Aras Language Academy
937 members
1.31K photos
337 videos
51 files
862 links
آکادمی زبان ارس
بهترین آموزشگاه زبان غرب تهران
مبتکر سیلابس برتر آموزشی Media Approach

آدرس : بلوار آیت الله کاشانی، روبروی مسجد نظام مافی، خیابان محرابی، کوچه سوم غربی، پلاک ۳

☎️تلفن:
02144136811 - 02144134977
🌐وب سایت:
www.arasedu.com
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دیدن این کلیپ و رسیدن به پاسخ این سوال برای تک تک ایرانیان واجب است! یک سوالی همیشه ذهن همه ما ایرانیان را درگیر خود کرده که آیا نوشیدن آب بین غذا مضر است یا نیست!؟ ما تنها کشوری که همیشه سر سفره شان آب هست و بین غذا آب می خورند هستیم! پس این ویدیو را تا آخر ببینید و یک بار برای همیشه جواب علمی این سوال را پیدا کنید! قطعا از این جواب شگفت زده و خوشحال می شوید!
@ALAadults
در بحث امروز به بررسی فعل و انواع آن می پردازیم.
فعل کلمه ایست که انجام شدن کاری یا دارا بودن حالتی را نشان می دهد.
در زبان انگلیسی دو نوع فعل داریم:
افعال اصلی (main verbs) و افعال کمکی (helping verbs یا auxiliary verbs)
خود افعال اصلی (main verbs) نیز به دو گروه افعال کنشی (action verbs) و افعال ربطی (linking verbs) تقسیم می شوند.
افعال کنشی (action verbs) افعالی هستند که انجام شدن کاری را نشان می دهند.
گروهی از افعال کنشی انجام کارهای فیزیکی را نشان می دهند مثل: jump, sing, eat. از آنجا که این افعال از طریق حواس پنج گانه قابل درک هستند، تشخیص انها ساده است.
The neighbor’s dog barked all night.
The teacher asked a question.
گروه دیگر افعال کنشی انتزائی هستند. به همین دلیل ممکن است تشخیص انها کمی سخت تر باشد.
@ALAadults
I think about my day before bed.
I learn new words every day.
افعال ربطی (linking verbs) فعل هایی هستند که انجام کار را نشان نمی دهند بلکه بین فاعل جمله و کلمه ی دیگری، اسم یا صفت، رابطه برقرار می کنند. معروف ترین فعل این گروه be است. افعال رایج دیگر این گروه شامل appear, become, feel و غیره می باشند.
My father is a teacher.
I feel tired.
نکته: اگر شک داشتید که فعلی کنشی است یا ربطی، آن را با حالت صحیح فعل be جایگزین کنید. در صورت انجام این کار، تنها اگر فعل اولیه ربطی بوده باشد، جمله معنی دار خواهد بود.
I feel am refreshed.
Laurie appears is tired.
در جلسه بعد، به بررسی انواع جملات ساده در زبان انگلیسی می پردازیم.

