مجتمع فنی و آموزشی آرکا
499 subscribers
216 photos
12 videos
3 files
45 links
گروه فنی مهندسی و آموزشی آرکا
🔰مرکزآموزش و آزمون های بین المللی آرکا
🔰مرکزامنیت سایبری آرکا
🔰مرکزفنی و پشتیبانی آرکا
🔰مشاوره در امور مهاجرتی ترکیه
🌐:www.arka-inc.com
☎️:051-38448887
📱:09154525125
📧:info@arka-inc.com
ارتباط باکارشناس آموزش:
@arkainc
Download Telegram
to view and join the conversation
🔴مجتمع فنی و آموزشی آرکا🔴

💻 برگزاری آزمون بین المللی ICDL

@arka_inc

🗓 زمان برگزاری آزمون : پنجشنبه 14 مرداد ماه
ساعت آزمون : 10 صبح

@arka_inc


💯 با ارائه مدرک رسمی و بین المللی از بنیاد جهانی ICDL

🔴 آزمون با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی برگزار میگردد.

@arka_inc

🔶 جهت کسب اطلاعات بیشتر به دایرکت مراجعه فرمایید.
Tel: @ARKA_INC
Ins: instagram.com/arka.inc
🌐: www.arka-inc.com
☎️: 051-38448887
📱: 09154525125
🔴مجتمع فنی و آموزشی آرکا🔴

🧮 برگزاری دوره آموزشی حسابداری عمومی

👥بصورت نیمه خصوصی

@arka_inc

🗓 شروع دوره : 16 مرداد ماه
روزهای زوج ساعت 18 الی 20
مدت زمان دوره : 30 ساعت

@arka_inc


💯 با ارائه مدرک رسمی و بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

🔴 دوره های حضوری با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی برگزار میگردد.

@arka_inc

🔶 جهت کسب اطلاعات بیشتر به دایرکت مراجعه فرمایید.
Tel: @ARKA_INC
Ins: instagram.com/arka.inc
🌐: www.arka-inc.com
☎️: 051-38448887
📱: 09154525125
🔴مجتمع فنی و آموزشی آرکا🔴
@arka_inc
💻 ثبت نام دوره آموزشی فوتوشاپ

کاملا کاربردی و عملی
ظرفیت محدود
مقدماتی تا پیشرفته

@arka_inc

مدت زمان: 40 ساعت

@arka_inc


💯 با ارائه مدرک رسمی و بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

🔴 دوره های حضوری با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی برگزار میگردد.

@arka_inc

🔶 جهت کسب اطلاعات بیشتر به دایرکت مراجعه فرمایید.
Tel: @ARKA_INC
Ins: instagram.com/arka.inc
🌐: www.arka-inc.com
☎️: 051-38448887
📱: 09154525125
🔴مجتمع فنی و آموزشی آرکا🔴
@arka_inc
💻 ثبت نام دوره برنامه نویسی پایتون

کاملا کاربردی و عملی
ظرفیت محدود
مقدماتی تا پیشرفته

@arka_inc

شروع دوره: 16 مرداد ماه
🗓 ایام برگزاری: روزهای زوج ساعت 16 الی 18
مدت زمان: 30 ساعت

@arka_inc


💯 با ارائه مدرک رسمی و بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

🔴 دوره های حضوری با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی برگزار میگردد.

@arka_inc

🔶 جهت کسب اطلاعات بیشتر به دایرکت مراجعه فرمایید.
Tel: @ARKA_INC
Ins: instagram.com/arka.inc
🌐: www.arka-inc.com
☎️: 051-38448887
📱: 09154525125
اطلاعیه سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی:
احتراماً، با عنایت به وضعیت استان خراسان رضوی درخصوص شیوع ویروس کرونا و عدم مجوز برگزاری آزمون ها در شرایط بحرانی و رنگ بندی قرمز از طرف ستاد کرونا و دانشگاه علوم پزشکی به استحضار می رساند آزمون کتبی کاغذی هماهنگ مرحله پنجم مورخ 1400/5/21 در کل استان لغو می باشد.
🔴مجتمع فنی و آموزشی آرکا🔴
@arka_inc
💻 ثبت نام دوره برنامه نویسی جاوا

کاملا کاربردی و عملی
ظرفیت محدود
مقدماتی تا پیشرفته

@arka_inc

مدت زمان: 30 ساعت
💯 با ارائه مدرک رسمی و بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

🔴 دوره های حضوری با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی برگزار میگردد.

