ماهنامه تخصصی پردازش
1 722 subscribers
ماهنامه تخصصي پردازش
تلفن اشتراك: 88893184

سردبیر: محمدرضا بالیده
دبیر تحریریه: رضا بیات

Email: pardazeshmag@yahoo.com
If you have Telegram, you can view and join
ماهنامه تخصصی پردازش right away.