Bảo Nguyễn Trọng
@ntbaobg
Nếu cẩn thận vui lòng call 0819822222 để xác nhận trước khi giao dịch.
If you have Telegram, you can contact
Bảo right away.