@arka_inc

🔶 جهت کسب اطلاعات بیشتر به دایرکت مراجعه فرمایید.
Tel: @ARKA_INC
Ins: instagram.com/arka.inc
🌐: www.arka-inc.com
☎️: 051-38448887
📱: 09154525125
🔴مجتمع فنی و آموزشی آرکا🔴
@arka_inc
💻 ثبت نام دوره برنامه نویسی متلب

کاملا کاربردی و عملی
ظرفیت محدود
مقدماتی تا پیشرفته

@arka_inc

مدت زمان: 20 ساعت
💯 با ارائه مدرک رسمی و بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

🔴 دوره های حضوری با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی برگزار میگردد.

@arka_inc

🔶 جهت کسب اطلاعات بیشتر به دایرکت مراجعه فرمایید.
Tel: @ARKA_INC
Ins: instagram.com/arka.inc
🌐: www.arka-inc.com
☎️: 051-38448887
📱: 09154525125
🔴مجتمع فنی و آموزشی آرکا🔴

📱ثبت نام دوره تخصصی تعمیرات موبایل
(سخت افزار و نرم افزار)
کاملا کاربردی و عملی
ویژه بازار کار
ظرفیت محدود
مقدماتی تا پیشرفته
@arka_inc
شروع دوره: چهارشنبه ۲۱ مهرماه
🗓 ایام برگزاری: روزهای زوج ساعت ۱۷ الی ۱۹
مدت زمان: 60 ساعت
@arka_inc

💯 با ارائه مدرک رسمی و بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

🔴 دوره های حضوری با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی برگزار میگردد.
@arka_inc

🔶 جهت کسب اطلاعات بیشتر:
Tel: @ARKA_INC
Ins: instagram.com/arka.inc
🌐: www.arka-inc.com
☎️: 051-38448887
📱: 09154525125
🔴مجتمع فنی و آموزشی آرکا🔴

📱ثبت نام دوره رویت

کاملا کاربردی و عملی
ویژه بازار کار
ظرفیت محدود
مقدماتی تا پیشرفته
@arka_inc
شروع دوره: دوشنبه ۳ آبان ماه
🗓 ایام برگزاری: روزهای زوج ساعت ۱۸ الی ۲۰
مدت زمان: ۳۰ ساعت
@arka_inc

💯 با ارائه مدرک رسمی و بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

🔴 دوره های حضوری با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی برگزار میگردد.
@arka_inc

🔶 جهت کسب اطلاعات بیشتر:
Tel: @ARKA_INC
Ins: instagram.com/arka.inc
🌐: www.arka-inc.com
☎️: 051-38448887
📱: 09154525125
🔴مجتمع فنی و آموزشی آرکا🔴

👷‍♀️ثبت نام دوره اتوکد

کاملا کاربردی و عملی
ویژه بازار کار
ظرفیت محدود
مقدماتی تا پیشرفته
@arka_inc

شروع دوره: سه شنبه ۴ آبان ماه
🗓 ایام برگزاری: روزهای فرد ساعت ۱۸ الی ۲۰
مدت زمان: ۳۰ ساعت
@arka_inc

💯 با ارائه مدرک رسمی و بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

🔴 دوره های حضوری با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی برگزار میگردد.
@arka_inc

🔶 جهت کسب اطلاعات بیشتر:
Tel: @ARKA_INC
Ins: instagram.com/arka.inc
🌐: www.arka-inc.com
☎️: 051-38448887
📱: 09154525125
🔴مجتمع فنی و آموزشی آرکا🔴
@arka_inc
💻 ثبت نام دوره برنامه نویسی پایتون

کاملا کاربردی و عملی
ظرفیت محدود
مقدماتی تا پیشرفته

@arka_inc

شروع دوره:3 آبان ماه
🗓 ایام برگزاری: روزهای زوج ساعت 18 الی 20
مدت زمان: 30 ساعت

@arka_inc


💯 با ارائه مدرک رسمی و بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

🔴 دوره های حضوری با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی برگزار میگردد.

@arka_inc

🔶 جهت کسب اطلاعات بیشتر به دایرکت مراجعه فرمایید.
Tel: @ARKA_INC
Ins: instagram.com/arka.inc
🌐: www.arka-inc.com
☎️: 051-38448887
📱: 09154525125
🔴مجتمع فنی و آموزشی آرکا🔴

💻ثبت نام دوره برنامه نویسی مقدماتی وب

کاملا کاربردی و عملی
ویژه بازار کار
ظرفیت محدود
مقدماتی
@arka_inc
شروع دوره: سه شنبه ۱۱ آبان ماه
🗓 ایام برگزاری: روزهای فرد ساعت ۱۸ الی ۲۰
مدت زمان: ۳۰ ساعت
@arka_inc

💯 با ارائه مدرک رسمی و بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

🔴 دوره های حضوری با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی برگزار میگردد.
@arka_inc

🔶 جهت کسب اطلاعات بیشتر:
Tel: @ARKA_INC
Ins: instagram.com/arka.inc
🌐: www.arka-inc.com
☎️: 051-38448887
📱: 09154525125