انجمن پویش همیاری با کودکان
199 subscribers
💳شماره حساب نزد بانک سامان
۸۲۳۸۰۰۳۵۱۵۹۳۷۲
💳شماره شبا نزد بانک سامان
IR۸۷۰۵۶۰۰۸۲۳۸۰۰۰۳۵۱۵۹۳۷۰۰۲
💳شماره کارت نزد بانک سامان
۶۲۱۹۸۶۱۰۶۴۵۰۷۴۲۸
۶۲۱۹۸۶۱۰۶۴۵۰۷۸۲۴

به نام خانم‌ها مریم قالیچیها و سودابه نخعی آشتیانی
تماس با ما:
۰۹۰۱۹۶۱۱۱۴۹
If you have Telegram, you can view and join
انجمن پویش همیاری با کودکان right away.