجمن
گردد شب و روز بکوشد و بجوشد و بخروشد
تا نور حقيقت را از مطلع انوار مشاهده نمايد
و سرّ احديّت را از ملکوت اسرار استماع کند .
تو حمد کن خدا را که باديه طلب پيمودی و
گوی هدايت از اين ميدان ربودی ندای حقّ
شنودی و همواره رو بصعودی . اين موهبت
کوکب درخشندهء عالم انسانست و اين عنايت
کام دل و راحت جان در دو جهان.

منتخبات مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج ۲ ص ۲۵

الواح و اثار الهي
@Alvah_O_Asare_Elahi
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
Audio
"خوانش توقیع قد ظهر یوم المیعاد"
🌹🌹🌹

از بیانات حضرت ولی امرالله

《 آخرین قسمت 》


الواح و اثار الهي
@Alvah_O_Asare_Elahi
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
مجموعه مناجات حضرت ولی امرالله آلمان ۱۵۷ بدیع ص ۴۱ 🌹🌹🌹

الواح و اثار الهي
@Alvah_O_Asare_Elahi
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
Bahaullah-PM09-031_ar.pdf
171 KB
لوح المولود 🌹🌹🌹

از آثار حضرت بهاءالله

مآخذ : نسائم الرحمن ۱۴۹ بدیع ص ۹۳


الواح و اثار الهي
@Alvah_O_Asare_Elahi
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