Razor Network Vietnamese🇻🇳
260 members, 7 online
Razor là một network Oracle phân quyền. Dữ liệu bên ngoài được vào blockchain được gọi là “Oracle”.

* Website: Razor.network
* Powered by: Megala.Ventures
If you have Telegram, you can view and join
Razor Network Vietnamese🇻🇳 right away.