Nhựt đây
@nhutday
Nhựt không còn là Nhựt của mười tám tủi. Nhựt nay đã 21 centimet rồi..
If you have Telegram, you can contact
Nhựt đây right away.