#سریال_گرامری
#قسمت_دوم

@ALAadults
Forwarded from Aras Language Academy
👆👆جدیدترین قسمت پادکست Radio ALA بر روی سایت قرار گرفت👆👆
حالا که با برخی انواع فعل آشنا شده ایم، به بررسی انواع جملات ساده در زبان انگلیسی می پردازیم.
جمله ی ساده به جمله ای گفته می شود که فقط یک فاعل و فعل دارد. در زبان انگلیسی جملات از فاعل (subject)، فعل (verb)، مفعول (object)، متمم (complement)، و عبارت قیدی (adverbial) تشکیل شده اند. یک جمله باید دست کم یک فاعل و یک فعل داشته باشد. ساختار استاندارد جمله در زبان انگلیسی فاعل + فعل + مفعول است، یعنی فعل همواره میان فاعل و مفعول قرار می گیرد. فاعل جمله نیز همواره اسم یا ضمیر است.
با توجه به این نکات، در زبان انگلیسی پنج ساختار برای جملات ساده در نظر می گیریم.
فاعل فعل He left. Bob is sleeping. فاعل فعل مفعول Mary ate dinner. I saw my parents. در ساختارهای 1 و 2، از افعال اصلی استفاده می کنیم. اینکه آیا جمله نیاز به مفعول دارد یا خیر بسته به فعل دارد. فاعل فعل متمم Bob is tired. It was an easy test. در این ساختار از افعال ربطی استفاده می کنیم که رایج ترین آنها همان فعل be است. در زبان انگلیسی متمم می تواند یا صفت باشد (جمله ی اول، tired) یا عبارت اسمی (مثال دوم، an easy test).
همانطور که گفتیم be رایج ترین فعل ربطی زبان انگلیسی است ولی با سایر افعال ربطی نظیر appear، become، feel، و غیره نیز به همین طریق جمله می سازیم.
I feel hungry.
فاعل فعل عبارت قیدی I am at home. The test is tomorrow. عبارات قیدی می توانند یا قید باشند (tomorrow) یا عبارت اضافه (at home). توجه داشته باشید در این گروه از جملات عبارت قیدی ضروری است و حذف آن جمله را بی معنی می کند. ما می توانیم به جملات تمامی گروه ها عبارت قیدی به دلخواه اضافه کنیم.
I am at home.
حذف عبارت at home جمله را ناقص می کند.
I visited my mother for her birthday.
حذف عبارت for her birthday تاثیری بر ساختار جمله ندارد.
فاعل فعل مفعول مفعول The movie gave me nightmares. Bob bought his mother some flowers. تعداد معدودی از افعال انگلیسی مثل give، send، buy، و lend می توانند دو مفعول بگیرند که در دروس اینده به آنها خواهیم پرداخت.
در درس آینده به زمان حال فعل be می پردازیم.

#سریال_گرامری
#قسمت_سوم

@ALAadults
Radio ALA Podcast - Part 4 - Improving Concentration and Learning
Aras Language Academy
📚پادکست این غول زبان انگلیسی
4️⃣ قسمت چهارم - افزایش تمرکز و یادگیری
(در این پادکست نکات و تمرینات مهمی در خصوص افزایش تمرکز و یادگیری بیان شده که میتواند برای شما بسیار سودمند باشد)
..................
Website : www.arasedu.com
Channel : @ALAadults
Instagram: https://instagram.com/ala_english?igshid=1das769u8yi68
قسمت چهارم پادکست این غول زبان انگلیسی چطور بود؟
anonymous poll

👍 – 12
👍👍👍👍👍👍👍 100%

👎
▫️ 0%

👥 12 people voted so far.
زمان حال فعل “to be”
فعل be از رایج‌ترین افعال زبان انگلیسی است. در جملات زمان حال، این فعل به صورت am، is، و are استفاده می شود.

I am a teacher.
You/We/They are an engineer.
He/She/it is a doctor .
در مکالمات، غالبا فاعل و فعل به هم متصل می شوند. به این عمل contraction گفته می شود.
ساختار عادی
I am
You are
He is
She is
It is
We are
They are
ساختار مختصر
I’m
You’re
He’s
She’s
It’s
We’re
They’re
برای منفی کردن جملات کافی است تا بعد از فعل be، کلمه‌ی not قرار دهیم.
مثبت: I am a teacher.
منفی: I am not a teacher.
به جز am، بقیه حالات فعل be می توانند به not متصل شوند.
برای ساخت سوالات ساده بلی/خیر، کافی است که فاعل و فعل be را جابه‌جا کنید. به این جابه‌جایی inversion گفته می‌شود.
1) Am I late?
Yes, you are.
No, you’re not.

2)Are you ready?
Yes, I am.
No, I’m not.

3)Are we/they ready?
Yes, we/they are.
No, we’re/they’re not.

#سریال_گرامری
#قسمت_چهارم

@ALAadults
مالکیت
برای نشان دادن مالکیت می‌توانیم به اسامی مفرد ‘s اضافه کنیم. به طور مثال:
the teacher’s book
the bird’s wings بال‌های پرنده
برای نشان دادن مالکیت در اسامی جمع که به s ختم می شوند، کافی است به انتهای کلمه تنها ‘ اضافه کنیم.
the teachers’ room
the birds’ wings بال‌های پرندگان
توجه کنید که برای اسامی خاص که به s ختم می شوند، می توان هم از ‘s و یا ‘ استفاده کرد.
Chris’s book
Chris’ book
البته ساختار دوم، Chris’ book، سبک قدیمی به حساب می‌آید.
اگر دو نفر هر دو مالک یک شیء باشند، تنها پس از اسم دوم از ‘s استفاده می‌کنیم.
Bob and Mary’s car خودرو متعلق به هر دو نفر است.
اگر دو نفر هر کدام به طور جداگانه مالک چیزی باشند، به هر دو ‘s اضافه می کنیم.
Bob’s and Mary’s books هر نفر کتاب‌های خودش را دارد.
برای نشان دادن مالکیت همچنین می توان از صفت‌های ملکی my، your، his، her، its، our و their استفاده کرد. توجه داشته باشید این کلمات صفت هستند یعنی باید همواره در کنار اسم به کار روند.
That’s our house.
My brother broke his arm.
برای جلوگیری از تکرار می توان عبارت ملکی را (صفت ملکی و اسم همراهش) با ضمیر ملکی mine، yours، his، hers، its، ours و theirs جایگزین کرد.
Is that Bob’s book? No, it’s mine.
صفات ملکی به همراه اسم می‌آیند، ضمایر ملکی جایگزین اسم می‌شوند.
That is my coat.
That coat is mine.


#سریال_گرامری
#قسمت_پنجم
@ALAadults
ویدئو جدید بر روی سایت آکادمی زبان ارس قرار گرفت:
👇👇
Website: www.arasedu.com
Telegram Channel: @ALAadults
Radio ALA
Aras Language Academy
🎧 Radio ALA
📚پادکست آیلتس
1️⃣ قسمت سوم - راهکارها و تکنیک های تقویت رایتینگ آیلتس
⛔️این پادکست محدود به متقاضیان آیلتس نیست و تمامی مهارت های ذکر شده در این پادکست برای بهبود رایتینگ همه ی علاقه مندان مناسب است⛔️
..................
Website : www.arasedu.com
Channel : @ALAadults
Instagram: https://instagram.com/ala_english?igshid=1das769u8yi68
Forwarded from Aras Language Academy
https://t.me/ALAadults
قابل توجه زبان آموزان آکادمی زبان ارس:
با توجه به مشکل دسترسی بعضی از زبان آموزان به فایل های صوتی کتاب Speakout، هر یک از لینک های زیر برای دسترسی هر چه آسان تر شما عزیزان به این فایل ها ایجاد شده اند، لذا برای دانلود فایل ها و نگهداری آن ها در تلفن همراه خود در کانال مرتبط با سطح خود عضو شوید:
👇👇👇
1️⃣ کانال فایل های صوتی کتاب Starter:
https://t.me/aras_speakout_starter
2️⃣ کانال فایل های صوتی کتاب Elementary:
https://t.me/aras_speakout_elementary
3️⃣ کانال فایل های صوتی کتاب Pre-intermediate:
https://t.me/aras_speakout_pre_intermediate
4️⃣ کانال فایل های صوتی کتاب Intermediate:
https://t.me/aras_speakout_intermediate
5️⃣ کانال فایل های صوتی کتاب Upper-intermediate:
https://t.me/aras_speakout_upper_intermediate
6️⃣ کانال فایل های صوتی کتاب Advanced:
https://t.me/aras_speakout_advanced
📚📚📚
با احترام
سوپروایزر آکادمی زبان ارس
@ALAadults
Anonymous
anonymous poll

Jump for happiness – 7
👍👍👍👍👍👍👍 70%

Jump for joy – 3
👍👍👍 30%

Jump for pleasure
▫️ 0%

👥 10 people voted so far.
Here is the answer ... @ALAadults